ARTUR OLECHNIEWICZ

Opracowała: Agnieszka Górnisiewicz
Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku
oraz Róża Nebesio
Biblioteka Muzeum Historycznego w Sanoku

WYDAWNICTWA ZWARTE I ICH RECENZJE

2000

Nocny do Krakowa / Artur Olechniewicz; [red.] Stanisław Dłuski; [rys.] A. Olechniewicz. - Rzeszów : Tow. Liter. im. St. Piętaka ; Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna, 2000. - 100 s., [7] k. tabl. : il. ; 21 cm. - (Biblioteka "Nowej Okolicy Poetów". Seria Prozy ; t. 6). - ISBN 83-910633-9-9, ISBN 83909787-5-x
Rec. : Bałda Waldemar // Dziennik Polski. - 2000, nr 261, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s.VI ; Kasprzak Ewa // Impresje Muzealne. - 2000, nr 8, s.10-11 ; Strzelecka Anna // Tygodnik Sanocki . - 2000, nr 38, s.1 ; Szewc Piotr // Nowe Książki. - 2000, nr 11, s.55

2006

Tratwa / Artur Olechniewicz ; [red. Janusz Szuber, Ewa Kasprzak, Wiesław Banach]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. - 221 s. ; 21 cm. - ISBN 83-60380-03-1
Rec.: Kasprzak, Ewa // Fraza. - 2005, nr 3-4, s.53-58 ; Mizerkiewicz Tomasz // Nowe Książki. - 2006, nr 8, s.11 ; (WALD) // Dziennik Polski. - 2006, nr 146, dod. Dziennik Polski Podkarpacki, s.II ; (z) // Tygodnik Sanocki. - 2006, nr 20, s.4 ; Marcińczak Łukasz // Akcent. - R.28, nr 4 (2007), s. 125-127

2010

Ganek / Artur Olechniewicz ; [red. Ewa Kasprzak, Grażyna Domagała, Wiesław Banach]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2010. - 239, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-60380-28-4
Rec.: W poszukiwaniu straconego sensu : czyli kilka uwag o powieści "Ganek" Artura Olechniewicz / Jan Burnatowski. - Portr. // Tygodnik Sanocki. - 2011, nr 5, s. 10 ; Kącik ciekawej książki / T.K. // Verbum. - 2011, nr 1, s. 16-17 ; Czytając "Ganek" Artura Olechniewicza / Paweł Nowicki // Fraza. - 2012, R. 21 [22], nr 3, s. 289-293

2014

Dalej niż błękit / Artur Olechniewicz ; [red. Jan Wolski]. - Rzeszów : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2014. - 124 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-60678-51-0
Rec.: Galernik wrażliwości / Izabela Tworak. - Portr. // Tygodnik Sanocki. - 2014, nr 32, s. 5; Szkice do powieści / Jan Burnatowski // Nowe Książki. - 2014, nr 11, s. 51


ARTYKUŁY

1995

Ważki nad Osławęą / Artur. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 1995, nr 34, s. 5, 6

1996

Codzienne obcowanie / Artur Olechniewicz // Impresje Muzealne. - 1996, nr 2, s. 9-10
Opinie widzów na temat malarstwa Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku

Medytacje nad pociętym parowozem / Artur Olechniewicz. - Il. // Nasza Propozycja. - 1996, nr 28, s. [7-8]

Słońce, Zuzanna i bukiet magnolii... / Artur Olechniewicz // Impresje Muzealne. - 1996, nr 3, s. 10-12
Malarstwo Czesława Rzepińskiego w sanockim Muzeum Historycznym

Spóźniona wiosna / Artur Olechniewicz // Impresje Muzealne. - 1996, nr 2, s. 9

1998

Nocny do Krakowa : (fragmenty) / Artur Olechniewicz. - Il.// Dodatek Kulturalny. - 1998, nr 12, s. 4-5

Różnica / Artur Olechniewicz // Impresje Muzealne - 1998, nr 5, s.13-15
Impresje z prac konserwatorskich w kościele o.o.franciszkanów w Sanoku

1999

Nocny do Krakowa : (debiut) / Artur Olechniewicz // Nowa Okolica Poetów. - 1999, nr 3, s.147-159

Ścieżka obok winnicy : Malarstwo Anny Marii Pilszak / Artur Olechniewicz . - Il. // Impresje Muzealne. - 1999, nr 7, s. 9-10

2000

Barbara Bandurka - szkic do portretu / Artur Olechniewicz // Impresje Muzealne. - 2000, nr 8, s.16-17

