Czytaj więcej...SALVADOR DALI ‒ GRAFIKA i CERAMIKA
Muzeum Historyczne w Sanoku serdecznie zaprasza na wystawę grafiki i ceramiki Salvadora Dali. Oryginalne, sygnowane dzieła jednego z najważniejszych mistrzów surrealizmu, powstałe w latach 1944-1983, obejrzeć będzie można na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku od 17 marca do 16 kwietnia 2023 r. Prace artysty pochodzą ze zbiorów prywatnych i udostępnione zostały dzięki współpracy z „Galerią Luzino” działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na Kaszubach (Województwo Pomorskie).

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...OD ROZKWITU DO UPADKU. ZAMEK KRÓLEWSKI W SANOKU I ZIEMIA SANOCKA W EPOCE JAGIELLOŃSKIEJ

Konferencja naukowa organizowana przez Muzeum Historyczne w Sanoku w partnerstwie z Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Sanoku. Wydarzenie zrealizowane w partnerstwie ze Starostą Sanockim

 

Czytaj więcej...17 lutego 2023 r. (piątek)
Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

PROGRAM:
10:30  Otwarcie konferencji i powitanie gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku dr. Jarosława Serafina

10:40-12:45  SESJA PIERWSZA:
Przewodniczący: dr Tomasz Ratajczak

 • • 10:40-11:00  prof. dr hab. Jerzy Sperka, Zamek w Sanoku ośrodkiem władzy monarszej w końcu XIV i na początku XV w.
 • • 11:05-11:25  mgr Maria Zielińska, dr Piotr Kotowicz, mgr Marcin Glinianowicz, Obwarowania miejskie Sanoka w średniowieczu i okresie staropolskim
 • • 11:30-11:50  mgr Gabriela Glinianowicz, Jak Król Jagiełło do ślubu szedł, czyli moda dworska w dobie pierwszych Jagiellonów
 • • 11:55-12:15  prof. dr hab. Bożena Czwojdrak, Królowa Zofia Holszańska i jej sanockie dziedzictwo
 • •  12:20-12:45  Dyskusja


13:00-14:00 Przerwa obiadowa

 

14:00-16:25  SESJA DRUGA:
Przewodnicząca: prof. dr hab. Bożena Czwojdrak

 • • 14:00-14:20  dr Łukasz Bajda, Rodziny gniazdowe ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej
 • • 14:25-14:45  mgr Paweł Skowroński, Zbrojni ziemi sanockiej doby późnośredniowiecznej monarchii jagiellońskiej w świetle źródeł pisanych
 • • 14:50-15:10  dr Tomasz Ratajczak, Szesnastowieczny pałac królewski na zamku w Sanoku na tle architektury rezydencjonalnej ostatnich Jagiellonów
 • • 15:15-15:35  dr Andrzej Gliwa, Między zniszczeniami wojennymi a kolektywną pamięcią kulturową. Dyskursywne praktyki mnemoniczne w społecznościach wiejskich ziemi sanockiej po inkursjach tatarskich z 1624 i 1672 r. na tle zniszczeń wojennych i strat
 • • 15:40-16:00  mgr Grzegorz Potoczny, Zamek Królewski w Sanoku w świetle źródeł gospodarczych
 • • 16:05-16:25  Dyskusja

16:25  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Czytaj więcej...XV DNI PAMIĘCI O OFIARACH HOLOCAUSTU NA PODKARPACIU

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Rzeszowie
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku
zapraszają na wykład
dr. Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice)

„Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”

2 lutego 2023, godz. 17:00, Sala Gobelinowa w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Spotkanie przygotowane przez OBBH Oddziału IPN w Rzeszowie

 

 

 

Czytaj więcej...Muzeum Historyczne w Sanoku
serdecznie zaprasza
na wernisaż wystawy 

Jan, Michał i Krzysztof Powałka
MALARSTWO

10.02. 2023, godz. 17:00
Sala Gobelinowa
w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Wystawa będzie czynna na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku od 10.02. do 10.03.2023

Jan Powałka
Absolwent Wydziału Artystycznego i studiów podyplomowych na UMCS Lublin. Uprawia malarstwo olejne, akwarelowe oraz rysunek od wielu lat. Interesuje się także grafiką cyfrową oraz fotografią. W swym dorobku posiada ponad 400 prac olejnych, akwarel, pasteli, rysunków i grafik. Brał udział w ponad 30 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Kierownik Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi.

Michał Powałka
Urodzony w 1984 roku w Czeladzi. W 2009 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach o specjalności Projektowanie Graficzne – pracownia Ilustracji i rysunku użytkowego profesora Tomasza Jury (dyplom) i pracownia malarska Zbigniewa Blukacza (aneks). Absolwent rocznych studiów (2003-2004) na Wydziale Grafiki w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi (projektowanie i fotografia). Od wielu lat zawodowo zajmuje się malarstwem. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Krzysztof Powałka
Urodzony w 1985 roku w Będzinie. W 2010 r. ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – pracownia prof. Zbigniewa Blukacza (dyplom), pracownia rysunku prof. Antoniego Cygana (aneks). Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Dąbrowie Górniczej – specjalizacja szkło artystyczne (witraż). Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Czytaj więcej...Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na promocję książki i sesję naukową

„KU CZCI BOGÓW i LUDZI • Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”

Muzeum Historyczne w Sanoku, Sala Gobelinowa, 20.01.2023 r.

