Czytaj więcej...Szanowni Państwo,
przedstawiamy propozycję naszego oficjalnego partnera Manufaktury Santour – sanockiej firmy specjalizującej się w wytwarzaniu i sprzedaży reprodukcji dzieł oraz pamiątek związanych ze Zdzisławem Beksińskim.

Reprodukcje Manufaktury Santour to wysokiej jakości druk solwentowy odporny na warunki atmosferyczne aplikowany na płytę pilśniową, oprawiony w drewnianą ramę pomalowaną czarnym tuszem (tak jak to robił sam Mistrz). Manufaktura Santour oferuje Państwu doskonałą jakość reprodukcji, której nie da się osiągnąć na obrazach reprodukowanych na płótnie. Beksiński nigdy nie malował na płótnie! Reprodukcje przypominają oryginalny obraz zachowując doskonałą kolorystykę. Manufaktura Santour działa legalnie posiadając zezwolenie Muzeum Historycznego w Sanoku na reprodukowanie obrazów. Do każdego obrazu dodawany jest magnes pamiątkowy z reprodukcją obrazu Beksińskiego Kupując reprodukcję wspierasz Galerię Beksińskiego w Sanoku. Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie. Zapoznaj się z pełną ofertą Manufaktury Santur.Szanowni Państwo,Czytaj więcej...

informujemy, że w związku z decyzją Rządu RP ‒ od jutra (12 marca 2020) do 25 marca 2020 ‒ ekspozycje Muzeum Historycznego w Sanoku będą nieczynne. Przełożony zostaje także zaplanowany na 13 marca 2020 wernisaż wystawy „Joanna Szostak-Rogoz, Trans-Formacje pejzażu”. O nowym terminie poinformujemy.

Joanna Szostak-Rogoz, Trans-Formacje pejzażu

Wystawa malarstwa czynna na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku od 13 marca do 15 kwietnia 2020
Wernisaż: 13 marca 2020, godz. 17:00 na zamkowym poddaszu. Wstęp wolny.

Joanna Szostak-Rogoz, urodzona 25.07.1984 r. w Sanoku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie. Studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku malarstwo (2004-2009). Dyplom pod kierunkiem prof. Walentego Wróblewskiego w 2009 r. Mieszka i pracuje w Sanoku

 

 

Czytaj więcej...POSZUKUJEMY FOTOGRAFII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W związku z 100-letnią rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku zwraca się do mieszkańców Sanoka z prośbą o udostępnienie fotografii świętego Jana Pawła II z prywatnych zbiorów. Do przesyłanych fotografii prosimy dołączyć podstawowe informacje (czas, miejsce, autor) Fotografie prosimy nadsyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.

Z poważaniem
Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
Jarosław Serafin

 

Czytaj więcej...POWOŁANO NOWEGO DYREKTORA MUZEUM HISTORYCZNEGO W SANOKU

W związku z przejściem na emeryturę Wiesława Banacha ‒ dotychczasowego zasłużonego dla naszej instytucji szefa ‒ na jego miejsce powołany został dr Jarosław Serafin.
Jarosław Serafin, ur. 1982 r., do Sanoka przyjechał z Krasnegostawu. Z wykształcenia jest historykiem. W 2014 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obronił pracę doktorską „Jan Szczęsny Herburt (1567-1616). Działacz szlachecki, pisarz polityczny i wydawca”. W grudniu 2011 r. został przewodnikiem a następnie kierownikiem ekspozycji w Muzeum Historycznym w Sanoku. W roku 2013 uczestniczył w przygotowaniu wystawy dzieł Zdzisława Beksińskiego w Phantastenmuseum w Wiedniu. Reprezentował Muzeum Historyczne w Sanoku podczas uroczystego otwarcia wystawy Beksińskiego w Muzeum Polskim w Chicago w roku 2017. W roku ubiegłym (2019), wspólnie z Wiesławem Banachem, uczestniczył w otwarciu wystawy rysunków Zdzisława Beksińskiego w Sztokholmie. W Galerii KONSTART w Sztokholmie wygłosił wykład o życiu i twórczość Zdzisława Beksińskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Nowemu szefowi, który formalnie obejmie stanowisko 1 lutego 2020 r., życzymy wielu sukcesów i tego byśmy wspólnie w miarę szybko i dobrze odnaleźli się w tej nowej sytuacji.