Czy lubicie drzewa? / Artur Olechniewicz. - Il. // Tygodnik Sanocki.- 2000, nr 29, s. 6
Wystawa twórczości Edwarda Barana w Muzeum Historycznym w Sanoku

Porzucenie ciasnego siedliszcza / Artur Olechniewicz // Nowa Okolica Poetów. - 2000, nr 5 (1), s.226-241
O obrazach Zdzisława Beksińskiego

Przez tunel do Zdeniczki i Andreja... / Artur Olechniewicz // Dziennik Polski. - 2000, nr 210, s. 43
O pobycie na Słowacji, Bohumilu Hrabalu i Andym Warholu

Transparent na zamku / Artur Olechniewicz. - Il., portr. // Dziennik Polski. - 2000, nr 187, s. 34-35

2001

Malarstwo Janiny Dobrzyńskiej w sanockim zamku : arystokracja ducha / Artur Olechniewicz. - Il. // Impresje Muzealne. - 2001, nr 9, s.1-3

Zielona wysepka artystów / Artur Olechniewicz. - Il. // Impresje Muzealne. - 2001, nr 9, s.14-17
Twórczość malarska Anny Turkowskiej

2003

Parnas stu możliwości / Artur Olechniewicz. - Il. // Impresje Muzealne. - 2003, nr 10, s.9-11
Zbiory malarstwa w Muzeum Historycznym w Sanoku

2004

Tratwa : (fragmenty) / Artur Olechniewicz // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. - Z.4 (2004), s.112-123

2005

Do tamtych Płowiec już nie traficie...: o Marianie Kruczku w dwudziestą rocznicę śmierci / Artur Olechniewicz // Nowa Okolica Poetów. - 2005, nr 1, s.108-115

Tratwa : (fragmenty) / Artur Olechniewicz // Fraza. - 2005, nr 3-4, s.33-52


ROZMOWY

2000

Kraina piękna i łagodności / Tadeusz Marian Turkowski, rozm. Jolanta Ziobro, Artur Olechniewicz. - Il., portr. // Dziennik Polski. - 2000, nr 190, s.12

Kraina piękna i łagodności / Tadeusz Marian Turkowski ; rozm. Jolanta Ziobro, Artur Olechniewicz. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 28, s.6, 9

Łagodne, rozwibrowane światło / Artur Olechniewicz ; rozm. Katarzyna Winnicka // Impresje Muzealne. - 2000, nr 8, s.8-10


ŹRÓDŁA O ARTURZE OLECHNIEWICZU

1998

Winnicka Katarzyna
Artur Olechniewicz / Katarzyna Winnicka. - Il. // Dodatek Kulturalny. - 1998, nr 7-8, s.7

2000

Strzelecka Anna
"By siebie samego odszukać"... / Anna Strzelecka. - Portr. // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 30, s. 9
Sylwetka Artura Olechniewicza - przewodnika i plastyka Muzeum Historycznego w Sanoku, autora powieści pt. "Nocny do Krakowa"

(SK)
Nieśmiały z modelkami / (SK) // Dziennik Polski . - 2000, nr 300, dod. Dziennik Polski Podkarpacie, s. VIII
Promocja książki Artura Olechniewicza z Sanoka pt. "Nocny do Krakowa" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku

(z)
Nocny do Krakowa i ...piękne kobiety / (z). - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2000, nr 44, s.1, 6
Wystawa malarska i promocja książki "Nocny do Krakowa" Artura Olechniewicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku

2002

emes
Nagrody dla zasłużonych / emes. - Il. // Nowiny. - 2002, nr 108, s.12
Nagrody miasta Sanoka za rok 2001 otrzymali : W dziedzinie kultury i sztuki : Antoni Wojewoda, Artur Olechniewicz, Marian Jarosz, Monika Brewczak, zespół "Matragona" ; W dziedzinie sportu : Eugeniusz Czerepaniak, Zygmunt Futyma, Artur Szychowski

Strzelecka Anna
Człowiek z zaczarowanym kotem / Anna Strzelecka. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2002, nr 26, s. 6
Sylwetka sanoczanina, Artura Olechniewicza - pisarza i malarza

Strzelecka Anna
W konfrontacji z Wielkim Zegarem. (3) / Anna Strzelecka. - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2002, nr 32, s. 4
Wypowiedzi Artura Olechniewicza i Janusza Szubera na temat minionego roku