Program:
12.00-12.10 Przywitanie uczestników i gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku Jarosława Serafina oraz prezentacja odkrytych skarbów
12.10-13.10 Tomasz Bochnak: Skarby narzędzi metalowych w kulturze lateńskiej – zarys problematyki
13.10-13.20 Dyskusja
13.20-13.40 Piotr Kotowicz, Wojciech Blajer, Marcin Maciejewski: Skarby z okolic Sanoka – historia, okoliczności odkrycia, założenia projektu
13.40-14.00 Wojciech Blajer, Tomasz Bochnak, Katarzyna Skowron: Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze) oraz Międzybrodziu
14.00-14.20 Kamil Nowak: Technologia produkcji przedmiotów ze skarbów na podstawie obserwacji powierzchni przedmiotów
14.20-14.40 Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki: Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II) Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)
14.40-15.00 Przerwa kawowa
15.00-15.20 Marcin M. Przybyła: Badania magnetyczne kurhanów - oczekiwania i rezultaty
15.20-15.40 Marcin Maciejewski: Różne a jednak podobne. Nowo odkryte skarby z okolic Sanoka na tle sytuacji osadniczej i kulturowej na terenie wschodniej części polskich Karpat
15:40-16.00 Aldona Mueller-Bieniek, Katarzyna Cywa, Piotr Kuropka, Jeannette J. Łucejko, Marcin Maciejewski: Nieobecne a jednak ważne: źródła organiczne w depozytach przedmiotów metalowych na przykładzie znalezisk z Woli Sękowej i Sanoka (Białej Góry)
16.00-16.20 Dyskusja
16.20-16.40 Prezentacja i promocja książki KU CZCI BOGÓW i LUDZI. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne

Wydarzenie jest częścią projektu: „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” współfinansowanego w ramach programu Ochrona Zabytków Archeologicznych MKDNiS (05579/21).

Czytaj więcej...W dniach 21-22 stycznia 2023 Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

SANOCKIE WĄTKI POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W 160. ROCZNICĘ ZRYWU NARODOWOWYZWOLEŃCZEGO

W ramach serii wydarzeń przygotowanych pod hasłem „Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego” 21 stycznia odbędą się wykłady historyczne, wernisaż czasowej wystawy militariów i pamiątek z okresu Powstania Styczniowego, oraz lekcja żywej historii przygotowana przez rekonstruktorów historycznych. Na Cmentarzu Centralnym w Sanoku, 22 stycznia, odbędą się natomiast uroczystości przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” oraz harcerzy z 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej. Serdecznie Zapraszamy!

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”

 

 

 
Program:

21 stycznia 2023, godz. 11.00, miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku

Wykłady historyczne:

mgr Piotr Paszkiewicz
• SANOCZANIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

dr Łukasz Bajda
• MIESZKAŃCY BIESZCZADÓW WOBEC POWSTANIA STYCZNIOWEGO W ŚWIETLE PAMIĘTNIKÓW Z EPOKI

mgr Gabriela Glinianowicz
• MODA W SŁUŻBIE OJCZYZNY, CZYLI ROLA KOBIET W CZASACH POWSTANIA STYCZNIOWEGO

21 stycznia 2023, godz. 12.30, miejsce: Sala wystaw czasowych Muzeum Historycznego w Sanoku
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego
• W 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO (podziemia przy Sali Gobelinowej)

21 stycznia 2023, godz. 11.00-14.30, miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
• ODDZIAŁ POWSTAŃCZY” – LEKCJA HISTORII OŻYWIONEJ W WYKONANIU REKONSTRUKTORÓW HISTORYCZNYCH

22 stycznia 2023, godz. 10.00, miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej
• SPACER HISTORYCZNY ŚLADAMI MOGIŁ POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SANOKU
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu
Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

22 stycznia 2023, godz. 17.00
• CAPSTRZYK POD KRZYŻEM POWSTAŃCÓW NA CMENTARZU CENTRALNYM W SANOKU
Partnerzy:Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis”
Drużyna Harcerska im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej

 

Czytaj więcej...Zarząd Koła Przewodników PTTK w Sanoku
oraz Muzeum Historyczne w Sanoku

serdecznie zapraszają
na wykład szkoleniowy

Adam Szary (Bieszczadzki Park Narodowy)
ROŚLINY UKRYTE W EMOCJI I SYMBOLU

26 stycznia 2023, o godz. 17:00
Sala Gobelinowa
w podziemiach Zamku Królewskiego w Sanoku

Po spotkaniu możliwość zakupu książek prelegenta

 

 

Czytaj więcej...MUZEUM HISTORYCZNE W SANOKU
zaprasza na

FERIE Z HISTORIĄ, KULTURĄ I SZTUKĄ
NA ZAMKU KRÓLEWSKIM W SANOKU
20 stycznia ‒ 17 lutego 2023


I. 20 stycznia 2023
godz. 12.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku.
Promocja monografii wieloautorskiej pt. „Ku czci bogów i ludzi. Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne”. Spotkanie połączone będzie z prezentacją omówionych w publikacji skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, oraz z wykładami poświęconymi ich problematyce.