 

 PLAN 
działalności merytorycznej 
Muzeum Historycznego w Sanoku na 2020 rok

1. Zbiory muzealne

1. Kontynuowane będą prace związane z digitalizacją zasobów muzealnych oraz tworzeniem katalogu online.
2. Pracownia fotograficzna: wykonywanie dokumentacji eksponatów oraz dokumentacji fotograficznej prac konserwatorskich; dokumentowanie wystaw oraz wydarzeń artystycznych i historycznych miasta i regionu, a także dokumentacji fotograficznej Sanoka.
3. Prace konserwatorsko-zabezpieczające:
a) Konserwacja interwencyjna obiektów ze stałej ekspozycji w przypadku pojawienia się symptomów degradacji tj. pęcherze, złuszczenia lub pleśń;
b) Konserwacja wybranych zabytków metalowych (100 eksponatów) z badań archeologicznych.

2. Wystawy stałe i czasowe

WYSTAWY STAŁE

a) Poszerzenie ekspozycji Malarstwa dwudziestowiecznego Ecole de Paris o pozyskane w styczniu 2020 roku obrazy Stefana Kątskiego;
b) Zakończenie prac związanych z przebudową ekspozycji „Sztuka sakralna kościoła katolickiego” oraz poszerzenie kolekcji sztuki sakralnej kościoła katolickiego o zabytki uzyskane podczas badań archeologicznych kościoła pw. św. Michała Archanioła w Sanoku;
c) Poszerzenie ekspozycji militariów (tzw. Zbrojowni) o miecz bizantyjski odnaleziony w Terce;
d) Częściowe przearanżowanie stałej wystawy archeologicznej „Historie w ziemi zapisane”.

WYSTAWY CZASOWE

a) Wystawa malarstwa Joanny Szostak (15 marca-15 kwietnia 2020 roku);
b) Wystawa upamiętniająca setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II i finalizację procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego (18 maja-30 czerwca 2020 roku);
c) Wystawa czasowa malarstwa Stefana Kątskiego (30 kwietnia-31 maja 2020 roku);
d) Wystawa historyczna w związku z setną rocznicą Bitwy Warszawskiej i sanockimi śladami wojny polsko-bolszewickiej w postaci udziału II Pułku Strzelców Podhalańskich w działaniach zbrojnych (16 sierpnia-30 września 2020 roku);
e) Wystawa malarstwa Ignacego Pinkasa ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle (1 października-31 października 2020 roku);
f) Wystawa malarstwa Ariki Madeyskiej – obrazy ze zbiorów własnych (3 listopada-31 grudnia 2020 roku).
g) Wystawa pn. De Profundis – wirtualny spacer po obrazach Zdzisława Beskińskiego (pokaz VR) – lipiec-sierpień 2020 roku oraz okresy tzw. „długich weekendów” tj.
1 maja – 3 maja 2020 roku oraz 11 czerwca – 14 czerwca 2020 roku.
h) Wystawa multimedialna „Świat Mistrza Beksińskiego – lipiec-sierpień 2020 roku
oraz okresy tzw. „długich weekendów” tj. 1 maja – 3 maja 2020 roku oraz 11 czerwca – 14 czerwca 2020 r. :
- biografia opisana obrazem
- pokaz VR
- obrazy w 3 d

WYSTAWY W INNYCH OŚRODKACH

a) Wystawa fotograficzna Beksińscy w Sanoku – Warszawa Służewski Dom Kultury (22 lutego-31 marca 2020 roku);
b) Podjęcie działań w celu organizacji zagranicznej wystawy czasowej malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Kunsthalle w Darmstadt w Niemczech (przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt);
c) Podjęcie działań w celu organizacji zagranicznej wystawy czasowej malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Pradze (przy współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Pradze);

3. Działalność naukowo-badawcza, wydawnicza i oświatowa

1. WYDAWNICTWA

Prace nad niżej wymienionymi wydawnictwami, z których część zostanie wydana w 2020 roku:

1. Acta Militaria Mediaevalia, T. XVI (rocznik wydawany wspólnie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego);
2. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego w Sanoku 1931-1992, J. Baszak, A. Romaniak, E. Zając (monografia);
3. D. Szomko-Osękowska, Tragizm ludzkiej egzystencji – refleksja nad sztuką Zdzisława Beksińskiego w perspektywie filozofii egzystencjalnej (monografia);
4. M. Zielińska, Zamek w Sanoku w świetle badań archeologicznych (monografia);
5. P. N. Kotowicz, Gdzie król Władysław Elżbietę za żonę pojął (rozprawa popularnonaukowa prezentująca wyniki badań nieistniejącego kościoła św. Michała w Sanoku);
6. D. Szomko-Osękowska, Beksiński, t. V. Szkice do obrazów. Katalog zbiorów;
7. P. N. Kotowicz, A. Romaniak, R. Fedyk, Zbrojownia – katalog wystawy stałej militariów;
8. M. Smoter, Polskie organizacje społeczno-polityczne, kulturalne i religijne w Sanoku w latach 1868-1918;
9. J. Serafin, Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu (monografia);
10. Informatory wystaw czasowych.

II OPRACOWANIA ZBIORÓW

1. Prace inwentaryzacyjne i opracowanie kart katalogu cyfrowego Muzeum;

III PRACE ARCHEOLOGICZNE:

1. Archeologiczne badania poszukiwawczo-ratownicze w sąsiedztwie grodziska „Zamczysko” w Sanoku-Białej Górze, stan. 1, pow. sanocki;
2. Archeologiczne badania wykopaliskowe w miejscu odkrycia monet średniowiecznych w Sanoku-Białej Górze, pow. sanocki.

IV PROJEKT „INTERDYSCYPLINARNE STUDIUM SKARBÓW PRZEDMIOTÓW METALOWYCH Z EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA Z OKOLIC SANOKA”

Projekt mający na celu opracowanie wyników badań, w tym analizę i konserwację pozyskanych zabytków archeologicznych planowany do realizacji w okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku .
Muzeum Historyczne w Sanoku wystąpiło z wnioskiem o wsparcie zadania z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2020 r.
Z uwagi na zakres zadania i wysokie koszty zadania - projekt możliwy do realizacji
w przypadku uzyskania dofinansowania z MKiDN.

V KONFERENCJE, ODCZYTY I INNE

1. Włączenie się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w formie wykładu p. Janusza Niemca, syna mjr. Antoniego Żubryda, dla uczniów sanockich szkół średnich – 3 marca 2020 roku;
2. Współorganizacja z IPN oddział Rzeszów konferencji upamiętniającej postać ks. Prałata Adama Sudoła w setną rocznicę urodzin kapłana – 7 kwietnia 2020 roku;
3. Wykład dr. Radosława Sikory na temat taktyki walki i największych zwycięstw husarii – kwiecień 2020 roku;
4. Organizacja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym oddział w Sanoku i Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Przemyślu czwartej edycji panelu historycznego „Prawem i lewem po ziemi sanockiej i przemyskiej” – maj 2020 roku;
5. Udział w międzynarodowej konferencji bronioznawczej pt. „Fourth International Research Conference on the History of Arms and Armour”, Kijów (Ukraina) 09-12 czerwca 2020 roku;
6. Organizacja V Spotkania Zespołu Badań nad Zjawiskiem Masowego Deponowania Dóbr – wrzesień 2020 roku;
7. Udział w międzynarodowej konferencji bronioznawczej pt. „Military Traditions in the Archaeological Context from the La Tene to the Late Medieval”, Moskwa/Kulikowe Pole (Rosja), 26-27 listopada 2020 r.;

VI POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ – LEKCJE MUZEALNE

W okresie od marca do grudnia 2020 roku planuje się realizację lekcji muzealnych dla uczniów z terenu działania Powiatu Sanockiego.
Dodatkowo planuje się poszerzenie oferty edukacyjnej Muzeum o nowe tematy w zakresie realizowanych dla szkół podstawowych i średnich lekcji muzealnych oraz warsztaty genealogiczne i ikonopisarstwo w praktyce – projekt pilotażowy.

Czytaj więcej...DYREKTOR WIESŁAW BANACH PRZECHODZI NA EMERYTURĘ

Wczoraj (29.01.2020) w Sali 25 Obrazów na Zamku Królewskim w Sanoku odbyło się oficjalne pożegnanie Wiesława Banacha ‒ odchodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora naszego muzeum. Człowieka wielce zasłużonego nie tylko dla naszej instytucji ale też dla Sanoka, regionu i polskiej kultury. W Muzeum Historycznym w Sanoku przepracował 43 lata, w tym prawie 30, na stanowisku dyrektora. W czasie uroczystości został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym mu przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Odznaczenie, w obecności wielu znakomitych gości, wręczyła Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacki.