Strzelecka Anna
Zatrzymane w czasie / Anna Strzelecka // Nowa Okolica Poetów. - 2002, nr 9, s. 219-223
Sylwetka sanoczanina, Artura Olechniewicza - pisarza i malarza

2003

Zajdel Bartłomiej
Miasto nie zwyczajne, a królewskie...(sanockie środowisko literackie) : Artur Olechniewicz / Bartłomiej Zajdel // Zeszyty Archiwum Ziemi Sanockiej. - Z.3 (2003), s.38-41

2004

Literackie rozrachunki / (as). - Il. // Tygodnik Sanocki. - 2004, nr 1, s.7
Wypowiedzi twórców : Janusza Szubera i Artura Olechniewicza na temat minionego roku

2006

Artur Olechniewicz - malarstwo / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; wstęp Wiesław Banach]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. - 28 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ISBN 83-60380-06-6

2014

Artur Olechniewicz malarstwo - proza / [red. Joanna Kułakowska-Lis; teksty Dorota Szomko-Osękowska, Joanna Kułakowska-Lis; fot. Dariusz Szuwalski ].- Zagórz: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu, 2014.- [12] s.: fot.; 30 cm.- ISBN 978-83-925710-9-4

BLS
Malarstwo Artura Olechniewicza / BLS // Gazeta Sanocka.- 2014, nr 11, s. 19. Informacja o wystawie

BLS
Miejsca, które znamy, uwiecznione na płótnie / BLS // Gazeta Sanocka.- 2014, nr 12, s. 17

Kułakowska-Lis Joanna
Spotkanie z Arturem Olechniewiczem / Joanna Kułakowska-Lis // Verbum.- 2014, nr 11, s. 14-15

Ziobro Jolanta (jz)
Obrazy, które dają radość i ukojenie /(jz) // Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 49, s. 6


OPRACOWANIA GRAFICZNE

1990

Icons Historical Museum of Sanok /introduction Romuald Biskupski; photographs Romuald Biskupski; graphic lay-out Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 1990.- [16] s.: fot.; 26 cm

Tyrsus Wenhrynowicz grafika: informator Muzeum Historycznego w Sanoku, nr 3 /oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 1990.- [8] s.: il.; 15 cm

1991

Ikony: informator Muzeum Historycznego w Sanoku, nr 1 /tekst, fot. Romuald Biskupski; oprac. graf. Artur Olechniewicz, Aleksandra Puchała.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 1991.- 14, [1] s.: fot.; 15 cm

Nasza Propozycja, nr 2: Ekiert /oprac. Wiesław Banach; fot. Romuald Biskupski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 1991.- [4] s.: fot.; 21 cm

1992

Zamek w Sanoku. Informator Muzeum Historycznego w Sanoku. Nr 5 / [tekst Maria Zielińska] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – [Wyd. 2]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1992. 12 s. : 3 il., mapa; 14 cm

1993

Konstanty Brandel : katalog zbiorów / Muzeum Historyczne w Sanoku; [wstęp i oprac. katalogu Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 15 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s.10

Jan Ekiert : katalog zbiorów / [oprac. Wiesław Banach; wstęp Stanisław Rodziński ; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1993. – 50, [1] s. : il. kolor.; 24 cm. – Bibliogr. s.32, 34

1994

Marian Kruczek / [wstęp i oprac. Katarzyna Winnicka]; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1994. – 31 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm . – Bibliogr. s.12-13

1995

Jan Cybis : katalog wystawy / wstęp i oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1995. – 25 s. : il. kolor.; 30 cm . – Bibliogr. s. 24

Maria Sperling : Katalog wystawy / [komisarz wyst. Wiesław Banach ; wstęp Carina Sperling-Leprette i in. ; tł. tekstu fr. Irena śnieżek ; oprac. graf. Artur Olechniewicz] ; Muzeum Historyczne w Sanoku. – Sanok : Muzeum Historyczne ; Częstochowa : Miejska Galeria Sztuki BWA ; Katowice : Muzeum śląskie ; Kalisz : Galeria Sztuki Współczesnej BWA, 1995. – 36 s. : il. kolor., 1 portr., rys.; 30 cm

1997

Stanisław Grabowski : katalog zbiorów / [wstęp oprac. katalogu Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1997. – 19 s. : il., portr.; 29 cm . – Bibliogr. s. 11. – ISBN 83-907352-0-2

Śniąc siebie w obcym domu / Janusz Szuber ; słowo wstępne Antoni Libera ; [fot. obrazów Jana Ekierta Romuald Biskupski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne , 1997. – 50 s. : fot. kolor., 1 portr.; 21 cm . – (Słowo i Obraz). – ISBN 83-907352-1-0

