WIESŁAW BANACH

Opracowała Róża Nebesio

I. Wydawnictwa zwarte i publikacje w wydawnictwach zwartych:

1980

Anna Turkowska: tkanina artystyczna - katalog wystawy / red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1980.- [8] s.: il.; 22 cm

Sanocki Salon Grudniowy /red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach; wstęp Joanna i Wiesław Banachowie.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1980.- [5] s.; 21 cm

Tadeusz Marian Turkowski: malarstwo 1974-1980 /red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1980.- [8] s.: il.; 22 cm

1981

Grupa Sanok: katalog wystawy /red. Edward Zając; wstęp Joanna i Wiesław Banachowie; fot. Marian Kraczkowski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1981.- 15 s.: fot.; 21 cm

Leon Getz: katalog wystawy /red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach; wstęp Joanna i Wiesław Banachowie.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1981.- [12] s.: il.; 21 cm

Sanocki Salon Grudniowy 1981 /oprac. Wiesław Banach; wstęp Joanna i Wiesław Banachowie; fot. Romuald Biskupski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1981.- [10] s.: fot.; 21 cm

1982

Zdzisław Beksiński: katalog wystawy /red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach; fot. Romuald Biskupski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1982.- [12] s.: fot.; 22 cm

Wiesław Banach: katalog wystawy /tekst Joanna Banach, Wiesław Banach; oprac. Wiesław Banach; reprodukcja akwareli Romuald Biskupski.- Sanok: nakład własny, 1982.- [24] s.: fot..; 21 cm


1983

Mieczysław T. Janikowski - katalog wystawy /red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach; wstęp Jerzy Madeyski; fot. Romuald Biskupski, Konrad Pollesch.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1983.- [8] s.: fot.; 24 cm

1984


Jerzy Wojtowicz: malarstwo i rysunek: katalog wystawy / red. i oprac. Edward Zając; fot. Marian Kraczkowski; [wstęp] Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1984. - [8] s.; 18 x 19 cm

1985

BANACH, Wiesław
Życie i twórczość Franciszka Prochaski / Wiesław Banach // W: Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie t. 3 / oprac. red. Józef Ambrozowicz.- Krosno: Muzeum Okręgowe, 1985.- S. 233-248

Emil Krcha - malarstwo - katalog wystawy, Muzeum Historyczne w Sanoku czerwiec-lipiec 1985 r. /red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1985.- [12] s.: il.; portr.; 20 x 23 cm

1986

BANACH, Wiesław
Mieczysław Tadeusz Janikowski: 1912-1968 wystawa monograficzna; Kraków - TPSP, 1986; Warszawa - CBWA, 1987 / Wiesław Banach.- Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, 1986.- 55, [41] s.: fot.; 22 cm

Dar Jana Ekierta: katalog wystawy / red. Edward Zajęc; oprac. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1986.- [12] s.: il.; 20 x 23 cm

Jan Ekiert - malarstwo: katalog wystawy / oprac. Wiesław Banach; red. Teresa Szetela-Zauchowa; fot. Wiesław Banach.- Rzeszów: Muzeum Okręgowe, 1986.- 17, [15] s.: fot., portr. ; 20 x 21 cm.- Bibliogr. s. 11-12

Jerzy Wojtowicz: [folder] / [tekst Wiesław Banach].- Krosno: Biuro Wystaw Artystycznych, 1986.- fot.; 21 cm

1988

Zdzisław Beksiński: informator o wystawach Muzeum Historyczne w Sanoku, czerwiec 1988 r. / red. Edward Zając; oprac. Wiesław Banach; fot. Romuald Biskupski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1988.- [4] s.: fot.; 30 cm

1990

Tyrsus Wenhrynowicz grafika: informator Muzeum Historycznego w Sanoku, nr 3 /oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1990.- [8] s.: il.; 15 cm

1991

Ikony ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / tekst [i wybór eksponatów] Romuald Biskupski; reprodukcje Marek Brniak; [red. nauk. i przedmowa Wiesław Banach].- Warszawa: Krajowa Spółdzielnia Artystyczno-Techniczna KSAT, 1991.-136 s.: il.; 31 cm.- ISBN 83-00-03548-6

1993

Jan Ekiert - katalog zbiorów / wstęp Stanisław Rodziński, Wiesław Banach; oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1993.- 50 s.: fot.; 23 cm.- Bibliogr. s. 32, 34.

Konstanty Brandel - katalog zbiorów /wstęp, oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1993.- 15 s.: il.; 24 cm.- Bibliogr. s. 10.

Sanocki Salon Zimowy '˜93: wystawa prac artystów sanockich /tekst Wiesław Banach; fot. Romuald Biskupski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1993.- [4] s.: fot.; 21 cm

Zdzisław Beksiński: katalog zbiorów /wstęp, oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot.Mariusz Wideryński, Romuald Biskupski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1993.- 32 s.: fot. gł. kolor., il.; 23 cm

1994

Anna Turkowska, Zdzisław Beksiński, Marian Kruczek: ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku / tekst Wiesław Banach.- Kalisz: Galeria Sztuki Współczesnej BWA, [1994].- [8] s.: fot.; 30 cm

Otto Axer - katalog wystawy /wstęp, oprac. Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1994.- 10 s.: [51] tablic; 30 cm.- Bibliogr. s. 9.

