KU CZCI BOGÓW i LUDZI
Skarby z okolic Sanoka. Studium interdyscyplinarne

Poniżej pełna wersja publikacji (zapis PDF) wraz z niedrukowaną bazą danych do rozdziału M. Maciejewskiego (MS Excel plik „Zestawienie”) dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Sanoku /
Full version of this publication (PDF) with the unprinted database for the part of M. Maciejewski (MS Excel file “List”) is available on the website of the Historical Museum in Sanok 

Spis treści

Wojciech Blajer, Piotr Kotowicz, Marcin Maciejewski / Wstęp

Piotr Kotowicz / Uwagi o okolicznościach odkrycia i dotychczasowych pracach nad depozytami z Falejówki (skarb II), Międzybrodzia, Sanoka (Białej Góry), Woli Sękowej i Zarszyna (skarb II)

Wojciech Blajer / Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II), Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)

Tomasz Bochnak, Katarzyna Skowron / Analiza typologiczno-stylistyczna i chronologiczna przedmiotów ze skarbu odkrytego w Międzybrodziu

Kamil Nowak / Badania śladów produkcji i używania przedmiotów brązowych ze skarbów z Woli Sękowej, Falejówki (skarb II), Sanoka (Białej Góry) i Zarszyna (skarb II)

Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki / Analiza metaloznawczo-technologiczna przedmiotów ze skarbów odkrytych w Falejówce (skarb II), Zarszynie (skarb II) Woli Sękowej i Sanoku (Białej Górze)

Aldona Mueller-Bieniek, Katarzyna Cywa / Pozostałości roślinne towarzyszące skarbom przedmiotów brązowych z Sanoka (Białej Góry) i Woli Sękowej

Piotr Kuropka /Analiza morfologiczna próbek pobranych z wnętrza brązowych okuć stanowiących elementy skarbu z Sanoka (Białej Góry)

Jeannette J. Łucejko / Określenie funkcji naczynia ceramicznego z Zarszyna (skarb II) na podstawie badań chromatograficznych

Marcin M. Przybyła / Badania magnetyczne na terenie stanowiska nr 11 w Zarszynie

Marcin Maciejewski / Różne a jednak podobne. Nowo odkryte skarby z okolic Sanoka na tle sytuacji osadniczej i kulturowej na terenie wschodniej części polskich Karpat

Marcin Maciejewski / Zestawienie (MS Excel)

Wojciech Blajer, Piotr Kotowicz, Marcin Maciejewski / Podsumowanie

Bibliografia

Gabriela Glinianowicz, Piotr Kotowicz / Katalog

Tablice

Projekt pn. „Interdyscyplinarne studium skarbów przedmiotów metalowych z epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza z okolic Sanoka” dofinansowano ze środków:

•Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Ochrona zabytków archeologicznych”
•z budżetu Województwa Podkarpackiego
•z budżetu Powiatu Sanockiego

b_160_46_16777215_00_images_stories_3_skarby_PDF_logo_ministerstwa.jpg b_120_44_16777215_00_images_stories_3_skarby_PDF_logo_instytutu_dziedzctwa_narod.jpg b_120_63_16777215_00_images_stories_proj_minister_podkarpackie_przestrzen_otwarta.jpg b_120_54_16777215_00_images_stories_proj_minister_logo_powiat_sanocki.jpg

 

Druk publikacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków z budżetu Województwa Podkarpackiego

Copyright © by Autorzy 2022 r.
Copyright © by Wydawnictwo UMCS 2022 r.
Copyright © by Muzeum Historyczne w Sanoku 2022 r.

Wydawcy / Publishers:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
tel. 81 537 53 04
www.wydawnictwo.umcs.eu
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

b_120_162_16777215_00_images_stories_3_skarby_PDF_logo_UMCS.jpg

 

 

 

 

 

Muzeum Historyczne w Sanoku
ul. Zamkowa 2, 38-500 Sanok
tel. 13 46 306 09
www.muzeum.sanok.pl
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 b_120_84_16777215_00_images_stories_3_skarby_PDF_LogoMHS.jpg

 

 

Information

Opening hours:

16 April to 15 November

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

16 November to 15 April

Mon 8am  - 12pm
Tues - Fri 9am - 4pm
Sat - Sun 9am - 3pm

 

Tickets:
Regular fee – 28 PLN
Reduced fee – 18 PLN
Family 2+1 – 69 PLN
Family 2+2 – 84 PLN
Family 2+3 and more – 95 PLN
Ticket for 1 temporary exhibition (for people who do not visit permanent exhibitions) – PLN 5
Audio Guide – 12 PLN

here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 80 PLN
(1 guide can guide a group of up to 25 people)

Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 100 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events