MARIA ZIELIŃSKA

1968

Zbiory archeologiczne, [w:] Muzeum Historyczne w Sanoku. Informator, Rzeszów, s. 15-19.

1970


(z A. Szałapatą) Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego, Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 11, s. 56-59.
(z A. Szałapatą) Lesko, Informator Archeologiczny. Badania 1969, s. 197-198.
(z T. R. Żurowskim) Zagórz-Zasław, pow. Sanok, Informator Archeologiczny. Badania 1969, s. 145.

1971


Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, s. 198-203.

1972


(z A. Szałapatą) Lesko, Informator Archeologiczny. Badania 1971, s. 191.

1973


Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Zasławiu, pow. Sanok w roku 1969, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969, s. 89.
Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych na terenie Sanoka w roku 1968, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1968-1969, s. 126-127.
Sprawozdanie z wstępnych badań wykopaliskowych na "Zamczysku" w Nowotańcu pow. Sanok w roku 1969, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1968-1969, s. 127-128.
(z A. Szałapatą) Osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969, s. 95-104.

1975

Badania archeologiczne w 1970 r. na "Zamczysku" w Nowotańcu, pow. bieszczadzki, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, s. 136-138.
(z A. Szałapatę) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z późnego okresu rzymskiego w Lesku, w roku 1970, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, s. 71-72.

1977


Liszna, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, Informator Archeologiczny. Badania 1976, s. 140-141.

1979


Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, s. 61-81.
Nowe nabytki w zbiorach archeologicznych Muzeum Historycznego w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, s. 145-147.

1981


Późnośredniowieczne drewniane studnie w Sanoku, Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie 1, s. 137-156.
Osada z późnego okresu rzymskiego w Lisznej koło Sanoka, Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie 1, s. 157-159.

1983


Naczynia szklane z Nowotańca gm. Bukowsko, Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie 3, s. 196-217.

1984


Badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie w Hoczwi, gm. Lesko, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, s. 233-239.
Badania wykopaliskowe w Lisznej, gm. Sanok, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, s. 239-241.
Sanockie ciekawostki archeologiczne, Gazeta Sanocka 20 (311), s. 6.

1986


Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku, Gazeta Sanocka 11 (374), s. 6.
Bądźmy odkrywcami!, Gazeta Sanocka 12 (375), s. 4.
Ciekawostki archeologiczne, Gazeta Sanocka 24 (387), s. 6.

1988


Relikty pracowni garncarskiej w Lesku, Rocznik Sanocki 6, s. 267-278.
(z J. Boberem) Ciekawostki archeologiczne Sanoka, Gazeta Sanocka 36 (471), s. 4.

1991


Sanok i okolice w pradziejach, Informator Muzeum Historycznego w Sanoku 6.
Badania na zamku w Sanoku w latach 1981-1984, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984, s. 189-195.
Osada z epoki bręzu w Sanoku, Tygodnik Sanocki 10, s. 8-9.
Znalezisko w "Domu Górnika", Tygodnik Sanocki 20, s. 5.
Archeologia o Sobieniu, Tygodnik Sanocki 27, s. 6.

1992


Luźne znaleziska archeologiczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 245-248.
Zamek w Sanoku, Informator Muzeum Historycznego w Sanoku 5.
Odkrycia archeologiczne w Olchowcach, Tygodnik Sanocki 31 (63), s. 5.
Warownia w Zagórzu, Nasza Propozycja 4.
(z. J. Boberem) Stanowisko wielokulturowe przy ul. Zamkowej 20 w Sanoku, Acta Archaeologica Carpathica 31, s. 163-167.
(z E. Pohorską-Kleją) Osada z epoki bręzu w Sanoku, [w:] Badania archeologiczne w woj. krośnieńskim w latach 1990-1991, Krosno, s. 9-10.
(z E. Pohorską-Kleją) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych osady z epoki brązu w Sanoku, [w:] Badania archeologiczne w woj. krośnieńskim w latach 1990-1991, Krosno, s. 53-54.
(z E. Pohorską-Kleją) Osada z epoki brązu w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 155-164.
(z L. Puchałą) W Muzeum Historycznym tym razem o Karmelu Zagórskim, Tygodnik Sanocki 9 (41), s. 7.