Otto Axer - malarstwo i rysunek: informator Muzeum Historycznego nr 18 /tekst Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1994.- [8] s.: faks.; 21 cm

Ukrzyżowanie: informator wystawy (Nr 15) /tekst Wiesław Banach; fot. Romuald Biskupski, Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1994.- [8] s.: fot.; 21 cm

Zdzisław Beksiński: [folder] / [tekst Wiesław Banach]. - Lublin : Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, 1994.- fot. ; 23 cm

1995

Jan Cybis - katalog wystawy /wstęp, oprac. Wiesław Banach; oprac. graf.Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1995.- 25 s.: fot.; 30 cm.-

Maria Sperling - katalog wystawy /wstęp Carina Sperling-Leprette i Jacques Leprette, Zofia Weiss, Wiesław Banach; red. Wiesław Banach; tłum. franc. Irena Śnieżek; oprac. graf. Artur Olechniewicz; fot. Dariusz Szuwalski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1995.- 36 s.: fot. kolor., 1 portr., rys.; 30 cm.- Bibliogr. s. 30, 32, 34.

1997

Stanisław Grabowski: katalog zbiorów /wstęp, oprac. Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski, Romuald Biskupski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1997.- 19 s.: fot.; 29 cm.- Bibliogr.- s. 11.- ISBN 83-907352-0-2

1998

Ślęska rzeźba gotycka XIV-XVI wieku ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu /red., wstęp Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1998.- [24] s.: fot. (w tym kolor.); 30 cm

1999

BANACH, Wiesław
Sztuka sakralna Kościoła Katolickiego / Wiesław Banach // W: Zamek w Sanoku: informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1999.- S. 22

BANACH, Wiesław
Sztuka współczesna / Wiesław Banach // W: Zamek w Sanoku: informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1999.- S. 26-29

BANACH, Wiesław
Zamek / Maria Zielińska, Wiesław Banach // W: Zamek w Sanoku: informator Muzeum Historycznego / red. Wiesław Banach.- Sanok: Muzeum Historyczne, 1999.- S. 3

Zdzisław Beksiński / wstęp Tomasz Gryglewicz; wprowadz. Wiesław Banach; red. Joanna Kułakowska; tłum. Teresa Bałuk-Ulewiczowa; fot. Janusz Rosikoń; oprac. graf. Władysław Pluta.- Olszanica: BOSZ s.c., 1999.- 143 s.: fot.; 31 cm.- Bibliogr. s. 142.- ISBN 83-87730-11-4

2000

Edward Baran: prace zebrane z lat 1982-2000 - katalog wystawy /red. Wiesław Banach; teksty Edward Baran, Wiesław Banach, Henryka Milczanowska; fot. Piotr Baran; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2000.- 22 s.: il. kolor.; 30 cm .- ISBN 83-913281-3-9

Józef Jarema: Listy do Marii Sperling 1950-1974 /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak, Christian Leprette; wstęp Wiesław Banach; oprac. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tłum. tekstów obcojęzycznych Ewa Kasprzak, Katarzyna Borowiec; fot. Christian Leprette; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2000.- 183 s.: fot.; 24 cm.- ISBN 83-913281-4-7

Tadeusz Marian Turkowski: malarstwo, grafika, rysunek - katalog wystawy /red. Wiesław Banach; teksty Joanna Banach, Henryka Milczanowska, Anna Pilch, Magdalena Zarzyka, Wiesław Banach, Paweł Turkowski; oprac. Henryka Milczanowska, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2000.- 42, [1] s.: il.(gł. kolor.), 1 portr.; 30 cm.- ISBN 83-913281-2-0

2001

Anna Turkowska: tkanina artystyczna - katalog wystawy /red. Wiesław Banach; tekst Joanna Banach, Halina Biernatowa, Henryka Milczanowska, Anna Pilch, Magdalena Zajęc, Wiesław Banach, Paweł Turkowski; oprac. Henryka Milczanowska, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2001.- 35 s.: il. (gł. kolor.), 1 portr.; 29 cm.- ISBN 83-913281-8-x

Grzegorz Pabel - katalog wystawy /red., tekst Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2001.- [12] s.: il. kolor.; 30 cm.- ISBN 83-913281-1-2

Janina Dobrzyńska - katalog wystawy / tekst Wiesław Banach, Henryka Milczanowska; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2001.- [12] s.: il.; 30 cm

Zdzisław Beksiński / wprowadz. Wiesław Banach; red. Joanna Kułakowska fot. Janusz Rosikoń; oprac. graf. Władysław Pluta.- Wyd. 2.- Olszanica: BOSZ, 2001.- 47 s.: fot.; 19 cm.- ISBN 83-87730-12-2

2002

Zamek Królewski w Sanoku: skarby ziemi sanockiej /red. i wstęp Wiesław Banach; tłum. ang. Piotr Jungiewicz, Tonya Davidson; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2002.- 105 s.: fot., mapy; 19 cm.- ISBN 83-916345-6-6

