1. Życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego - zwiedzanie ekspozycji, mające na celu przybliżenie najważniejszych wątków biograficznych oraz zaakcentowanie kolejnych okresów w twórczości (z rozróżnieniem na stosowane przez artystę techniki plastyczne); ekspozycja wzbogacona jest o prezentacje multimedialne.

2. Przemiany formalne i ikonograficzne w malarstwie ikonowym na przestrzeni wieków - zwiedzanie ekspozycji w zamku: Sztuka cerkiewna XV-XIX w. z objaśnieniem podstawowej terminologii, specyfiki sztuki kościoła wschodniego oraz najważniejszych przedstawień w ikonografii.

3. Rzeźba i malarstwo doby renesansu na przykładzie wybitnych dzieł sztuki polskiej i europejskiej - lekcja omawia ogólne tło rozwoju epoki, miejsce artysty renesansowego w społeczeństwie; koncentruje się głównie na dziełach genialnych przedstawicieli "złotego okresu", krótko analizując także twórczość prekursorów stylu oraz twórców manierystycznych - prezentacja

4. Światło i kolor - rewolucja impresjonizmu francuskiego - lekcja omawia istotne założenia malarstwa impresjonistycznego, jego przełomowe znaczenie dla całej sztuki europejskiej oraz twórczość najważniejszych przedstawicieli kierunku, także w Polsce - na tle wybranych nurtów sztuki XIX i XX w. - prezentacja.

5. Charakterystyka najważniejszych gatunków w malarstwie (portret, pejzaż, martwa natura itp.) i różny sposób ich realizacji na przestrzeni wieków - prezentacja.

6. Secesja w architekturze, malarstwie i sztuce użytkowej (w tym: oblicza sztuki Stanisława Wyspiańskiego) - lekcja akcentuje cechy stylistyczne secesji, podparte licznymi przykładami dzieł architektury i malarstwa w Polsce i za granicę, ze szczególnym uwzględnieniem plastycznej działalność wybitnego polskiego twórcy - prezentacja.

7. Wokół sztuki baroku (rzeźba, malarstwo) - zarys ogólnych cech stylistycznych na przykładach dzieł najwybitniejszych przedstawicieli epoki - prezentacja.

8. Wokół Ećole de Paris - lekcja omawia twórczość artystów tworzących we Francji w I poł. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem dzieł znajdujęcych się w zbiorach muzealnych - prezentacja.

9. Różne oblicza sztuki XX wieku - lekcja przybliża na licznych przykładach różnorodność tendencji artystycznych sztuki współczesnej - zarówno w Polsce jak i Europie - prezentacja.

10. Vincent van Gogh - życie i dzieła - lekcja prezentuje biografię i twórczość jednego z najwybitniejszych artystów sztuki nowoczesnej, w konfrontacji z innymi współczesnymi mu artystami.

Prowadząca mgr Dorota Szomko-Osękowska

Information

Opening hours:

from 2nd November to 31st March

Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am - 3pm
from 1st April to 31st October

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

Tickets (1.01.2022):
Regular fee – 22 PLN
Reduced fee – 15 PLN
Family 2+1 – 56 PLN
Family 2+2 – 68 PLN
Family 2+3 and more – 78 PLN
Audio Guide – 12 PLN
here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 60 PLN
Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 75 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events