1998

Chrystus Pantokrator z Wujskiego : ikona z XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski; [red. Wiesław Banach], [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – 16 s. : il., faks.; 29 cm. – Bibliogr. s. 15-16. – ISBN 83-907352-6-1

Śląska rzeźba gotycka XIV-XVI w. : ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu / [red., wstęp Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1998. – [25] s.: fot.(w tym kolor.); 30 cm

1999

Król Chwały – Spas w Siłach z Nowosielec i Matka Boska Hodigitria z Doliny : ikony z 2 połowy XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 28 s. : il. (w tym kolor.); 30 cm . – Bibliogr. s.24-28 . – ISBN 83-907352-7-X

7 [siedem] wierszy 7 [sieben] Gedichte / Janusz Szuber ; tł. z pol. Steffen Huber, [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 1999. – XXV, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. – ISBN 83-909787-2-5

Zamek w Sanoku : informator Muzeum Historycznego / [red. Wiesław Banach; teksty Henryka Milczanowska i in., oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 1999. – 30 s. : il.(gł. kolor.), 1 pl.; 30 cm. – ISBN 83-907352-5-3

2000

19 [dziewiętnaście] wierszy / Janusz Szuber; [rys.] Barbara Bandurka, [projekt okł. Artur Olechniewicz]. – Lesko : Handel-Usługi-Wydawnictwa Zygmunt Nater, 2000. – 33, [1] s. : rys. ; 21 cm

Edward Baran : prace zebrane z lat 1982-2000 : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach]; [teksty Edward Baran, W. Banach, Henryka Milczanowska] , [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 22 s. : il. kolor.; 30 cm . – ISBN 83-913281-3-9

Militaria w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [red. i oprac. katalogu Andrzej Romaniak] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 31 s. : fot. (w tym kolor.) ; 29 cm . – ISBN 83-907352-9-6

Tadeusz Marian Turkowski – malarstwo, grafika, rysynek : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 42, [1] s. : il. (gł. kolor.0, 1 portr.; 30 cm . – ISBN 83-913281-2-0

Ukrzyżowanie z Owczar : ikona z 2 [drugiej] połowy XV wieku : katalog zbiorów / Romuald Biskupski ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2000. – 20 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s. 18-20. – ISBN 83-913281-5-5

2001

Anna Turkowska : tkanina artystyczna : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; teksty Joanna Banach i in. ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 35 s. : il. (gł. kolor.), 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-8-X

Grzegorz Pabel : katalog wystawy / [red., tekst Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – [12] s. : il. kolor., 1 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-1-2

Krzyże ręczne, rzeźbione ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [fot.] Dariusz Szuwalski; [wstęp, oprac. katalogu] Henryka Milczanowska; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 32 s. : il. – ISBN 83-913281-6-3

Mirosław Otkowycz, Taras Otkowycz : malarstwo : katalog wystawy / [red. Wiesław Banach ; tekst Zoriana Łylo-Otkowycz ; tł. z ukr. Marianna Jara ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 14, [1] s. : il. kolor., 2 portr. ; 30 cm. – ISBN 83-913281-9-8

Oksana Kulczycka : katalog wystawy / [teksty] Stanisław Puchalik, Henryka Milczanowska; [fot.] Dariusz Szuwalski; [oprac. graf.] Oksana Kulczycka, Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 12 s.: il. kolor. – ISBN 83-913281-7-1

Ordery i odznaczenia w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [red. Andrzej Romaniak ; oprac. katalogu Janusz Leszczyński, oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2001. – 28 s. : fot.; 30 cm

2002

Galeria Okolicy / Artur Olechniewicz. – Rys., portr. // Nowa Okolica Poetów. – 2002, nr 9, s.[2 okł., 6, 76, 88, 119, 120, 133, 145, 153, 157, 168, 177, 190

Megality / fot. Elżbieta Dzikowska ; malarstwo Hanna Zawa-Cywińska ; [red. Wiesław Banach ; wstęp Henryka Milczanowska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – [12] s. : fot. kolor. – ISBN 83-916345-5-8

Militaria średniowieczne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [tekst, oprac. katalogu Piotr N. Kotowicz ; fot. Dariusz Szuwalski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; red. Maria Zielińska]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 43 s. : il., 1 fot., rys.; 30 cm. – Bibliogr. s. 17-19. – ISBN 83-907352-9-6