Zdzisław Beksiński / wstęp Wiesław Ochman; wprowadz. Wiesław Banach; red. Joanna Kułakowska-Lis; tłum. Teresa Bałuk-Ulewiczowa; fot. Marek Pabis, Janusz Rosikoń; oprac. graf. Władysław Pluta.- Olszanica: BOSZ, 2002.- 143 s.: fot.; 31 cm.- Bibliogr. s. 142.- ISBN 83-87730-42-4

2003

Arika Madeyska: małe formaty /red., wstęp Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2003.- 15 s.: fot. kolor.; 30 cm.- ISBN 83-916345-7-4

Beksiński: najnowsze prace /red. i wstęp Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2003.- 15 s.: fot.; 30 cm.- ISBN 83-916345-8-2

Franciszek Prochaska: malarstwo, grafika, rysunek - katalog zbiorów sztuka XX wieku /red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; wstęp Wiesław Banach; oprac. Wiesław Banach współpraca Joanna Szymbara; fot. Romuald Biskupski, Dariusz Szuwalski, oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2003.- 106 s.: il. (w tym kolor.); 30 cm.- Bibliogr. s. 96.- ISBN 82-919305-1-3

Ryszard Rogowski - malarstwo /red. Wiesław Banach; tekst Jacek Rogowski, Andrzej Wilk, Wiesław Banach; tłum. na ang. Jacek Rogowski; fot. Dariusz Szuwalski, oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2003.- 19 s.: fot. kolor.; 30 cm.- ISBN 83-916345-9-0

Zdzisław Beksiński / [wstęp Tomasz Gryglewicz; wprowadz. Wiesław Banach].-Wyd.2.-Olszanica: BOSZ, 2003.- 143, [1] s.: il., portr..; 31 cm.- ISBN 83-87730-11-4

2004

BANACH, Wiesław
Leon Getz: katalog zbiorów - sztuka XX wieku / Wiesław Banach; [red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz].- Sanok: Muzeum Historyczne, 2004.- 90 s.: fot.(w tym kolor.); 30 cm.- Bibliogr. s. 90.- ISBN 83-919305-5-6

Galeria Zdzisława Beksińskiego /tekst Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2004.- [12] s.: fot.; 30 cm

Ludwik Lille: prace z lat 40 i 50 /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tekst Wiesław Banach; tłum. z franc. Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski, oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2004.- [4] s.: il.; 30 cm

2005

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. dzieł Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz].- Sanok: Muzeum Historyczne, 2005.- 219 s.: il. (w tym kolor.); 30 cm.- ISBN 83-919305-9-9

Ewa Michałowicz Smarzewska: malarstwo /tekst Monika Michałowicz, Wiesław Banach; red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2005.- [4] s.; fot.; 30 cm

Czas zatrzymany: 125 lat Gimnazjum Męskiego im. Królowej Zofii i Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tekst Andrzej Romaniak, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcęcego im. KEN, 2005.- [12] s.: faks., fot.; 30 cm

2006

Artur Olechniewicz: malarstwo /red.Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; wstęp Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2006.- 28 s.: fot. kolor., 1 portr.; 30 cm.- ISBN 83-60380-06-6

BANACH, Wiesław
Arika Madeyska w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. kat. Dorota Szomko; tłum. franc. Severine Felenczak, Ewa Kasprzak; fot. dzieł Dariusz Szuwalski, Severine Jonquiere; oprac. graf. Artur Olechniewicz].- Sanok: Muzeum Historyczne, 2006.- 183 s.: fot.; 29 cm.- ISBN 83-60380-08-2

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński - wspomnienia / Wiesław Banach // W: Rocznik Sanocki IX / pod red. Feliksa Kiryka.- Sanok: Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej, 2006.- S: 371-376

Izabela Rapf-Sławikowska: malarstwo /wstęp Wiesław Banach; red.Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2006.- 15 s.: fot.; 30 cm.- ISBN 83-60380-04-X

Sceny z życia Jezusa w gobelinie i rysunku Anny Turkowskiej / tekst Wiesław Banach; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2006.- [4] s.: fot., 1 portr.; 30 cm

Władysław Szulc: fotografie /tekst Wiesław Banach; red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. Władysław Szulc; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2006.- [8] s.: fot., 1 portr.; 30 cm

2007

BANACH, Wiesław
Czy Beksiński mógłby stać się drugim Andym Warholem? / Wiesław Banach // W: Antypody kultury: między Warholem a Beksińskim /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz; tłum. na słow. i pol. Władysława Stryjak.- Sanok; Gorlice: Muzeum Historyczne; DINARD, 2007.- S. 30-36

BANACH Wiesław
Tadeusz Marian Turkowski : katalog zbiorów / Paweł Turkowski, Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. kat. Wiesław Banach, Dorota Szomko; fot. Dariusz Szuwalski, Paweł Turkowski, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz].- Sanok: Muzeum Historyczne, 2007.- 195 s.: fot., 2 portr.; 30 cm.- Bibliogr. s. 192-195. -ISBN 978-83-60380-18-5