 

 

II. 21-22 stycznia 2023
„Sanockie wątki Powstania Styczniowego w 160. rocznicę zrywu narodowowyzwoleńczego”

21 stycznia 2023
godz. 11.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego.
Wykłady historyczne:
mgr Piotr Paszkiewicz, „Sanoczanie w Powstaniu Styczniowym”
dr Łukasz Bajda, „Mieszkańcy Bieszczadów wobec Powstania Styczniowego w świetle pamiętników z epoki”
mgr Gabriela Glinianowicz, „Moda w służbie Ojczyzny, czyli rola kobiet w czasach Powstania Styczniowego”

godz. 12.30
Miejsce: Sala wystaw czasowych (podziemia przy Sali Gobelinowej)
Otwarcie czasowej wystawy militariów z okresu Powstania Styczniowego.

godz. 11.00-14.30
Miejsce: dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku
„Oddział powstańczy” – lekcja historii ożywionej w wykonaniu rekonstruktorów historycznych.

22 stycznia 2023
Wydarzenia przygotowane przez Stowarzyszenie Wychowawców „Eleusis” w Sanoku przy wsparciu 54 Drużyny Harcerskiej im. Kurierów Beskidzkich ZWZ-AK Hufca ZHP Ziemi Sanockiej.
godz. 10.00
Spacer historyczny śladami mogił powstańców styczniowych spoczywających na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.
Miejsce spotkania uczestników: brama Cmentarza Centralnego od strony ul. Rymanowskiej

godz. 17.00
Capstrzyk pod Krzyżem Powstańców na Cmentarzu Centralnym w Sanoku

III. 2 lutego 2023
godz. 17.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
XV Edycja Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.
Wykład dr Aleksandra Namysło (OBBH IPN Katowice) pt. „Represje niemieckie za pomoc udzielaną Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej”.
Spotkanie przygotowane przez OBBH Oddziału IPN w Rzeszowie.

IV. 10 lutego 2023
godz. 17.00
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Otwarcie wystawy czasowej malarstwa Jana, Krzysztofa i Michała Powałków.

V. 17 lutego 2023
Miejsce: Sala Gobelinowa Zamku Królewskiego w Sanoku
Konferencja naukowa „Od rozkwitu do upadku. Dzieje Zamku Królewskiego w Sanoku i ziemi sanockiej w epoce jagiellońskiej”. Wykłady wygłoszą m.in.: prof. Bożena Czwojdrak, prof. Piotr Węcowski, prof. Marek Ferenc, dr Andrzej Gliwa.

Informacje podstawowe

Szanowni Państwo,
informujemy, że 6 i 7 kwietnia 2023 ekspozycje w naszym muzeum czynne będą od godz. 9:00 do 15:00.
W okresie Świąt Wielkanocnych (8-10 kwietnia br.) muzeum będzie nieczynne.
W poniedziałki 17 i 24 kwietnia br. ekspozycje w naszym muzeum będą niedostępne dla zwiedzających. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Godziny otwarcia:

od 2 listopada do 31 marca
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 15:00
pt. 9:00 – 15:00
sob. 9:00 –15:00
niedz. 9:00 – 15:00

 

od 1 kwietnia do 31 października
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 17:00
pt. 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 17:00
niedz. 9:00 – 17:00

 

Bilety:

normalny – 22 zł
ulgowy – 15 zł
rodzinny 2+1 – 56 zł
rodzinny 2+2 – 68 zł
rodzinny 2+3 i więcej – 78 zł
audioprzewodnik – 12 zł
tutaj instrukcja obsługi audioprzewodnika...
przewodnik w języku polskim – 60 zł
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 75 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie 
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)

Ulgowe bilety dla uchodźców z Ukrainy więcej tutaj...

 

Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Polecamy

Nasza strona na Facebooku Nasz kanał na Youtube Nasze konto na Instagramie
 

  

 

Deklaracja dostępności Muzeum Historycznego w Sanoku  

 

Zdzisław Beksiński ‒ desamodern.pl ‒ nowoczesne grafiki w limitowanych edycjach z certyfikatem autentyczności sprzedaż...

 
 

Kup reprodukcję obrazu Beksińskiego

 

Polecamy
Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów
Dawnej Rzeczypospolitej

 
https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna
 

 

Wydarzenia