Pod kierownictwem Wiesława Banacha Muzeum Historyczne w Sanoku zmieniło się z prowincjonalnej i zaniedbanej placówki ‒ w prężny i nowoczesny ośrodek kultury i dziedzictwa narodowego ‒ wykraczający swą działalnością poza granice regionu a nawet kraju. W czasie tym przywrócono renesansowy charakter zabytkowej budowli sanockiego Zamku, odbudowano rozebrane na początku XX w. południowe skrzydło i zrewitalizowano zamkowy dziedziniec. Wydatnie powiększyły się muzealne kolekcje a w odbudowanym skrzydle południowym powstała Galeria Beksińskiego. Wydano wiele znaczących, często wielojęzycznych, publikacji: katalogów zbiorów, informatorów, albumów i przewodników. W kraju i poza jego granicami zorganizowano dziesiątki wystaw, imprez, wykładów i wydarzeń; przedsięwzięć tak niezwykłych ‒ jak koncerty symfoniczno-wokalne „Świat Mistrza Beksińskiego” ‒ połączone z wystawami dzieł artysty. Odchodzącemu Dyrektorowi Panu Wiesławowi Banachowi życzymy wielu spokojnych lat na zasłużonej emeryturze ‒ liczymy jednak, że utrzyma z Muzeum stały kontakt i wesprze nas radą.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
 Czytaj więcej...  Czytaj więcej...  Czytaj więcej... Czytaj więcej...  Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...Muzeum Historyczne w Sanoku zakupiło 15 obrazów Stefana Kątskiego

Muzeum Historyczne w Sanoku zakupiło kolekcję 15 obrazów Stefana Kątskiego. Malowane na płótnie dzieła dotarły do Sanoka z Kanady. Stefan Antoni Kątski – malarz, konserwator dzieł sztuki, oficer wojska polskiego – urodził się w 1898 r. w Sanoku, zmarł w 1978 r. w Montrealu. Służył m.in. w Legionach Polskich oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Brał udział w walkach na Wołyniu, w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., oraz II wojnie światowej w kampanii obronnej.

W latach 1921-1924 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa, gdzie uczył się w pracowniach Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Ignacego Pieńkowskiego i Józefa Pankiewicza. Następnie wyjechał do Włoch, gdzie w Accademia di Belle Arti we Florencji kontynuował studia artystyczne na kierunku malarstwa renesansowego i fresku oraz konserwacji starych płócien. Kolejnym miejscem, do którego się udał i kontynuował naukę była Francja. W Paryżu, w słynnej École Nationale Supérieure des Beaux-Arts podjął studia. W Paryżu spotykał się na plenerach i malował z dawnymi kolegami – studentami z krakowskiej ASP, kapistami, którzy skupili się w Komitecie Paryskim pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. W 1931 r. powrócił do Polski, gdzie zajmował się głównie renowacją polichromii obiektów sakralnych. Po wojnie wyjechał na emigrację do Kanady. Przez lata pracował w zawodzie, projektował i wykonywał polichromie i freski w świątyniach, jednocześnie malował; w roku 1963 r. powrócił do konserwacji dzieł sztuki.
W swoim malarstwie był kolorystą i postimpresjonistą. Tworzył głównie martwe natury, pejzaże i portrety.
Wśród zakupionych przez Muzeum Historyczne obrazów znajduje się 8 prac z przedstawieniem martwej natury, 5 ukazujące krajobrazy miejskie oraz jeden portret przyjaciela artysty – Jerzego Korwina Piotrowskiego.
Stefan Kątski to twórca w Polsce zapomniany. Na rynku aukcyjnym nie spotyka się jego prac. Dzieła artysty zasługują jednak na ekspozycję w polskim muzeum, w szczególności w Sanoku – w mieście, w którym artysta się urodził. Malarstwo Kątskiego związane jest z malarstwem znanych kolorystów tworzących we Francji, których twórczość Muzeum od wielu lat gromadzi.