Tłoki pieczętne w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku : katalog zbiorów / [red., oprac. katalogu Andrzej Romaniak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 23 s. : il.; 30 cm. – ISBN 83-916345-1-5

Zamek Królewski w Sanoku : skarby ziemi sanockiej / [red. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; tł. ang. Piotr Jungiewicz, Tonya Davidson]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2002. – 105 s. : il. kolor., fot. kolor., 2 mapy kolor., portr. ; 19 cm. – ISBN 83-916345-6-6

2003

Arika Madeyska – małe formaty / [red., wstęp Wiesław Banach] ; [oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 15 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-916345-7-4

Bieszczady lat 1954-1964 : w fotografii Andrzeja Zboińskiego / [tekst i fot. Andrzej Zboiński ; red. Katarzyna Winnicka ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. - [8] s. : il. ; 30 cm Franciszek Prochaska : malarstwo, grafika, rysunek : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / Wiesław Banach; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 106 s. : il. (w tym kolor.), fot., portr. ; 30 cm. – ISBN 83-919305-1-3

Glina, ogień, popiół / Janusz Szuber; [red.] Anna Strzelecka, [projekt okł. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2003. – 42, [2] s. : 1 portr. ; 21 cm.

Lekcja Tejrezjasza i inne wiersze wybrane / Janusz Szuber ; [projekt okł. Artur Olechniewicz]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. – 134, [2] s. ; 20 cm. – ISBN 83-08-03351-2

Pamiątki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak; [tł. ang.] Agnieszka Junosza-Jankowska; [red.] Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 137 s. : faks., fot.(w tym kolor.), portr. – ISBN 83-919305-0-5

Ryszard Rogowski – malarstwo / [red. Wiesław Banach ; teksty Jacek Rogowski, Andrzej Wilk, W. Banach ; tł. ang. Jacek Rogowski ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2003. – 19 s. : portr. kolor. ; 30 cm . – ISBN 83-916345-9-0

2004

Acta Pancoviana. T. 3 / [red. nacz.] Tomasz Chomiszczak; [projekt graf.] Tomasz Korzeniowski; [projekt graf. (okładka)] Artur Olechniewicz. – Sanok : MBP im. Grzegorza z Sanoka, 2004. – 66 s. ; 23 cm

De Arte Poetica : traktat / traite / Marian Pankowski; [red.] Wiesław Banach [i in.]; [il.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [44] s. : il. – ISBN 83-919305-2-1

Elżbieta Wesołkin – malarstwo / Elżbieta Wesołkin ; [tekst i oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – [Sanok] : nakł. aut., 2004. – 16 s. : il. kolor., portr. ; 30 cm

GALERIA Zdzisława Beksińskiego / tekst Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [10 ] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm

Kapłan wielkiej odwagi : jubileusz 60-lecia kapłaństwa księdza prałata Adama Sudoła / [red.] Andrzej Romaniak; [red.] Halina Więcek; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. -286 s. : faks., fot. kolor., portr. ; 21 cm

Leon Getz : katalog zbiorów – sztuka XX wieku / Wiesław Banach; [współprac.] Joanna Szymbara; [oprac. graf.]Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 90 s.: il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – Portr. aut. na s. 2 okł. – Bibliogr. s.90. – ISBN 83-919305-5-6

Sztuka cerkiewna XV-XiX w. / tekst Joanna Szymbara; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – [12] s. : il.(gł. kolor.)

Wojowie i rycerze : uzbrojenie średniowieczne na pograniczu polsko-rusko-słowackim : [katalog wystawy] / Piotr N.Kotowicz; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; [tł.] Ewa Kasprzak; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz; [fot.] Dariusz Szuwalski, Dariusz Skowroński. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 51 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm

Z grodu nad krętym Sanem w szeroki świat / Zdzisław Peszkowski ; [wprowadzenie i oprac. Andrzej Romaniak ; [oprac. graf.] Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2004. – 71 s. : faks., fot. (w tym 1 kolor.), portr. ; 21 cm. – ISBN 83-919305-3-X

2005

Czas zatrzymany : 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii i I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty Andrzej Romaniak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz. – Sanok : Muzeum Historyczne : Stow. Absolwentów i Sympatyków I Lic. Ogólnoksz. im. KEN, 2005. – [12] s. : il. ; 30 cm

Maria Szczepkowska-Szul, Jan Szczepkowski : rysunek i grafika / [tekst Katarzyna Winnicka ; red. Katarzyna Winnicka, Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. - [4] s. : il. ; 30 cm

