MARIA ZIELIŃSKA

1968

Zbiory archeologiczne, [w:] Muzeum Historyczne w Sanoku. Informator, Rzeszów, s. 15-19.

1970


(z A. Szałapatą) Wstępne wyniki badań archeologicznych osady z późnego okresu rzymskiego, Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 11, s. 56-59.
(z A. Szałapatą) Lesko, Informator Archeologiczny. Badania 1969, s. 197-198.
(z T. R. Żurowskim) Zagórz-Zasław, pow. Sanok, Informator Archeologiczny. Badania 1969, s. 145.

1971


Narzędzia z młodszej epoki kamienia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967, s. 198-203.

1972


(z A. Szałapatą) Lesko, Informator Archeologiczny. Badania 1971, s. 191.

1973


Badania archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej w Zasławiu, pow. Sanok w roku 1969, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969, s. 89.
Sprawozdanie z ratowniczych prac wykopaliskowych na terenie Sanoka w roku 1968, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1968-1969, s. 126-127.
Sprawozdanie z wstępnych badań wykopaliskowych na "Zamczysku" w Nowotańcu pow. Sanok w roku 1969, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za 1968-1969, s. 127-128.
(z A. Szałapatą) Osada z późnego okresu rzymskiego w Lesku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1968-1969, s. 95-104.

1975

Badania archeologiczne w 1970 r. na "Zamczysku" w Nowotańcu, pow. bieszczadzki, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, s. 136-138.
(z A. Szałapatę) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych prowadzonych na osadzie z późnego okresu rzymskiego w Lesku, w roku 1970, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1970-1972, s. 71-72.

1977


Liszna, gm. Sanok, woj. krośnieńskie, Informator Archeologiczny. Badania 1976, s. 140-141.

1979


Osada wczesnośredniowieczna w Lesku, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, s. 61-81.
Nowe nabytki w zbiorach archeologicznych Muzeum Historycznego w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1973-1975, s. 145-147.

1981


Późnośredniowieczne drewniane studnie w Sanoku, Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie 1, s. 137-156.
Osada z późnego okresu rzymskiego w Lisznej koło Sanoka, Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie 1, s. 157-159.

1983


Naczynia szklane z Nowotańca gm. Bukowsko, Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie 3, s. 196-217.

1984


Badania wykopaliskowe na wielokulturowej osadzie w Hoczwi, gm. Lesko, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, s. 233-239.
Badania wykopaliskowe w Lisznej, gm. Sanok, woj. Krosno, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1976-1979, s. 239-241.
Sanockie ciekawostki archeologiczne, Gazeta Sanocka 20 (311), s. 6.

1986


Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku, Gazeta Sanocka 11 (374), s. 6.
Bądźmy odkrywcami!, Gazeta Sanocka 12 (375), s. 4.
Ciekawostki archeologiczne, Gazeta Sanocka 24 (387), s. 6.

1988


Relikty pracowni garncarskiej w Lesku, Rocznik Sanocki 6, s. 267-278.
(z J. Boberem) Ciekawostki archeologiczne Sanoka, Gazeta Sanocka 36 (471), s. 4.

1991


Sanok i okolice w pradziejach, Informator Muzeum Historycznego w Sanoku 6.
Badania na zamku w Sanoku w latach 1981-1984, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984, s. 189-195.
Osada z epoki bręzu w Sanoku, Tygodnik Sanocki 10, s. 8-9.
Znalezisko w "Domu Górnika", Tygodnik Sanocki 20, s. 5.
Archeologia o Sobieniu, Tygodnik Sanocki 27, s. 6.

1992


Luźne znaleziska archeologiczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 245-248.
Zamek w Sanoku, Informator Muzeum Historycznego w Sanoku 5.
Odkrycia archeologiczne w Olchowcach, Tygodnik Sanocki 31 (63), s. 5.
Warownia w Zagórzu, Nasza Propozycja 4.
(z. J. Boberem) Stanowisko wielokulturowe przy ul. Zamkowej 20 w Sanoku, Acta Archaeologica Carpathica 31, s. 163-167.
(z E. Pohorską-Kleją) Osada z epoki bręzu w Sanoku, [w:] Badania archeologiczne w woj. krośnieńskim w latach 1990-1991, Krosno, s. 9-10.
(z E. Pohorską-Kleją) Sprawozdanie z badań wykopaliskowych osady z epoki brązu w Sanoku, [w:] Badania archeologiczne w woj. krośnieńskim w latach 1990-1991, Krosno, s. 53-54.
(z E. Pohorską-Kleją) Osada z epoki brązu w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 155-164.
(z L. Puchałą) W Muzeum Historycznym tym razem o Karmelu Zagórskim, Tygodnik Sanocki 9 (41), s. 7.

