Czytaj więcej...Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
zaprasza na relację dr. Piotra N. Kotowicza
z archeologiczno-krajoznawczej
wyprawy do Banganarti w Sudanie

MIESIĄC NA WYSPIE SZARAŃCZY…
4 maja 2017 r., godz. 18:00
Sala Gobelinowa w podziemiach sanockiego zamku

Czytaj więcej...Muzeum Historyczne w Sanoku i Związek Rodu Kątskich
zapraszają na spotkanie

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ SANOCZNINA ‒ STEFANA KĄTSKIEGO

25 kwietnia 2017 roku, godz. 17:00
Sala Gobelinowa w podziemiach sanockiego zamku

 


Program:
17:00
Przywitanie – dyrektor MH w Sanoku Wiesław Banach
17:10
Życiorys artysty – Robert Antoń / Sanok
17:30
Stefan Kątski – Kanadyjski Portret Artysty – dr Katarzyna Szrodt
/ Montreal / Kanada
19:00
Dyskusja

Czytaj więcej...Stefan Antoni Kątski urodził się 21 kwietnia 1898 r. w Sanoku w rodzinie szlacheckiej o silnych tradycjach patriotycznych sięgających korzeniami połowy XIV w. pieczętującej się herbem Brochwicz. Młodość spędził w Sanoku, uczęszczając najpierw do szkoły powszechnej a od 1907 r. do Gimnazjum im. Królowej Zofii – z powodu wybuchu wojny tej szkoły jednak nie ukończył. Brał udział w wojnie jako żołnierz Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego. W 1920 r. walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1922-24 studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w latach 1924-27 w Galleria dell’Accademia we Florencji, a w latach 1927-30 w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts w Paryżu. W 1933 r. posiadł umiejętność tworzenia skórzanych kurdybanów. W okresie międzywojennym należał do Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. W 1938 r. zaprojektował i zrealizował polichromię drewnianego stropu XVI-wiecznego kościoła św. Wawrzyńca w Chorzowie. Brał udział w kampanii wrześniowej w 1939 r.; po upadku Polski drogą przez Węgry dostał się do Francji, a po jej upadku do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w I Korpusie PSZ z przydziałem na konserwatora do Archiwum i Muzeum PSZ w Gask House. Po demobilizacji w 1948 r. udał się na emigrację do Kanady. Zamieszkał w Ottawie. W 1950 r. na zaproszenie o. Bernarda Kaźmierczyka, proboszcza kościoła franciszkanów Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu, pracował nad dekoracją wnętrza świątyni. W 1954 r. wyjechał do Nowego Jorku, gdzie malował freski w kościele św. Wojciecha na Long Island. W latach 1953-63 pracował w zakładach lotniczych Canadair na stanowisku kreślarza i ilustratora technicznego. Przez cały czas uprawiał malarstwo sztalugowe. Zmarł 24 maja 1978 r. i został pochowany z honorami oficera Wojska Polskiego na Cmentarzu Weteranów „Field of Honour” w Point Claire w Quebeck w Kanadzie.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Wydawnictwo EDYTORIAL
zaprasza na spotkanie autorskie 

z Arkadiuszem Komskim

połączone z promocją książki
„Możliwe, że to imię demona… i inne sanockie historie”

17 marca 2017 r mer genericoitalia.it. (piątek) o godz. 17:00 
w Sali Gobelinowej Muzeum Historycznego w Sanoku.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia książki.
Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...Koło Przewodników PTTK w Sanoku
Muzeum Historyczne w Sanoku
oraz Wydawnictwo Libra PL
zapraszają na spotkanie z Jarosławem Giemzą
autorem książki
CERKWIE I IKONY ŁEMKOWSZCZYZNY
Sala Gobelinowa w podziemiach sanockiego zamku
10 marca, godz. 17:00

 

  female viagra

 

 

 

Czytaj więcej...Program sanockich obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(na afiszu)

Organizatorzy:
Urząd Miasta Sanoka
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Współorganizatorzy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
Muzeum Historyczne w Sanoku
Sanocki Klub Gazety Polskiej
Hufiec ZHP Ziemi Sanockiej
Gimnazjum nr 2 w Sanoku
II Liceum Ogólnokształcące
Patronat: 
esanok.pl
isanok.pl
|Tygodnik Sanocki
Korso Gazeta Sanocka