Medale, medaliony, plakiety : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 151 s. : fot. (w tym kolor.) ; 30 cm

Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 219 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm

Zieleń Veronese'a / Barbara Bandurka; [red. Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, Janusz Szuber; il. Barbara Bandurka; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2005. – 93, [1] s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm

2006

Arika Madeyska w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 183 s. : il. (gł. kolor.), fot., portr., rys. ; 29 cm. – ISBN 83-60380-08-2

Ikona świętego Mikołaja z drugiej połowy XV wieku z Owczar : katalog zbiorów / Romuald Biskupski; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 42 s., [1] s. tabl. kolor. : fot. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-02-3

Izabela Rapf-Spławikowska – malarstwo / [red., wstęp Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 15 s. : il. kolor. ; 30 cm. – ISBN 83-60380-04-X

Sceny z życia Jezusa : w gobelinie i rysunku Anny Turkowskiej / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 8 s. : il. ; 30 cm

Tadeusz Turkowski : monotypie z lat 70. / Artur Olechniewicz ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 4 s. : il. ; 30 cm

Władysław Szulc : fotografie/ Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2006. – 4 s. : il. ; 30 cm

2007

Hanna Zawa-Cywińska : obrazy / Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. - [12] s. : il. ; 30 cm

Krystyna Sieraczyńska – malarstwo / [red., tekst Wiesław Banach ; Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. dzieł Dariusz Szuwalski. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2007. – [12] s. : il. kolor. ; 30 cm

Między Warholem a Beksińskim : antypody kultury / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; tł. na jęz. słowac. i pol. Władysław Stryjak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 149, [3] s. ; il. kolor. ; 31 cm. – ISBN 978-83-60380-10-9. – ISBN 978-83-60531-02-0

Pasja : wystawa / [red., tekst Wiesław Banach ; red. Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 4 s. : il. kolor. ; 30 cm

Seminarium Trepczańskie / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzek, Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz; aut. Maria Zielińska i in.]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 72, [2] s. : il. (w tym kolor) : 30 cm. – ISBN 978-83-60380-11-6

Serhij Michnowskij : post scriptum / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; teksty Oleh Sydor, Wiesław Banach [oprac.graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – [16] s. ; il. kolor. ; 30 cm

Skarby klasztorów franciszkańskich - Kraków, Przemyśl, Sanok / [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; kurator wystawy Wiesław Banach ; współpr. Dorota Szomko]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. - 86, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm. - ISBN 978-83-60380-15-4 Tadeusz Marian Turkowski : katalog zbiorów / Paweł Turkowski, Wiesław Banach ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac katalogu Wiesław Banach, Dorota Szomko ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 195 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-18-5

Zabytki epoki brązu : narzędzia broń, ozdoby i skarby epoki brązu i wczesnej epoki żelaza ; katalog zbiorów / Maria Zielińska ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; wstęp i analiza zbioru Maria Ziel;ińska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 27 s. : il. (w tym 2 kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-19

Zdzisław Beksiński. T. 2, Prace z lat 1930-1955 / [red., oprac. katalogu Wiesław Banach ; red. Ewa Kasprzak ; oprac. katalogu Dorota Szomko ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2007. – 182, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. – ISBN 978-83-60380-17-8

2008

Barbara Bandurka : spe salvi / [tekst. Stanisław Glista, Barbara Bandurka, Wiesław Banach ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [20] s. : il., portr. ; 30 cm

Hanna Zawa-Cywińska : katalog zbiorów / Wiesław Banach ; [oprac. katalogu Dorota Szomko-Osękowska ; tł. Anna Pochmara, Diana Bilińska ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. - 203 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm – Bibliogr. s. [112]-114. – Tekst równol. pol., ang. – ISBN 978-83-60380-23-9

Iwona Demko : sergrafia / [tekst Katarzyna Winnicka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [8] s. : il., portr. ; 30 cm

Maciej Pęcak : rzeźba / [tekst Katarzyna Winncka ; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [20] s. : il. ; 30 cm

Maria Turkowska : grafika / [red. i tekst. Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – [24] s. : il. ; 30 cm

Zdzisław Beksiński. T. 3, Prace z lat 1955-1965 / Wiesław Banach ; [red. Ewa Kasprzak ; oprac. katalogu Dorota Szomko ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. dzieł Dariusz Szuwalski]. – Sanok : Muzeum Historyczne, 2008. – 321, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm – Beksiński. – ISBN 978-83-60380-22-2