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński: tom II - prace z lat 1930-1955 / Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. kat. Wiesław Banach, Dorota Szomko; fot. dzieł Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. -Sanok: Muzeum Historyczne, 2007.- 182, [2] s.: fot.; 30 cm.- ISBN 978-83-60380-17-8

Hanna Zawa-Cywińska: obrazy /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tekst Wiesław Banach; fot. dzieł Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2007.- [12] s.: fot., 1 portr.; 30 cm

Krystyna Sieraczyńska: malarstwo /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tekst Wiesław Banach; fot. dzieł Dariusz Szuwalski.- oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2007.- [12] s.: fot., 1 portr. 30 cm

Pasja: wystawa /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; tekst Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2007.- [4] s.: fot.; 30 cm

Serhij Michnowskij: post scriptum /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty Oleh Sydor, Wiesław Banach; fot. dzieł Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2007.- [16] s.: fot.; 30 cm

Zdzisław Beksiński: antologia twórczości cz. 1 - fotografia / oprac. Wiesław Banach, Janusz Barycki; fot. Zdzisław Beksiński.- Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2007.- [84] s.: fot.; + płyta DVD; 22 x 24 cm.- ISBN 978-83-60942-20-8

2008

BANACH, Wiesław
Hanna Zawa-Cywińska: katalog zbiorów / Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach; oprac. kat. Dorota Szomko-Osękowska; tłum. Anna Pochmara, Diana Bilińska; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. -Sanok: Muzeum Historyczne, 2008.- 203 s.: fot.; 30 cm.- Bibliogr. s. 112-114.- ISBN 978-83-60380-23-9

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński: tom III - prace z lat 1955-1965 / Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; oprac. kat. Dorota Szomko, Wiesław Banach; fot. dzieł Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz]. -Sanok: Muzeum Historyczne, 2008.- 321 s.: fot.; 30 cm.- ISBN 978-83-60380-22-2

Barbara Bandurka-Wilk: spe salvi /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty Stanisław Glista, Barbara Bandurka, Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2008.- [20] s.: fot., 1 portr.; 30 cm

Maria Turkowska: grafika /red. Wiesław Banach; tekst Wiesław Banach; nota biograficzna Paweł Turkowski, Mariusz Turkowski; fot. dzieł Dariusz Szuwalski, fot. artystki Mariusz Turkowski, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2008.- [24] s.: fot.; 30 cm

Zdzisław Beksiński / wstęp Tomasz Gryglewicz; wprowadz. Wiesław Banach; red. Joanna Kułakowska-Lis; tłum. Teresa Bałuk-Ulewiczowa; fot. Janusz Rosikoń; oprac. graf. Władysław Pluta.- Wyd. 4.- Olszanica: BOSZ, 2008.- 143 s.: fot.; 31 cm.- Bibliogr. s. 142.- ISBN 978-83-7576-018-7

2009

Anna Czerwińska-Barnuś: malarstwo /red. Wiesław Banach; tekst Dorota Szomko-Osękowska, Wiesław Banach; fot. Marian Kraczkowski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2009.- [4] s.: fot.; 30 cm

Artur Nacht-Samborski (1898-1974) - malarstwo postaci - postacie malarstwa: katalog wystawy / red. Wiesław Banach; teksty Małgorzata Kitowska-Łysiak, Wiesław Banach; tłum. Diana Bilińska; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Histryczne, 2009.- 85, [3] s.: fot, 30 cm.- ISBN 978-83-60380-24-6z

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński: antologia twórczości cz. 3 - malarstwo - okres fantastyczny / Anthology of Works Part 3 - Paintings - Fantasy Period / red. Wiesław Banach, Janusz Barycki; tłum. Ewa Kosior-Szwan, Piotr Cymbalista; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2009.- 96 s.: fot.; + płyta DVD; 22 x 24 cm.- ISBN 978-83-60942-20-8

2010

Zdzisław Beksiński: mroki podświadomości / darkness of the subconscious / ténèbres du subconscient / red. Ewa Kasprzak, Wiesław Banach; tekst Wiesław Banach; tłum. Ewa Kosior-Szwan, Ewa Kasprzak; fot. Dariusz Szuwalski; oprac graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2010.- [40] s.: fot.; 30 cm

2011

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński: antologia twórczości cz. 2 - prace z lat 50. i 60. / Anthology of Works Part 2 - the 50 s and 60 s / red. Wiesław Banach, Janusz Barycki; tłum. Ewa Kosior-Szwan; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2011.- 81, [3] s.: fot.; + płyta DVD; 22x 24 cm.- ISBN 978-83-929805-2-0

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński 1929-2005 / red. Joanna Kułakowska-Lis; tłum. Teresa Bałuk-Ulewiczowa; oprac. graf. Władysław Pluta.- Olszanica: BOSZ, 2011.- 287, [1] s.: il.; 31 cm.- ISBN 978-83-7576-166-5

Foto Beksiński / tekst, oprac. i wybór fot. Wiesław Banach; red. Tomasz Chomiszczak; tłum. na ang. Adrian Smith, Anna Wende-Surmiak; oprac. graf. Lech Majewski.- Olszanica: BOSZ, 2011.- 175 s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-7576-133-7