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywają się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Czytaj więcej...Najnowszy rocznik Acta Militaria Mediaevalia, tom XII, ISSN 1895-4103 jest już dostępny w sprzedaży. Publikację nabyć można w kasie Muzeum Historycznego w Sanoku albo zmówić pisząc e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wkrótce książka będzie dostępna w naszym sklepie internetowym. Poniżej podajemy pełny spis treści tomu XII.
Acta Militaria Mediaevalia jest rocznikiem naukowym poświęconym historii wojskowości okresu średniowiecza. Skierowane jest szczególnie do historyków wojskowości, bronioznawców, historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury, a także pasjonatów uzbrojenia i kolekcjonerów. Periodyk ukazuje się od 2005 roku, początkowo dzięki współpracy Muzeum Historycznego w Sanoku z Polskę Akademię Umiejętności, w latach 2010-2013 z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego a od 2014 roku z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych numerach Acta Militaria Mediaevalia prezentowane są najnowsze znaleziska i analizy uzbrojenia średniowiecznego z całej Europy, ale i Bliskiego Wschodu. Redakcja współpracuje z wybitnymi naukowcami zarówno z Polski, jak i Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim lub innych językach słowiańskich, z obszernymi streszczeniami w językach polskim lub angielskim. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa, wyprzedane nakłady poszczególnych numerów są udostępniane w formacie pdf na stronie Muzeum Historycznego w Sanoku.

 

SPIS TREŚCI – CONTENTS

STUDIA I MATERIAŁY – STUDIES AND MATERIALS

Martin Husár
Finds of the early medieval thrusting pole arms from watery locations of the Carpathian Basin. / Znaleziska wczesnośredniowiecznej broni drzewcowej ze środowiska wodnego na terenie Kotliny Karpackiej. 

Владимир И. Кулаков
Прусские дериваты скандинавской militaria. / Prussian derivatives of Scandinavian military equipment. / Pruskie naśladownictwa skandynawskich militariów 

Paulius Bugys
A study of lamellar armour plates from the Lower Castle of Vilnius / Studia nad zbrojnikami pancerza lamelkowego z Dolnego Zamku w Wilnie. 

Felix Biermann, Normen Posselt
The embattled castle – archaeological examples from the Late Middle Ages in Northeast Germany. / Oblężone warownie – archeologiczne przykłady późnośredniowieczne z północno-wschodnich Niemiec.

Matthias Goll
Medieval helmets from the Eastern Balkans and the Aegean Sea. / Średniowieczne hełmy ze wschodnich Bałkanów i basenu Morza Egejskiego.

Miroslav Huťka
Sallet helmets in Slovakia. / Salady na Słowacji. 

Marek Florek
Broń na średniowiecznych nagrobkach tzw. „stećci” z Bałkanów. Wstęp do problematyki. / Weapon depictions on “stećci”, Balkan medieval tombstones. An introduction

KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENT

Monika Bajka, Marek Florek, Piotr N. Kotowicz
Pochówek z czekanem z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska na Wzgórzu Miejskim w Sandomierzu / Grave with a battle axe discovered on the Early Medieval cemetery on Town Hill in Sandomierz.

Arkadiusz Michalak, Kinga Zamelska-Monczak
Czy XII-wieczny ciężarek z poroża z Santoka jest elementem kiścienia? / Is a 12th-century antler weight from Santok an element of war flail (kisten)?

Irakli Bakradze
A rare type of flanged mace in the collection of the Georgian National Museum in Tbilisi. / Rzadki typ buzdyganu ze zbiorów Gruzińskiego Muzeum Narodowego w Tbilisi.

Mamuka Tsurtsumia
Once more about the Wawel helmet / Raz jeszcze o hełmie wawelskim 

Artur Ginter, Arkadiusz Przybyłok
Wybrane militaria z badań archeologicznych na zamku w Muszynie w 2013 roku. / Selected elements of weaponry discovered during the archaeological excavations of the castle in Muszyna in 2013.

ODKRYCIA – DISCOVERIES

Piotr Kotowicz
Ostroga płytkowo-nitowa z Trepczy koło Sanoka. / A spur with plate-shaped ends from Trepcza near Sanok.

Piotr Kotowicz, Łukasz Miechowicz
Wczesnośredniowieczne żeleźce topora z Trzcińca, pow. Opole Lubelskie. / An early medieval axe head from Trzciniec, Opole Lubelskie distr.

Radosław Liwoch
Groty bełtów spod zamku w Czorsztynie i z zamku Tenczyn w Rudnie. / Bolt heads from castle in Czorsztyn surroundings and castle Tenczyn in Rudno.

Radosław Liwoch
Dwusieczny kord z nieznanej miejscowości. / Double-edged falchion of unknown provenance.

Krzysztof Gorczyca, Michał Górny
Dwie głowice mieczy w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. / Two sword pommels in the collection of Muzeum Okręgowe in Konin.

Piotr Strzyż, Olgierd Ławrynowicz
„Łódzki” kord z wysoką głowicą. / Falchion with elongated pommel from the Łódź collection. 

KRONIKA – CHRONICLE

Jiří Košta, Jiří Hošek, “Early Medieval Swords from Mikulčice”, “Studien zum Burgwall von Mikulčice” 10, “Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno” 42, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., 2014, ISBN 978-80-86023-58-8, ISSN 1804-1345, pp. 339 (Paweł Kucypera) 

Toporów ci u nas dostatek. Kilka uwag o „Toporach wczesnośredniowiecznych z ziem polskich. Katalog źródeł”, Rzeszów 2014, pióra Piotra N. Kotowicza (Witold Świętosławski).