2009

Poczet starostów sanockich XIV-XVIII w. / Krzysztof Kaczmarski ; [red. Wiesław Banach, Andrzej Romaniak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2009. – 103 s. : il. ; 22 cm – Bibliogr. S. 93-94. – Indeksy. – ISBN 978-83-60380-25-3

Sanok. T.1, Fotografie archiwalne : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. – Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2009. – 497 s. : il. ; 29 cm. – Indeksy. – ISBN 978-83-60380-26-0

2010

Zdzisław Beksiński : mroki podświadomości = Zdzisław Beksiński : darkness of the subconscious = Zdzisław Beksiński : ténébres du subconscient / [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach ; tekst Wiesław Banach ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski ; tł. na jęz. ang. Ewa Kosior-Szwan ; tł. na jęz. fr. Ewa Kasprzak]. – Sanok : Muzeum Historyczne, cop. 2010. – 38 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm
Dotyczy życia i twórczości Zdzisława Beksińskiego

2011

Sanok. T.2, Fotografie archiwalne ; Wydarzenia, uroczystości, imprezy : katalog zbiorów / Andrzej Romaniak ; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak ; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. - Sanok : Muzeum Historyczne w Sanoku, 2011. - 499 s. : il. ; 29 cm. - Indeksy. - ISBN 978-83-60380-30-7

Zdzisław Beksiński : Antologia Twórczości, cz. 2 - prace z lat 50. i 60 / Wiesław Banach ; [red.: Wiesław Banach, Janusz Barycki ; oprac. graf. Artur Olechniewicz ; fot. Dariusz Szuwalski ; tł. na jęz. ang. Ewa Kosior-Szwan]. - Rzeszów : Fundacja Beksiński, Rzeszów, 2011. - 84 s. : il. (gł. kolor.); 21 cm. - ISBN 978-83-929805-2-0.

Acta Militaria Mediaevalia. T. 7 / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Rzeszów; Sanok: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2011.- 250, [2] s.: il. (w tym kolor.), mapy, pl., rys., tabele.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103
Normal 0 21

2012

ACTA Militaria Mediaevalia. T. 8 / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Rzeszów; Sanok: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2012.- 280, [3] s.: il. (w tym kolor.), mapy, pl., rys., tabele, wykresy.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103

Marian Waldemar Kuczma: malarstwo /red. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2012.- [4] s.: fot.; 30 cm

Romaniak Andrzej: Pamiętki po 2 Pułku Strzelców Podhalańskich z Sanoka - katalog zbiorów /red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- [Wyd. 2 popr., z aneksem].- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku; OOR DIMAR Sp.z o.o., 2012.- 154 s.: faks., fot.; 30 cm.- Bibliogr. s. 17.- ISBN 978-83-60380-31-4, ISBN 978-83-62260-02-7

2013

Acta Militaria Mediaevalia. T.9 / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Rzeszów; Sanok: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2013.- 257, [3] s.: il. (w tym kolor.), pl., rys., tabele, wykresy.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103

Biskupski Romuald: Ikony z XV wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku - katalog zbiorów. T. I /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Katarzyna Winnicka; fot. Romuald Biskupski, Dariusz Szuwalski, Zdzisław Beksiński; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2013.- 188, [4] s.: fot. (w tym kolor.); 31 cm.- Bibliogr. s. 177-187.- ISBN 978-83-60380-27-7

Galeria Zdzisława Beksińskiego /tekst Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz; tłum. na jęz. ang. Piotr Zelny.- Sanok: Powiat Sanocki; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2013.- 62, [2] s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-937311-0-7, ISBN 978-83-62260-14-0

Przewodnik po ekspozycji sztuki cerkiewnej w Muzeum Historycznym w Sanoku /oprac. Katarzyna Winnicka; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski, Romuald Biskupski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- [Wyd. 3 popr. i uzup.].- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2013.- 80 s.: fot., pl., rys.; 22 cm.- Bibliogr. s. 66-67.- ISBN 978-83-60380-09-3

Winnicka Katarzyna: Ikony z XVI wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku - katalog zbiorów. T. II /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Katarzyna Winnicka; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2013.- 138, [2] s.: fot. (w tym kolor.); 31 cm.- Bibliogr. s. 137.- ISBN 978-83-60380-32-1

2014

Gourdin Charles: Zawado: romantyk, albo pejzaż z marzeń / le romantique, ou le paysage rêvé / tłum. Ewa Kasprzak; red. Marta Chrzanowska-Foltzer, Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2014.- 287, [1] s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-60380-34-5

