b_700_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_rpo_znak__kolor.jpg
 

 

Finalizowane są prace związane z projektem pod nazwę "Rewitalizacja wzgórza zamkowego - najstarszej części miasta Sanoka". Po dobudowie południowego skrzydła, w którym znajduje się obecnie Galeria Zdzisława Beksińskiego, wieńczone są działania zmierzające do podniesienia funkcjonalności i atrakcyjności turystycznej wzgórza. Projekt stanowi odpowiedź na żywotne potrzeby województwa podkarpackiego, którego najważniejszy produkt turystyczny stanowią nieodmiennie Bieszczady. Z kolei dla Sanoka, stanowiącego obowiązkowy punkt w drodze w Bieszczady, projekt oznacza powstanie kulturalnego centrum miasta w obrębie wzgórza zamkowego. 

W ramach prowadzonych prac zredukowane dotychczas do roli komunikacyjnej wzgórze ("infrastrukturę" stanowił dotychczas nieestetyczny budynek magazynowy z lat 80-tych oraz stary, wiodący do zamku chodnik) przeistacza się w oferującą szerokie możliwości turystyczne i kulturalne przestrzeń, nawiązującą do historii zamku królewskiego w Sanoku. Szereg działań, podjętych w obrębie niezagospodarowanego do niedawna wzgórza objął m.in. wykonanie utwardzeń z kostek granitowych wraz z terenami zieleni, odnowienie elewacji i konserwację stolarki okiennej zabytkowego zamku oraz budynku magazynowego, rekonstrukcję schodów zamkowych z balkonem, wreszcie wymianę zniszczonego ogrodzenia w zachodniej części dziedzińca na mur, nawiązujący do obronnej przeszłości fortalicjum. Wszystko to z pożytkiem dla walorów historycznych najstarszego i najważniejszego budynku w Sanoku - zamku królewskiego. To samo można powiedzieć o rekonstrukcji zamkowej wieży, niegdysiejszego więzienia dla skazańców sanockiego grodu. Wyniesiona do poziomu I piętra, podnosi walory krajobrazowe miejsca, służąc za platformę widokową z malowniczą panoramą na dolinę Sanu, Góry Słonne czy Międzybrodzie - elementy promowanego przez Muzeum Historyczne w Sanoku szlaku turystycznego "Prawem i lewem po ziemi sanockiej". Dołożono też starań w celu poprawy standardów bezpieczeństwa muzeum, gromadzącego bezcenne eksponaty z zakresu sztuki cerkiewnej, współczesnej, wreszcie skarby archeologiczne i historyczne. Poza wspomnianym murem, zabezpieczającym przed ewentualnym wtargnięciem wandali na teren dziedzińca, przyczyni się do tego system monitoringu wizyjnego oraz kamery.

Pomyślano również o funkcjonalności wzgórza, w którego podziemiach powstały kolejne powierzchnie: sala konferencyjna (odbywać się tu będę rozmaite imprezy kulturalne; spotkania autorskie, kameralne koncerty, prelekcje, sesje naukowe itp.) oraz pomieszczenia magazynowo-wystawiennicze. Dogodne warunki znajdą w nich wymagające odpowiedniej wilgotności i temperatury zabytki w zbiorach muzealnych, które - często po raz pierwszy - będę udostępniane dla szerszego grona odbiorców. Zarazem promowana tu będzie twórczość lokalnych artystów poprzez organizację wystaw czasowych ich prac. Życie kulturalne w obrębie dziedzińca ożywi również planowany zakup przenośnej sceny wraz z krzesłami, co umożliwi organizację imprez o charakterze plenerowym.
Zakrojone na tak wielką skalę prace z pewnością podniosą walory turystyczne i kulturowe Sanoka. Należy przy tym wyrazić nadzieję, że znajdą one wydatne przełożenie na ruch turystyczny, tym bardziej, że wedle statystyk stosunek odwiedzających zamkowe wzgórze do gości Muzeum Historycznego w Sanoku wynosi 4-1.

b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_1_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_2_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_3_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_4_wzgrze.jpg
b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_5_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_6_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_7_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_8_wzgrze.jpg
b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_9_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_10_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_11_wzgrze.jpg b_150_0_16777215_00_images_stories_rewitalizacja_wzgorza_12_wzgrze.jpg

 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie dofinansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego.

Information

Opening hours:

from 1st April to 31st October

Mon 8am - 12pm
other days of the week 9am - 5pm

 

from 2nd November to 31st March

Mon 8am - 12pm
Tues and Wed 9am - 5pm
other days of the week 9am - 3pm

 

Tickets:
Regular fee – 25 PLN
Reduced fee – 16 PLN
Family 2+1 – 62 PLN
Family 2+2 – 75 PLN
Family 2+3 and more – 85 PLN
Ticket for 1 temporary exhibition (for people who do not visit permanent exhibitions) – PLN 5
Audio Guide – 12 PLN

here is the instruction manual for the audioguide...

Guided tour in Polish – 80 PLN
(1 guide can guide a group of up to 25 people)

Guided tour in English, French or German is available for ordering at the ticket office or by phone + 48 13 46 306 09, ext. 35, fare – 100 PLN
All reservations e-mail: rezerwacja.mhs@interia.pl

© The Historical Museum in Sanok is the exclusive owner of copyrights of Zdzisław Beksiński's works 

We recommend

shop

 

Events