2013

Galeria Zdzisława Beksińskiego /red. Wiesław Banach; tekst Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz; tłum. na jęz. ang. Piotr Zelny.- Sanok: Powiat Sanocki; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2013.- 62, [2] s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-937311-0-7, ISBN 978-83-62260-14-0

Zdzisław Beksiński 1929-2005 /tekst Wiesław Banach, Gerhard Habarta.- Wiedeń; Sanok: PhantastenMuseum Wien; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2013.- [40] s.: fot.; 30 cm.- ISBN 978-3-902915-03-0

2014


BANACH, Wiesław
Zamek Królewski w Sanoku - Muzeum Sztuki / Wiesław Banach // W: Sanok - nasza tożsamość: materiały konferencyjne ze Światowego Zjazdu Sanoczan - Sanok 2014 / red. Leszek Puchała.- Sanok: Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2014.- S. 124-143

Turkowski Paweł: Anna Turkowska: katalog tkanin / red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty: Paweł Turkowski, Joanna Banach, Wiesław Banach; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2014.- 175 s.: fot., portr.; 31 cm.- Bibliogr. s. 96-98.- ISBN 978-83-60380-35-2

Zdzisław Beksiński 1929-2005: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia /tekst Wiesław Banach, Joanna Gościej-Lewińska; proj. graf. Marta Kozłowska; tłum. Łukasz Lewiński.- Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, 2014.- 64 s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-88832-93-2

2015


Malarstwo Mistak, Stabryła, Szczepkowski / tekst Wiesław Banach; red. Wiesław Banach, Dorota Szomko-Osękowska.- Sanok: Muzeum Historyczne, 2015.- [4] s.: fot.; 30 cm

Galeria Zdzisława Beksińskiego /red. Wiesław Banach; tekst Wiesław Banach; fot. Dariusz Szuwalski; oprac. graf. Artur Olechniewicz; tłum. na jęz. ang. Piotr Zelny.- Wyd. 2.- Sanok: Powiat Sanocki; Muzeum Historyczne w Sanoku, 2013.- 62, [2] s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-937311-0-7, ISBN 978-83-62260-14-0

Zamek Królewski w Sanoku: muzeum sztuki – archeologia – historia – sztuka / Royal Castle in Sanok: museum of art – archaeology – history – art. /red. Wiesław Banach, Ewa Kasprzak; teksty: Wiesław Banach, Piotr N. Kotowicz, Andrzej Romaniak, Jarosław Serafin, Dorota Szomko-Osękowska, Katarzyna Winnicka, Maria Zielińska; tłum. Piotr Zelny, Jarosław Serafin; oprac. graf. Artur Olechniewicz.- Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 2015.- 447 s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-60380-39-0

2016

Beksiński Dzienniki Rozmowy: dzień po dniu kończącego się życia - z Wiesławem Banachem rozmawia Jarosław Mikołaj Skoczeń / wybór i oprac.: Dzienniki – Wiesław Banach, Rozmowy – Magdalena Jaworska; red. Magdalena Jaworska, Katarzyna Szajnar.- Warszawa: MD, 2016,- 447, [1] s.: fot.; 22 cm.- ISBN 978-83-61443-11-7 (oprawa twarda), ISBN 978-83-61443-15-5 (oprawa miękka)

Beksiński 3 / wstęp Wiesław Banach; impresje na temat Beksińskiego Andrzej Seweryn; red. Anna Chudzik; tłum. Teresa Bałuk-Ulewiczowa; oprac. graf. Władysław Pluta.- Olszanica: BOSZ, 2016,- 143 s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-7576-287-7

2017

Beksiński 4 / wstęp Wiesław Banach; red. Anna Chudzik; tłum. Robin Gill; oprac. graf. Władysław Pluta.- Olszanica: BOSZ, 2017,- 143 s.: fot.; 31 cm.- ISBN 978-83-7576-329-4

2018

BANACH, Wiesław
Zdzisław Beksiński: antologia twórczości cz. 1 - fotografia / Anthology of Works Park 1 – photography /Wiesław Banach; [red. Wiesław Banach, Janusz Barycki; tłum. Marzena Kalita; oprac. graf. Artur Olechniewicz].- Rzeszów: Fundacja Beksiński, 2018.- 80 s.: fot.; 21 x 23 cm.- ISBN 978-83-929805-3-7

II. Wydawnictwa ciągłe:

1. Artykuły:

1990

Czy muzea mogę przynieść dochód ? / Wiesław Banach // Ziemia Sanocka.- 1990, nr 4, s. 6

1991

Ekiert /oprac. Wiesław Banach // Nasza Propozycja.- 1991, nr 2, s. [1-4]

Malarstwo Franciszka Prochaski / Wiesław Banach // Prace Humanistyczne.- Z. 30 (1991), s. 129-146

1992

Beksiński /oprac. Wiesław Banach // Nasza Propozycja.- 1992, nr 3, s. [1-4]

Galeria sztuki współczesnej im. M. i F. Prochasków / tekst Wiesław Banach // Nasza Propozycja.- 1992, nr 5, s. [1-4]

Juliusz Studnicki /tekst Wiesław Banach // Nasza Propozycja.- 1992, nr 6, s. [1-4]

