Read more ...SALVADOR DALI ‒ GRAFIKA i CERAMIKA
Muzeum Historyczne w Sanoku serdecznie zaprasza na wystawę grafiki i ceramiki Salvadora Dali. Oryginalne, sygnowane dzieła jednego z najważniejszych mistrzów surrealizmu, powstałe w latach 1944-1983, obejrzeć będzie można na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku od 17 marca do 16 kwietnia 2023 r. Prace artysty pochodzą ze zbiorów prywatnych i udostępnione zostały dzięki współpracy z „Galerią Luzino” działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na Kaszubach (Województwo Pomorskie).

 

 

 

 

 

 

Read more ...OD ROZKWITU DO UPADKU. ZAMEK KRÓLEWSKI W SANOKU I ZIEMIA SANOCKA W EPOCE JAGIELLOŃSKIEJ

Konferencja naukowa organizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku w partnerstwie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku. Wydarzenie zrealizowane w partnerstwie ze Starostą Sanockim

 

Read more ...17 lutego 2023 r. (piątek)
Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

PROGRAM:
10:30  Otwarcie konferencji i powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku dr. Jarosława Serafina

10:40-12:45  SESJA PIERWSZA:
Przewodniczący: dr Tomasz Ratajczak

 • • 10:40-11:00  prof. dr hab. Jerzy Sperka, Zamek w Sanoku ośrodkiem władzy monarszej w końcu XIV i na początku XV w.
 • • 11:05-11:25  mgr Maria Zielińska, dr Piotr Kotowicz, mgr Marcin Glinianowicz, Obwarowania miejskie Sanoka w średniowieczu i okresie staropolskim
 • • 11:30-11:50  mgr Gabriela Glinianowicz, Jak Król Jagiełło do ślubu szedł, czyli moda dworska w dobie pierwszych Jagiellonów
 • • 11:55-12:15  prof. dr hab. Bożena Czwojdrak, Królowa Zofia Holszańska i jej sanockie dziedzictwo
 • •  12:20-12:45  Dyskusja


13:00-14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-16:25  SESJA DRUGA:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Czwojdrak

 • • 14:00-14:20  dr Łukasz Bajda, Rodziny gniazdowe ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej
 • • 14:25-14:45  mgr Paweł Skowroński, Zbrojni ziemi sanockiej doby późnośredniowiecznej monarchii jagiellońskiej w świetle źródeł pisanych
 • • 14:50-15:10  dr Tomasz Ratajczak, Szesnastowieczny pałac królewski na zamku w Sanoku na tle architektury rezydencjonalnej ostatnich Jagiellonów
 • • 15:15-15:35  dr Andrzej Gliwa, Między zniszczeniami wojennymi a kolektywną pamięcią kulturową. Dyskursywne praktyki mnemoniczne w społecznościach wiejskich ziemi sanockiej po inkursjach tatarskich z 1624 i 1672 r. na tle zniszczeń wojennych i strat
 • • 15:40-16:00  mgr Grzegorz Potoczny, Zamek Królewski w Sanoku w świetle źródeł gospodarczych
 • • 16:05-16:25  Dyskusja

16:25  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Read more ...XV DNI PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU NA PODKARPACIU

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku
zapraszają na wykład
dr. Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice)

„Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”

2 lutego 2023, godz. 17:00, Sala Gobelinowa w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Spotkanie przygotowane przez OBBH Oddziału IPN w Rzeszowie

 

 

 

Read more ...Muzeum Historyczne w Sanoku
serdecznie zaprasza
na wernisaż wystawy 

Jan, Michał i Krzysztof Powałka
MALARSTWO

10.02. 2023, godz. 17:00
Sala Gobelinowa
w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Wystawa będzie czynna na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku od 10.02. do 10.03.2023

Jan Powałka
Absolwent Wydziału Artystycznego i studiów podyplomowych na UMCS Lublin. Uprawia malarstwo olejne, akwarelowe oraz rysunek od wielu lat. Interesuje się także grafiką cyfrową oraz fotografią. W swym dorobku posiada ponad 400 prac olejnych, akwarel, pasteli, rysunków i grafik. Brał udział w ponad 30 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Kierownik Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