Turkowski Paweł: Anna Turkowska: katalog tkanin / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty: Paweł Turkowski, Joanna Banach, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2014.- 175 s.: fot., portr.; 31 cm.- Bibliogr. s. 96-98.- ISBN 978-83-60380-35-2

Acta Militaria Mediaevalia. T. X / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Wrocław; Sanok: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2014.- 232, [3] s.: il. (w tym kolor.), pl., rys., tabele, wykresy.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103

2015

Acta Militaria Mediaevalia. T. XI / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Wrocław; Sanok: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2015.- 269 [3] s.: il., mapki; 30 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103

Galeria Zdzisława Beksińskiego /red. Wiesław Banach; tekst Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz; tłum. na jęz. ang. Piotr Zelny.- Wyd. 2.- Sanok: Powiat Sanocki; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2015.- 62, [2] s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-937311-0-7, ISBN 978-83-62260-14-0

Malarstwo Mistak, Stabryła, Szczepkowski / tekst Wiesław Banach; red. Wiesław Banach, Dorota Szomko-Osękowska; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2015.- [4] s.: fot.; 30 cm

Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku 2009-2014 /teksty: Ewa Filip, Andrzej Romaniak, Anna Ukleja.- oprac. graf. Artur Olechniewicz, 2015.- 55 s.: fot; 21 cm.- ISBN 978-83-60380-38-3

Zamek Królewski w Sanoku: muzeum sztuki – archeologia – historia – sztuka / Royal Castle in Sanok: museum of art – archaeology– history– art. /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty: Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz, Andrzej Romaniak, Jarosław Serafin, Dorota Szomko-Osękowska, Katarzyna Winnicka, Maria Zielińska; tłum. Piotr Zelny, Jarosław Serafin; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2015.- 447 s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-60380-39-0

2016

Acta Militaria Mediaevalia. T. XII / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Wrocław; Sanok: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2016.- 292, [3] s.: il., pl., tabele; 30 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103

2017

Acta Militaria Mediaevalia. T. XIII / red. naczelny Piotr N. Kotowicz; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Kraków; Sanok; Wrocław: Komisja Prehistorii Karpat PAU; Muzeum Historyczne w Sanoku; Uniwersytet Wrocławski, 2017.- 211, [5] s.: il., mapy, pl., tabele; 30 cm.- Bibliogr. przy rozdz.- Summ.- ISSN 1895-4103

Serafin Jarosław: Jan Szczęsny Herburt (1567-1616): działacz szlachecki, pisarz polityczny, wydawca / red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz, 2017.- 208 s.: fot.; 26 cm.- ISBN 978-83-60380-40-6

2018

Kiejstut Bereźnicki: motywy pasyjne / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tekst: Dorota Szomko-Osękowska; oprac. graf. Artur Olechniewicz, 2018.- [4] s.: fot.; 30 cm

Romaniak Andrzej: Sanok fotografie archiwalne T. III: samorząd, oświata, organizacje, instytucje – katalog zbiorów / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Andrzej Romaniak; oprac. graf. Artur Olechniewicz, 2018.- 485, [3] s.: fot.; 30 cm.- ISBN 978-83-60380-41-3

Zdzisław Beksiński: antologia twórczości cz. 1 - fotografia / Anthology of Works Park 1 – photography /Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Janusz Barycki; tłum. Marzena Kalita; oprac. graf. Artur Olechniewicz].- Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2018.- 80 s.: fot.; 21 x 23 cm.- ISBN 978-83-929805-3-7

 

 

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

od 16 kwietnia do 15 listopada
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 17:00
pt. 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 17:00
niedz. 9:00 – 17:00

 

od 16 listopada do 15 kwietnia
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 16:00
śr. 9:00 – 16:00
czw. 9:00 – 16:00
pt. 9:00 – 16:00
sob. 9:00 –15:00
niedz. 9:00 – 15:00

 

Bilety:

normalny – 28 zł
ulgowy – 18 zł
rodzinny 2+1 – 69 zł
rodzinny 2+2 – 84 zł
rodzinny 2+3 i więcej – 95 zł
Bilet na 1 wystawę czasową
(dla osób które nie zwiedzają ekspozycji stałych) – 5 zł
audioprzewodnik – 12 zł

tutaj instrukcja obsługi audioprzewodnika...
przewodnik w języku polskim – 80 zł
(1 przewodnik może oprowadzać grupę do 25 osób)
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 100 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie 
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)

 

Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Wydarzenia