Norbert Goßler (18.05.1967-13.04.2015) (Christoph Jahn)

Profesor Zdzisław Żygulski jun. (1921-2015) (Jerzy T. Petrus).

Glosa do występowania buław na obszarze dzisiejszej Bułgarii. Uwagi na marginesie książki Stoyana Popova, „The maces from the present Bulgarian lands (10th-17th c. AD). Vatevi collection”, Sofia: IVRAI, 2015, ISBN 978-954-9388-63-3, ss. 438 (Arkadiusz Michalak).

Gergely Csiky, “Avar-Age Polearms and Edged Weapons.Classification, Typology, Chronology and Technology”, “East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450”, vol. 32, Brill, Leiden–Boston 2015, 529 pp. (Ivan Bugarski).

First International Conference on the Military History of the Mediterranean Sea, Fatih University, 25-28 June 2015 (Raffaele D’Amato).

WYKAZ SKRÓTÓW – LIST OF ABBREVIATIONS

AUTORZY – AUTHORS

Czytaj więcej...Zachęcamy wszystkich fanów twórczości Zdzisława Beksińskiego do wsparcia realizacji dokumentalnego filmu o Zdzisławie Beksińskim i jego rodzinie „Z wnętrza”!
Nasze muzeum, jako posiadacz praw autorskich do całej spuścizny Zdzisława Beksińskiego, udostępniło realizatorom filmu do wykorzystania blisko 300 godzin nagrań z taśm VHS rodziny Beksińskich.
Z realizatorami współpracują: Muzeum Historyczne w Sanoku, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Kino Świat, TVP Kultura, Program 3 Polskiego Radia, Teraz Rock. Realizację filmu wspierają m.in.: Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku, Pan Wiesław Banach ‒ wieloletni przyjaciel rodziny artysty i znawca jego dorobku oraz wykonawca ostatniej woli Zdzisława Beksińskiego; Pan Piotr Dmochowski ‒ wieloletni marszand i przyjaciel artysty; Redaktor naczelny pisma Teraz Rock, Pan Wiesław Weiss; Pan Jan P. Matuszyński ‒ reżyser wyróżnionego w Locarno i obsypanego laurami w Gdyni filmu „Ostatnia rodzina” opartego na losach rodziny Beksińskich...  Więcej szczegółów…

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:


od 1 kwietnia do 31 października

pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 17:00
pt. 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 17:00
niedz. 9:00 - 17:00

 

od 2 listopada do 31 marca

pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 15:00
pt. 9:00 - 15:00
sob. 9:00 - 15:00
niedz. 9:00 - 15:00

 

Bilety:
normalne – 17 zł
ulgowe – 13 zł
rodzinne – 47 zł
przewodnik w języku polskim – 55 zł
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 70 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)
Wszelkie rezerwacje prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

AUDIODESKRYPCJA
Nagrania z opisem wybranych dzieł z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku – dostosowanym dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących do odsłuchania tutaj...

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po zamkowych ekspozycjach w Mapach Google


JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?... Więcej 
o możliwościach dojazdu i zakwaterowania


Biuletyn Informacji Publicznej BIP

 

 

 

 

 

Wydarzenia

Historia zamku

Polecamy

 

Katalog zbiorow muzeum w Sanoku

 

 

 

Vivid Gallery    sprzedaż fotografii i grafik Zdzisława Beskińskiego

 

 

 

 

Przyłącz się do akcji KOCHAM KOLEJ i BIESZCZADZKI ŻACZEK Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku postanowił obniżyć ceny biletów za wstęp do Muzeum dla osób podróżujących koleją relacji Jasło-Komańcza oraz Rzeszów-Komańcza, w sposób następujący:

9 zł bilet normalny
6 zł bilet ulgowy
Do ulgi uprawnione są osoby, które w Kasie Muzeum okażą bilet kolejowy ważny w tym samym dniu, w którym osoby te zamierzają odwiedzić Muzeum
POLECAMY PODRÓŻ KOLEJĄ I SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NASZEGO MUZEUM!
Muzeum Historyczne w Sanoku też KOCHA KOLEJ!  

więcej...

 

Rezerwacja apartamentów i hoteli w pobliżu Muzeum Historycznego w Sanoku w serwisie turystycznym TripAdvisor

 

 

 

Jeśli szukasz hoteli w pobliżu Muzeum Historycznego w Sanoku sprawdź także HotelsCombined
 

 

  

 Zamek Królewski w Sanoku oraz Galeria Zdzisława Beksińskiego w ofercie portalu atrakcje.info.pl

 

 

Vivid Gallery tu zakupisz fotografie i grafikę Zdzisława Beksińskiego...