Celem zakupu jest wzbogacenie kolekcji malarstwa XX w., której trzon stanowi stała Galeria XX wieku im. Marii i Franciszka Prochasków w podziemiach sanockiego Zamku. Kolekcja zostanie zdeponowana w magazynie muzealnym i wystawiana będzie na wystawach czasowych, za wyjątkiem 2-3 obrazów, które zostaną wyeksponowane na stałej ekspozycji malarstwa XX w. Umowa kupna-sprzedaży została zawarta pomiędzy Muzeum Historycznym w Sanoku, a Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie.

Zakup obrazów dofinansowano ze środków z dotacji: Województwa Podkarpackiego w wysokości: 63 500 zł, Powiatu Sanockiego w wysokości: 20 000 zł, Gminy Miasta Sanoka w wysokości: 3000 zł, Gminy Sanok w wysokości: 2000 zł. Transport obrazów z Kanady do Polski został pokryty ze środków własnych Muzeum Historycznego w Sanoku.

Katarzyna Winnicka

Bibliografia: Stefan Kątski (1898-1978), Historia nieznanego artysty, Sanok 2019.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...Z Krakowa przyjechały pachnące farbą drukarską egzemplarze drugiego rozszerzonego wydania albumu „Zamek Królewski w Sanoku – muzeum sztuki”. Archeologia, historia, sztuka" / "Royal castle in Sanok – museum of art. Archaeology, history, art", ISBN 978-83-60380-44-4
Duży, dwujęzyczny polsko-angielski album zwierający około 680 barwnych ilustracji rozmieszczonych na 464 stronach, opowiadający o historii i stałych wystawach sanockiego Muzeum Historycznego. Ten wspaniały prezent dla wszystkich miłośników sztuki i historii można nabyć w cenie 70 zł w kasie muzeum lub w naszym sklepie internetowym.

 

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy

Małgorzata i Rafał
WĘGRZYNOWIE
malarstwo • fotografia

13 grudnia 2019 r. (piątek), godz. 18:00
poddasze Zamku Królewskiego w Sanoku
Wystawa czynna do 12 stycznia 2020 r.

Czytaj więcej...MAŁGORZATA BIEGA-WĘGRZYN (ur. 1976 r. w Sanoku) – absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2002 r. uzyskała dyplom z malarstwa w pracowni prof. J. Popiołek-Rodzińskiej. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, tkaniną artystyczną oraz projektowaniem wzorów odzieżowych. Brała udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. w Rzeszowie, Sanoku, Radomiu, San Giuseppe /Włochy/). Obecnie prowadzi własną pracownię artystyczną oraz pracuje jako instruktor w MDK w Sanoku.

O swojej twórczości:

Prezentowane prace stanowią rezultat zakończonego przeze mnie eksperymentu, ukierunkowanego głównie na poszukiwanie formy, nie treści. Jakiś czas temu zainspirowała mnie materia w pojęciu bardzo zawężonym, materia martwa, taka jak: szkło, drewno, metal. Moim celem było ukazanie za pomocą odpowiednich środków wyrazu obecności tej materii na płótnie.

W swoich pracach skupiam się na zagadnieniu iluzji. Wykorzystuję niepotrzebne, wyrzucone i bezużyteczne przedmioty, gwarantując im nowe życie i nową egzystencję w ramach sztuki. Nazywam to rodzajem artystycznego recyklingu, gdyż nowe rzeczy niepotrzebne, użyte, stare nagle zmieniają swój status. Te przedmioty zaczynają mówić, tworzyć atmosferę, nastrój, są także ukrytym symbolizmem. Mówiąc o technice wykonania prac, mogę powiedzieć, że używam farb akrylowych, podobrazi bawełnianych i lnianych oraz form przestrzennych. Jednocześnie buduję warstwę treściową, a mianowicie nastrój, ukryty symbolizm.