1993

Dar dla Muzeum / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 1993, nr 22, s. 2 (dar p. Romualdy Teodorowicz, m. in. obraz Leona Getza)

Kiedy artysta odchodzi / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 1993, nr 7, s. 10-11 (Jan Ekiert)

Władysław Szulc - akwarele, gwasze, fotografia / oprac. Wiesław Banach // Nasza Propozycja.- 1993, nr 10, s. [1-4]

Zagrożony księgozbiór Muzeum Historycznego / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 1993, nr 3, s. 8-9 (dot. procesu sądowego z powództwa Franciszka Ksawerego Krasickiego o zwrot księgozbioru)

Zbigniew Kaszycki fotografia artystyczna / oprac. Wiesław Banach //Nasza Propozycja.- 1993, nr 11, s. [1-8] 1994

Beksiński na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 1994, nr 9, s. 4

Paryż coraz bliżej Sanoka / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 1994, nr 51-52, s. 6 (Józef Jarema i Maria Sperling)

1995

Galeria sztuki współczesnej Muzeum Historycznego w Sanoku / Wiesław Banach // Impresje.- 1995, nr 1, s. 14

Wystawa Marii Sperling i Józefa Jaremy w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach // Impresje.- 1995, nr 1, s. [1]

1996

Dar rodziny Leprette dla Muzeum Historycznego w Sanoku / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1996, nr 2, s. 2-3

Leszek Mądzik : scenografia / Wiesław Banach // Nasza Propozycja. - 1996, nr 30, s. 1-2

Listy do nieobecnych / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1996, nr 3, s. 13

Recenzje: notatka o dwóch wystawach w Muzeum Narodowym w Krakowie / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1996, nr 3, s. 6-7

Recepcja sztuki Paula Cézanne'a w twórczości Józefa Pankiewicza / Wiesław Banach // Mówią Zbiory.- 1996, nr 1, s. 46-54

Refleksje / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1996, nr 3, s. 3

1997

Akt na żółtym tle - chwila radości / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 4, s. 3, 7 (Otto Axer; Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 22)

Harmonia i blask / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 3, s. 3, 7 (o Tadeuszu Makowskim i "Warsztacie wiejskim"; Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 17)

Ikona Eucharystyczna / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 5, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 26)

Linia prosta, linia krzywa. Mieczysław Janikowski / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 8, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 40)

Malarstwo to cud / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1997, nr 4, s. 4-5

O Florencji, Sanoku i renesansowej elegancji / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, R. I, s. 3 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 6)

Pocałuneg gotycki (Konstanty Brandel) / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 9, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 44)

Res divinae - sztuka sakralna kościoła katolickiego XVI-XIX w. ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku /tekst Wiesław Banach // Nasza Propozycja.- 1997, nr 34, s. [1-4]

Święta Anna Samotrzeć / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 10, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 48)

"Upadek Chrystusa pod krzyżem" / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1997, nr 2 s. 3 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997, nr 12)

1998

Cybisa pędzel i oko / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1998, nr 2, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1998, nr 10)

Jan Cybis w Zachęcie / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1998, nr 5, s. 24

Nocna przechadzka Leona Getza po sanockich schodach / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1998, nr 1, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1998)

Res Divinae sztuka sakralna kościoła katolickiego / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1998, nr 5, s. 1-4

Sztuka sakralna w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1998, nr 5, s. 8-11

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 5, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 6, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 7, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 8, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 9, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 10, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 11, s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 12 s. 4

Spotkania: o. Andrzej Tadeusz Deptuch / Andrzej Deptuch, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1998, nr 13, s. 4


1999

"Formująca się materia" Jana Ekierta / Wiesław Banach // Dodatek Kulturalny.- 1999, nr 1, s. 4 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1999, nr 18)

Wystawa malarstwa Ariki Madeyskiej w Muzeum Historycznym w Sanoku / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1999 nr 7, s. 1-2

Wystawa Zdzisława Beksińskiego w sanockim zamku / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 1999, nr 6, Sanok, s. 1-4

Zdzisław Beksiński w Sanoku / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 1999, nr 28, s. 5

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 2, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 3, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 4, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 5, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 6, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 7, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 8, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 9, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 10, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 11, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 12, s. 4

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 13, s. 6

Spotkania: rozmowa z o. Błażejem / o. Błażej, rozm. Wiesław Banach // Słówko.- 1999, nr 14, s. 4

2000

Zdzisław Beksiński: abstrakcje z lat 1957-1964 ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu - wystawy w Lublinie i Sanoku / Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 2000, nr 8, s. 20

2003

Czas kwitnących kasztanów: (we wspomnieniach) / Wiesław Banach; zebrali /jot/., (cz). - Portr. // Tygodnik Sanocki. - 2003, nr 19, s. 6

2004

Godnie stać przed obrazem, który stworzyliśmy / Wiesław Banach // Akcent.- 2004, nr 1-2, s. 95, 96 (twórczość Edwarda Barana)

Beksiński / Wiesław Banach // Decision Maker.- maj 2004, s. 26

2005

Była w nim samotność i ból / Wiesław Banach // Nowiny.- 2005, nr 40, s. 11

O ostatnich obrazach / Wiesław Banach; not. AG // Gazeta Wyborcza.- 22.III.2005, s. 3