1993


Bądźmy odkrywcami, Tygodnik Sanocki 9 (92), s. 7.
Zabytki archeologiczne z Sanoka i okolic, Nasza Propozycja 13.
(z E. Pohorską-Kleją) Osada z epoki brązu w Sanoku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, s. 159-161.
(z L. Puchałą) Wstęp, [w:] Sanok, Sanok.

1994


Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, s. 311-315.
To kanał - nie sensacja, Tygodnik Sanocki 50 (162), s. 4.

1995


Wspomnienia i nadzieje, Impresje Muzealne 1, s. 15-16.

1996


Kamienne i krzemienne narzędzia. Katalog zbiorów, Sanok.
Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w Sanoku, Mówią Zbiory 1, s. 5-20.
"Fajka"- tajemnicza góra, Impresje Muzealne 2, s. 13.
Znaleziska w Trepczy, Sanockie Zapiski Numizmatyczne 1, s. 21-22.
Skarby. Sanockie Zapiski Numizmatyczne 3, s. 9-11.
Skarby. Wystawa archeologiczna, Nasza Propozycja 29.

1997


Zamek, Impresje Muzealne 3, s. 16.
Sobień nad Sanem, Impresje Muzealne 4, s. 10.

1998

Odkrycia archeologiczne na zamku w Sanoku, Sanockie Zapiski Numizmatyczne 4 (12), s. 4-5.
Klasztor na Mariemoncie w Starym Zagórzu zbudowano przed rokiem 1700-nym!, Impresje Muzealne 5, s. 16-17.

1999

Zbiory archeologiczne, [w:] Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego, Sanok, s. 4-5.
Zapomniany zamek, Impresje Muzealne 7, s. 14.
Znowu spór o Plac św. Jana, Tygodnik Sanocki 17 (389), s. 12.
Archeolodzy - Dobroczyńcom, Tygodnik Sanocki 41 (413), s. 8 .
Barbórka, Tygodnik Sanocki 49 (421), s. 4.
(z W. Banachem) Zamek, [w:] Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego, Sanok, s. 3.

2000


O zamku i wzgórzu zamkowym zdań kilka..., Impresje Muzealne 8, s. 14-15.
Warownia na wzgórzu: Sobień nad Sanem, Nowe Podkarpacie 28, s. 9.

2001


Refleksje archeologa, Impresje Muzealne 9, s. 17-18.

2002

San i jego znaczenie w pradziejach, Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej 2: San, rzeka ziemi sanockiej, s. 32-39.

2003


Prace archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku nr 1 w Sanoku (wzgórze zamkowe) w latach 1999-2002, Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski 1/2, s. 73-77.
Wykopaliska na sanockim Rynku, Impresje Muzealne 10, s. 16.
Podziękowania znalazcom, Tygodnik Sanocki 4 (585), s. 4.

2005

Skarby spod Sanoka, Rocznik Przemyski 41/2, s. 61-70.
Osada i cmentarzysko z młodszej epoki brązu w Sanoku-Olchowcach, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26, s. 165-202.

2006


(z. P. N. Kotowiczem) Ziemia sanocka w pradziejach i wczesnym średniowieczu, [w:] Gdzie wspólne źródła... Dzieje współistnienia kultur polskiej i ukraińskiej za ziemi sanockiej od średniowiecza do współczesności, Sanok, s. 7-30.

2007


Zabytki epoki brązu. Narzędzia, broń, ozdoby i skarby z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Katalog zbiorów, Sanok.
Stan badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Sanoka, [w:] Seminarium Trepczańskie, red. W. Banach, E. Kasprzak, P. N. Kotowicz, Sanok, s. 9-18.
Studnie późnośredniowieczne z Sanoka, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28, s. 59-72.
(z P. N. Kotowiczem) Sanok późnośredniowieczny w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Późne średniowiecze w Karpatach polskich, red. J. Gancarski, Krosno, s. 441-462.

Information

Ladies and Gentlemen,
We would like to inform you that on April 15 and 22 this year (on Mondays) the exhibitions of the Historical Museum in Sanok will be closed. We apologize for inconveniences.

 

Opening hours:

16 April to 15 November

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

16 November to 15 April

Mon 8am  - 12pm
Tues - Fri 9am - 4pm
Sat - Sun 9am - 3pm

 

Tickets:
Regular fee – 28 PLN
Reduced fee – 18 PLN
Family 2+1 – 69 PLN
Family 2+2 – 84 PLN
Family 2+3 and more – 95 PLN
Ticket for 1 temporary exhibition (for people who do not visit permanent exhibitions) – PLN 5
Audio Guide – 12 PLN

here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 80 PLN
(1 guide can guide a group of up to 25 people)

Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 100 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events