Małgorzata Biega-Węgrzyn – jest autorką obrazów, które śmiało można by nazwać malarsko-rzeźbiarskimi impresjami. Jej fascynacją i ciągłym poszukiwaniem jest struktura formy i zwarta konstrukcja, na bazie której buduje abstrakcyjny obraz ze świadomie ukształtowanej materii prostej rzeczy i subtelnej gamy barwnej. Efektem poszukiwań autorki są prace pełne niedopowiedzianej, tajemniczej fantazji, zazwyczaj utrzymane w kolorach ziemi – szarościach, rdzawych brązach, błękitach, tonach metalicznych. Wykorzystując przedmioty codziennego użytku, czasem części zużytych i niepotrzebnych, nadaje im nowe życie i znaczenie. Odpadki metalowe, skorodowane fragmenty złomu, elementy rur, tryby, stare dzwonki, to niektóre z gadżetów, które – pierwotnie bez szansy na dalszy żywot – zostają przeobrażone w nowej odsłonie – jakże wyrafinowanej i pełnej ekspresji. Wtopione w monochromatyczne podłoże płótna tworzą niebanalny obraz przestrzenny, wymiarowy, z głębią i charakterem. Te stare, zwykłe przedmioty z ukrytą historią właścicieli, do których niegdyś należały, mają dla autorki sentymentalny urok – dla widza są całkiem nową opowieścią. Autorka wciąga nas w świat – jak sama go nazywa – iluzji. Owa iluzja, złudzenie tworzą abstrakcyjny, lecz poukładany świat malarsko-rzeźbiarskich form układających się w plastyczną całość. Z jednej strony stosuje wyraziste i czytelne podobrazie z feerią impastów plamy barwnej, z drugiej wykorzystuje formy przestrzenne. Efektem tego są prace nie przerysowane, nie przegadane, lecz zdyscyplinowane, klarowne, z nutą metafory. Wydawałoby się, że subtelna, abstrakcyjna, niezwykle delikatna materia malarska na płótnie nie wytrzyma mocnych, zdecydowanych, czasem ciężkich dodatków nadających pracy przestrzeń i rzeźbiarską powłokę. Wręcz odwrotnie – malarka z wyczuciem oddaje swoje zamiłowanie do formy, ważniejsze dla niej od treści. Buduje obraz w sposób przemyślany i symboliczny. Niezwykle krucha, kobieca i melancholiczna osoba wydobywa w swoich obrazach osobliwy nastrój i klimat. Jej prace są pełne poezji i zafascynowania naturą, ale też prostym przedmiotem, który na nowo ożywa i pełni funkcje dekoracyjne. Ciekawe zestawienie i apoteoza szarego przedmiotu w sztuce nasuwa porównanie do twórczości barwnej i kolorowej postaci związanej z Sanokiem – artysty Mariana Kruczka. Niepowtarzalność jego prac była i będzie przykładem jakże autentycznej, dopracowanej sztuki, w której proste, zwykłe rekwizyty – owe „kruczki” – wtopione w betonowe podłoże, ożywają po raz drugi, królując i wabiąc widza.

Prezentowana wystawa jest szczególna dla autorów prac, małżeństwa Małgorzaty i Rafała Węgrzynów, bowiem nieczęsto zdarza się, by ich prace zespalano w jedną całość. Fotografia i obraz – dwa różne bieguny, inny sposób wypowiedzi i fascynacji sztuką. A jednak nie chodzi o materiał. To, co ich łączy, to wrażliwość, wizja, nastrój, podobne świadome patrzenie na formę, oddanie subtelnej gry światła i cienia, wyciszenia i łagodności w pracach. Wzajemnie się inspirują i wspierają.

Katarzyna Winnicka

 

Czytaj więcej...RAFAŁ WĘGRZYN (ur. 1974 r. w Sanoku) – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2004 r. członek Klubu Fotografików Sanockich. Uczestniczył w wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Wystawy zbiorowe

2004 – Fotografia, Miejska Biblioteka Publiczna, Sanok

2009 – Wspomnienia, Miejska Biblioteka Publiczna, Sanok

2010 – Woda nie woda, Miejska Biblioteka Publiczna, Sanok

2012 – Bez tytułu, Miejska Biblioteka Publiczna, Sanok

2013 – Wystawa zbiorowa, Dom Kultury, Strzyżów

2013 – Własne miejsce. Wystawa Jednego Dnia. Skład doczepiony, Dworzec, Sanok

2013 – XXII Biennale Plakatu Fotograficznego. Wystawa pokonkursowa, Płock

2019 – Malarstwo i FotografiaMałgorzata Biega-Węgrzyn, Rafał Węgrzyn, Muzeum Historyczne, Sanok

Wystawy indywidualne

2008 – Malarstwo i FotografiaRafał Węgrzyn i Małgorzata Biega-Węgrzyn, Ottaviano (Włochy)

2015 – Rzeczywiste i Nierzeczywiste, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, Rzeszów

Rafał Węgrzyn prezentuje na wystawie niezwykle ciekawy cykl fotografii, które zdają się być namacalnie malarskie. Od kilkunastu lat związany z Klubem Fotografików Sanockich eksponuje swoje nietuzinkowe zdjęcia w rodzimych kulturalno-oświatowych placówkach. Autor wykonał je w Polsce i za granicą (6 lat przebywał we Włoszech), składając w rozmaite cykle.