Michał Powałka
Urodzony w 1984 roku w Czeladzi. W 2009 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach o specjalności Projektowanie Graficzne – pracownia Ilustracji i rysunku użytkowego profesora Tomasza Jury (dyplom) i pracownia malarska Zbigniewa Blukacza (aneks). Absolwent rocznych studiów (2003-2004) na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (projektowanie i fotografia). Od wielu lat zawodowo zajmuje się malarstwem. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Krzysztof Powałka
Urodzony w 1985 roku w Będzinie. W 2010 r. ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – pracownia prof. Zbigniewa Blukacza (dyplom), pracownia rysunku prof. Antoniego Cygana (aneks). Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – specjalizacja szkło artystyczne (witraż). Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Read more ...Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję książki i sesję naukową

„KU CZCI BOGÓW i LUDZI • Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”

Muzeum Historyczne w Sanoku, Sala Gobelinowa, 20.01.2023 r.

Program:
12.00-12.10 Przywitanie uczestników i gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Jarosława Serafina oraz prezentacja odkrytych skarbów
12.10-13.10 Tomasz Bochnak: Skarby narzędzi metalowych w kulturze lateńskiej – zarys problematyki
13.10-13.20 Dyskusja
13.20-13.40 Piotr Kotowicz, Wojciech Blajer, Marcin Maciejewski: Skarby z okolic Sanoka – historia, okoliczności odkrycia, założenia projektu
13.40-14.00 Wojciech Blajer, Tomasz Bochnak, Katarzyna Skowron: Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze) oraz Międzybrodziu
14.00-14.20 Kamil Nowak: Technologia produkcji przedmiotów ze skarbów na podstawie obserwacji powierzchni przedmiotów
14.20-14.40 Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki: Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II) Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)
14.40-15.00 Przerwa kawowa
15.00-15.20 Marcin M. Przybyła: Badania magnetyczne kurhanów - oczekiwania i rezultaty
15.20-15.40 Marcin Maciejewski: Różne a jednak podobne. Nowo odkryte skarby z okolic Sanoka na tle sytuacji osadniczej i kulturowej na terenie wschodniej części polskich Karpat
15:40-16.00 Aldona Mueller-Bieniek, Katarzyna Cywa, Piotr Kuropka, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski: Nieobecne a jednak ważne: źródła organiczne w depozytach przedmiotów metalowych na przykładzie znalezisk z Woli Sękowej i Sanoka (Białej Góry)
16.00-16.20 Dyskusja
16.20-16.40 Prezentacja i promocja książki KU CZCI BOGÓW i LUDZI. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne

Wydarzenie jest częścią projektu: „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” współfinansowanego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS (05579/21).

Read more ...W dniach 21-22 stycznia 2023 Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

SANOCKIE WĄTKI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W 160. ROCZNICĘ ZRYWU NARODOWOWYZWOLEŃCZEGO

W ramach serii wydarzeń przygotowanych pod hasłem „Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego” 21 stycznia odbędą się wykłady historyczne, wernisaż czasowej wystawy militariów i pamiątek z okresu Powstania Styczniowego, oraz lekcja żywej historii przygotowana przez rekonstruktorów historycznych. Na Cmentarzu Centralnym w Sanoku, 22 stycznia, odbędą się natomiast uroczystości przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” oraz harcerzy z 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Serdecznie Zapraszamy!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

 

 
Program:

21 stycznia 2023, godz. 11.00, miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

Wykłady historyczne:

mgr Piotr Paszkiewicz
• SANOCZANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

dr Łukasz Bajda
• MIESZKAŃCY BIESZCZADÓW WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ŚWIETLE PAMIĘTNIKÓW Z EPOKI

mgr Gabriela Glinianowicz
• MODA W SŁUŻBIE OJCZYZNY, CZYLI ROLA KOBIET W CZASACH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

21 stycznia 2023, godz. 12.30, miejsce: Sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego w Sanoku
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego
• W 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO (podziemia przy Sali Gobelinowej)