Żegnając Beksińskiego / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 11, s. 6

2006

Twórczość jako modlitwa / Wiesław Banach // Głos Ziemi Sanockiej.- 2006, nr 331, s. 3

2007

Podziękowanie / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 13, s. 7

Smaki dzieciństwa / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 22, s. 4

2008

"Muzealne" poniedziałki: śladem naszych publikacji / Wiesław Banach // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 36, s. 3

2010

Gdybym był św. Mikołajem... / Wiesław Banach / Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 51/52, s. 7

2014

Maturalnych wspomnień czar…/Wiesław Banach/ Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 19, s. 6

Moja kartka świąteczna /Wiesław Banach/ Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 51, s. 11

2018

Zmartwychwstanie Pańskie w sztuce /Wiesław Banach/ Tygodnik Sanocki.- 2018, nr 13, s. 9


2. Rozmowy:

1991

Sanockie ikony w Holandii / Wiesław Banach; rozm. Jacek Rogowski // Tygodnik Sanocki.- 1991, nr 31, s. 8-9

1993

Muzeum na wokandzie / Wiesław Banach ; rozm. Leszek Puchała // Tygodnik Sanocki.- 1993, nr 20, s. 4

1996

Rewelacyjne odkrycia podczas remontu / Wiesław Banach; rozm. Leszek Puchała // Tygodnik Sanocki.- 1996, nr 9, s. 1, 4

Skończyć w tym tysiącleciu / Wiesław Banach; rozm. Marcin Kandefer // Tygodnik Sanocki.- 1996, nr 29, s. 5

1998

Zamek na razie brzydki - ale otwarty / Wiesław Banach; rozm. Marcin Kandefer // Tygodnik Sanocki,- 1998, nr 29, s. 1, 3

1999

Zdzisław Beksiński: poza sanocką kolekcją nie mam tak reprezentatywnych prac... / Zdzisław Beksiński, rozm. Wiesław Banach // Impresje Muzealne .- 1999, nr 7, s. 2-3

2000

W cieniu karpackiej ikony / Wiesław Banach ; rozm. Ewelina Olszewska // Nasz Dziennik.- 2000, nr 236, dod. Nasz Dziennik w Małopolsce, s. 8

2001

Lęki artysty / Wiesław Banach; rozm. Antoni Adamski // Nowiny.- 2001, nr 46, s. 9 (dot. twórczości malarskiej Zdzisława Beksińskiego)

2003

Fenomen Beksińskiego / Wiesław Banach; rozm. Anna Fara // Super Nowości.- 2003, nr 64, s. 15 (dot. prac Zdzisława Beksińskiego prezentowanych w BWA w Rzeszowie)

Mam zaszczyt być obecną w państwa kolekcji: Janina Dobrzyńska / Janina Dobrzyńska; rozm. Wiesław Banach // Impresje Muzealne.- 2003, nr 10, s. 4-5

2005

Beksiński zza szafy / Wiesław Banach; rozm. Antoni Adamski // Nowiny.- 2005, nr 106, s. 15

Beksiński żył tym co robił / Wiesław Banach; rozm. Dorota Mękarska // Nowiny.- 2005, nr 58, s. 2

Jego sztuka dotyka tajemnicy / Wiesław Banach; rozm. Paweł Słupski // Gazeta Wyborcza.- 12/13 II. 2005 (rozmowa o Zdzisławie Beksińskim i jego twórczości)

Podróż po świecie pełnym lęku /Wiesław Banach; rozm. Ewa Ziółkowska //Słowo Ludu.- 2005, nr 45, s. 5

2006

Z potrzeby serca / Wiesław Banach; rozm. Czesław Skrobała // Tygodnik Sanocki.- 2006, nr 10 s. 6 (w I rocznicę śmierci Zdzisława Beksińskiego)

2008

Jeden album rocznie: rozmowa z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 13, s. 2

Sanok ma dług wobec Beksińskiego: rozmowa z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 41, s. 7

2010

Beksiński wbił Europejczyków w ziemię / Wiesław Banach ; rozm. Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 41, s. 8 (dot. wystawy malarskiej Zdzisława Beksińskiego ze zbiorów MHS w Parlamencie Europejskim w Brukseli)

2011

W podwodnej łodzi Zdzisława Beksińskiego: rozmowa z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 51, s. 6

2012

Nie łó(u)dź się, nikt nic nie widzi / Wiesław Banach ; rozm. Michalina Domoń // Artysta i Sztuka. - 2012, nr 4, s. 40-47

2016

Tym razem nie marudzę…: z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego, rozmawia Robert Bańkosz // Tygodnik Sanocki.- 2016, nr 3, s. 9

Kłopot z nadmiarem: „wierzę w sekret zabrany do grobu” napisała w wierszu Wisława Szymborska. O sekretach rodziny Beksińskich powierzonych Wiesławowi Banachowi, z dyrektorem MH rozmawia Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz // Tygodnik Sanocki.- 2016, nr 41, s. 12