1993


Bądźmy odkrywcami, Tygodnik Sanocki 9 (92), s. 7.
Zabytki archeologiczne z Sanoka i okolic, Nasza Propozycja 13.
(z E. Pohorską-Kleją) Osada z epoki brązu w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, s. 159-161.
(z L. Puchałą) Wstęp, [w:] Sanok, Sanok.

1994


Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, s. 311-315.
To kanał - nie sensacja, Tygodnik Sanocki 50 (162), s. 4.

1995


Wspomnienia i nadzieje, Impresje Muzealne 1, s. 15-16.

1996


Kamienne i krzemienne narzędzia. Katalog zbiorów, Sanok.
Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku, Mówią Zbiory 1, s. 5-20.
"Fajka"- tajemnicza góra, Impresje Muzealne 2, s. 13.
Znaleziska w Trepczy, Sanockie Zapiski Numizmatyczne 1, s. 21-22.
Skarby. Sanockie Zapiski Numizmatyczne 3, s. 9-11.
Skarby. Wystawa archeologiczna, Nasza Propozycja 29.

1997


Zamek, Impresje Muzealne 3, s. 16.
Sobień nad Sanem, Impresje Muzealne 4, s. 10.

1998

Odkrycia archeologiczne na zamku w Sanoku, Sanockie Zapiski Numizmatyczne 4 (12), s. 4-5.
Klasztor na Mariemoncie w Starym Zagórzu zbudowano przed rokiem 1700-nym!, Impresje Muzealne 5, s. 16-17.

1999

Zbiory archeologiczne, [w:] Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego, Sanok, s. 4-5.
Zapomniany zamek, Impresje Muzealne 7, s. 14.
Znowu spór o Plac św. Jana, Tygodnik Sanocki 17 (389), s. 12.
Archeolodzy - Dobroczyńcom, Tygodnik Sanocki 41 (413), s. 8 .
Barbórka, Tygodnik Sanocki 49 (421), s. 4.
(z W. Banachem) Zamek, [w:] Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego, Sanok, s. 3.

2000


O zamku i wzgórzu zamkowym zdań kilka..., Impresje Muzealne 8, s. 14-15.
Warownia na wzgórzu: Sobień nad Sanem, Nowe Podkarpacie 28, s. 9.

2001


Refleksje archeologa, Impresje Muzealne 9, s. 17-18.

2002

San i jego znaczenie w pradziejach, Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej 2: San, rzeka ziemi sanockiej, s. 32-39.

2003


Prace archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku nr 1 w Sanoku (wzgórze zamkowe) w latach 1999-2002, Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski 1/2, s. 73-77.
Wykopaliska na sanockim Rynku, Impresje Muzealne 10, s. 16.
Podziękowania znalazcom, Tygodnik Sanocki 4 (585), s. 4.

2005

Skarby spod Sanoka, Rocznik Przemyski 41/2, s. 61-70.
Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, s. 165-202.

2006


(z. P. N. Kotowiczem) Ziemia sanocka w pradziejach i wczesnym średniowieczu, [w:] Gdzie wspólne źródła... Dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej za ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności, Sanok, s. 7-30.

2007


Zabytki epoki brązu. Narzędzia, broń, ozdoby i skarby z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Katalog zbiorów, Sanok.
Stan badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Sanoka, [w:] Seminarium Trepczańskie, red. W. Banach, E. Kasprzak, P. N. Kotowicz, Sanok, s. 9-18.
Studnie późnośredniowieczne z Sanoka, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28, s. 59-72.
(z P. N. Kotowiczem) Sanok późnośredniowieczny w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno, s. 441-462.

Information

Ladies and Gentlemen,
We would like to inform you that on Corpus Christi Day (June 8, 2023) the exhibitions of our museum will be open from 9:00 to 17:00. You're welcome!

 

Opening hours:

from 1st April to 31st October

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March

Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am - 3pm

 

Tickets:
Regular fee – 25 PLN
Reduced fee – 16 PLN
Family 2+1 – 62 PLN
Family 2+2 – 75 PLN
Family 2+3 and more – 85 PLN
Ticket for 1 temporary exhibition (for people who do not visit permanent exhibitions) – PLN 5
Audio Guide – 12 PLN

here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 80 PLN
(1 guide can guide a group of up to 25 people)

Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 100 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events