21 stycznia 2023, godz. 11.00-14.30, miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
• ODDZIAŁ POWSTAŃCZY” – LEKCJA HISTORII OŻYWIONEJ W WYKONANIU REKONSTRUKTORÓW HISTORYCZNYCH

22 stycznia 2023, godz. 10.00, miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej
• SPACER HISTORYCZNY ŚLADAMI MOGIŁ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SANOKU
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu
Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

22 stycznia 2023, godz. 17.00
• CAPSTRZYK POD KRZYŻEM POWSTAŃCÓW NA CMENTARZU CENTRALNYM W SANOKU
Partnerzy:Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis”
Drużyna Harcerska im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

 

Read more ...Zarząd Koła Przewodników PTTK w Sanoku
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku

serdecznie zapraszają
na wykład szkoleniowy

Adam Szary (Bieszczadzki Park Narodowy)
ROŚLINY UKRYTE W EMOCJI I SYMBOLU

26 stycznia 2023, o godz. 17:00
Sala Gobelinowa
w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Po spotkaniu możliwość zakupu książek prelegenta

 

 

Read more ...MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU
zaprasza na

FERIE Z HISTORIĄ, KULTURĄ I SZTUKĄ
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W SANOKU
20 stycznia ‒ 17 lutego 2023


I. 20 stycznia 2023
godz. 12.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku.
Promocja monografii wieloautorskiej pt. „Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”. Spotkanie połączone będzie z prezentacją omówionych w publikacji skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, oraz z wykładami poświęconymi ich problematyce.

 

 

II. 21-22 stycznia 2023
„Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”

21 stycznia 2023
godz. 11.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego.
Wykłady historyczne:
mgr Piotr Paszkiewicz, „Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym”
dr Łukasz Bajda, „Mieszkańcy Bieszczadów wobec Powstania Styczniowego w świetle pamiętników z epoki”
mgr Gabriela Glinianowicz, „Moda w służbie Ojczyzny, czyli rola kobiet w czasach Powstania Styczniowego”

godz. 12.30
Miejsce: Sala wystaw czasowych (podziemia przy Sali Gobelinowej)
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego.

godz. 11.00-14.30
Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
„Oddział powstańczy” – lekcja historii ożywionej w wykonaniu rekonstruktorów historycznych.

22 stycznia 2023
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.
godz. 10.00
Spacer historyczny śladami mogił powstańców styczniowych spoczywających na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.
Miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej

godz. 17.00
Capstrzyk pod Krzyżem Powstańców na Cmentarzu Centralnym w Sanoku

III. 2 lutego 2023
godz. 17.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
XV Edycja Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.
Wykład dr Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice) pt. „Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”.
Spotkanie przygotowane przez OBBH Oddziału IPN w Rzeszowie.

IV. 10 lutego 2023
godz. 17.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Otwarcie wystawy czasowej malarstwa Jana, Krzysztofa i Michała Powałków.

V. 17 lutego 2023
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Konferencja naukowa „Od rozkwitu do upadku. Dzieje Zamku Królewskiego w Sanoku i ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej”. Wykłady wygłoszą m.in.: prof. Bożena Czwojdrak, prof. Piotr Węcowski, prof. Marek Ferenc, dr Andrzej Gliwa.

Information

Dear visitors,
we would like to inform you that on April 6 and 7, 2023, the exhibitions in our museum will be open from 9:00 am to 3:00 pm.
During the Easter holidays (April 8-10 this year) the museum will be closed.
On Mondays, April 17 and 24, the exhibitions in our museum will be closed to the public. We apologize for any inconvenience.

 

Opening hours:

from 2nd November to 31st March

Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am - 3pm
from 1st April to 31st October

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

Tickets (1.01.2022):
Regular fee – 22 PLN
Reduced fee – 15 PLN
Family 2+1 – 56 PLN
Family 2+2 – 68 PLN
Family 2+3 and more – 78 PLN
Audio Guide – 12 PLN
here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 60 PLN
Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 75 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events