Wydaje się, że szczera, optymistyczna i racjonalna osobowość Rafała Węgrzyna w prezentowanych pracach pokazuje go z nieco innej strony – odsłaniając wrażliwego i wnikliwego pasjonata rzeczy starych, zniszczonych, archaicznych. „Fotografie-obrazy”, tajemnicze, nierzeczywiste, oczarowują piękną materią, abstrakcyjną formą i melancholią. Dłoń fotografa odwzorowuje na kliszy widzialny fragment otaczającego nas świata – wyraźnego, realnego – zazwyczaj brzydkiego. Wszystko, co autor zauważa i rejestruje aparatem, jest w rzeczywistości elementem pewnej całości. Kompozycja powstaje z powierzchni – wypalonych, zardzewiałych, skorodowanych, zmurszałych – słowem – zniszczonych zębem czasu. Trudno uwierzyć, że uchwycony aparatem detal świeżo spalonego pnia drzewa, papieru, wygiętej rdzawej blachy, kawałka metalu, spękanej starej reklamy, sieci rybackiej, spłowiałego płótna, zniszczonego muru czy deski płotu – ukształtują nowy, pełen kolorów, impresji i gry świetlnej obraz!

Autora fascynuje wszystko, co zdewastowane, odrapane, postarzałe. Nadaje swoim fotografiom nowatorski i świeży wyraz, obraz otacza nową ramą. To, co wydawało się brudne, osmolone, zdarte, słowem – brzydkie, w nowej odsłonie staje się piękne. Fotografie, pełne refleksów świetlnych, płatów grubej faktury malarskiej, zmieszanych tonów barwnych – od rdzawo-turkusowych po srebrzysto-szare, czerwone, białe i czarne – są niewiarygodne, czarodziejskie, magiczne.

Obrazy fotograficzne układają się w zoomorficzne, abstrakcyjne, niekiedy secesyjne kształty, przy tym subtelne i wysmakowane w formie.

Autor skromnie przekonuje, że niewiele robi: kadruje i naciska spust w aparacie. Wszędzie i w każdym miejscu coś zauważa; coś stale przykuwa jego uwagę, intryguje, coś go pociąga. Ale to nieprawda, że tak niewiele potrzeba do efektu końcowego, jakim są fotografie prezentowane na wystawie. Do tego by powstały, potrzeba daru wyczulonego, wnikliwego oka, wrażliwości i zdolności. Najwyraźniej autor lubi to, co robi, oddając swojej pasji każdą wolną chwilę, czego dowodem jest cykl fotografii na wystawie – melancholijnych, hipnotyzujących i przykuwających uwagę.

Katarzyna Winnicka

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

od 2 listopada do 31 marca
pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 15:00
pt. 9:00 - 15:00
sob. 9:00 - 15:00
niedz. 9:00 - 15:00

 

od 1 kwietnia do 31 października
pon. 8:00 - 12:00
wt. 9:00 - 17:00
śr. 9:00 - 17:00
czw. 9:00 - 17:00
pt. 9:00 - 17:00
sob. 9:00 - 17:00
niedz. 9:00 - 17:00

 

Bilety:
normalne – 18 zł
ulgowe – 13 zł
rodzinne – 48 zł
przewodnik w języku polskim – 55 zł
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 70 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)
Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

Więcej o warunkach zwiedzania...

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Polecamy

Nasza strona na Facebooku  Nasz kanał na Youtube Nasze konto na Instagramie
 

  

 

Deklaracja dostępności Muzeum Historycznego w Sanoku  

 

Kup reprodukcję obrazu Beksińskiego

 
 

 Vivid Gallery    sprzedaż fotografii i grafik Zdzisława Beksińskiego

 

Polecamy
Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów
Dawnej Rzeczypospolitej

 
https://kresymuzeum.pl/pl/strona-glowna
 

Rezerwacja noclegów w pobliżu Muzeum Historycznego w Sanoku 

 


Zamek Królewski w Sanoku oraz Galeria Zdzisława Beksińskiego 
w ofercie portalu atrakcje.info.pl 

 

Wydarzenia