2017

Co wiemy, a czego nie wiemy o Zdzisławie Beksińskim?: słynny, ale czy znany?, z Wiesławem Banachem, dyrektorem Muzeum Historycznego rozmawia Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz // Tygodnik Sanocki.- 2017, nr 22, s. 12, 13

Skazany na lęki… o twórczości Zdzisława Beksińskiego z Wiesławem Banachem dyrektorem Muzeum Historycznego w Sanoku, rozmawia Beata Cieślak // Śląsk: miesięcznik społeczno-kulturalny.- 2017, nr 9, s. 20-25


Bibliografia przedmiotowa - niepełna

1979

Interesujęca wystawa w Muzeum Historycznym / Gazeta Sanocka Autosan.- 1979, nr 3, s. 2 (wystawa Wiesława Banacha)

Wiesław Banach: malarstwo i rysunek /wstęp Joanna Banach; fot. Władysław Szulc - Sanok: Muzeum Historyczne w Sanoku, 1979.- [4] s.: fot.; 21 cm

1990

Notatka z wernisażu / Paulina Jabłonowska // Ziemia Sanocka.- 1990, nr 6, s. 5 (wystawa grafiki Tyrsusa Wenhrynowicza)

Notatka z wernisażu / Paulina Jabłonowska // Ziemia Sanocka.- 1990, nr 8, s. 7 (wystawa "Samorzęd Miejski w Królewskim Wolnym Mieście Sanoku 1867-1939. Powrót do tradycji")

Kto jest kto?: Wiesław Banach // Podkarpacie.- 1990, nr 21, s. 11

Muzeum „Waltera” do likwidacji? / Marian Struś // Podkarpacie.- 1990, nr 18, s. 5

1991

Europejska promocja sanockich ikon / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 1991, nr 18, s. 7

1992

Nowa wystawa w Muzeum Historycznym - malarstwo Juliusza Studnickiego / M. J. // Tygodnik Sanocki.- 1992, nr 26, s. 7

1993

Obrazy ze śmietnika / Mariusz Hertmann // Gazeta Wyborcza.- 1993, nr 36 (wystawa obrazów Zdzisława Beksińskiego w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Kaliszu)

1994

A w zamku remont / (Pik) // Echo Sanoka.- 1994, nr 4, s. 1, 4

Magnetyzm Beksińskiego / Ewa Wietecha-Gorczyca // Nowiny.- 1994, nr 79, s. 1, 5

Muzeum Historyczne - oferta na nowy sezon / Tygodnik Sanocki.- 1994, nr 17, s. 2

Ukrzyżowanie / (kam) // Echo Sanoka.- 1994, nr 9, s. 3

1995

Maj tuż, tuż a wraz z nim otwarcie sezonu turystycznego / (el) // Tygodnik Sanocki.- 1995, nr 17, s. 4

1996

Czytanie murów / Michał Olszański // Tygodnik Sanocki.- 1996, nr 51/52, s. 6

1997

Salon Grudniowy, Salon Zimowy, Salon...? / Jerzy Wojtowicz // Dodatek Kulturalny,- 1997, R. I Nr 11, s. 5-7 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1997)

Sensacje sanockiego zamku / Leszek Puchała // Tygodnik Sanocki,- 1997, nr 28, s. 6

1998

Impresje wokół sacrum /(tk) // Dodatek Kulturalny,- 1998, R. II Nr 2, s. 2 (Dodatek do Tygodnika Sanockiego.- 1998, nr 10)

Malarstwo Beksińskiego: Muzeum Archidiecezjalne / Krzysztof M. Borkowski // Gość Niedzielny.- 1998, nr 12

Zamek zaprasza / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki,- 1998, nr 23, s. 1, 4

Nasz zespół redakcyjny /-// Słówko,- 1998, R. VI Nr 48, s. 3


1999

Beksiński na zamku / jot // Tygodnik Sanocki,- 1999, nr 24, s. 3

Inny Beksiński / Antoni Adamski // Nowiny.- 1999, nr 125, s. 5

Kłopoty prowincjonalnych kopciuszków: co dalej z Muzeum Historycznym? / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki,- 1999, nr 35, s. 13

Luksusowy Beksiński / (jz) // Tygodnik Sanocki.- 1999, nr 35, s. 13 (nowy album wydawnictwa "Bosz")

Od abstrakcji do fotomontaży komputerowych: Beksiński w rodzinnym Sanoku / MAT // Rzeczpospolita.- 1999, nr 191, s. A6

Szulca nam wszędzie zazdroszczę, a on jest nasz / Aleksandra Oleszko // Tygodnik Sanocki,- 1999, nr 28, s. 5

2000

Kilka słów o artyście i jego dziele / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2000, nr 28, s. 6 (Tadeusz Marian Turkowski)

Nocny do Krakowa i... piękne kobiety / (z) // Tygodnik Sanocki.- 2000, nr 44, s. 1, 6 (promocja książki Artura Olechniewicza - Nocny do Krakowa)

Piękny od Sanu, brzydki od dziedzińca: dotacji dla muzeum wystarczy na połowę dachu / (s) // Tygodnik Sanocki.- 2000, nr 44, s. 5

Turkowski - retrospektywa // Tygodnik Sanocki.- 2000, nr 21, s. 1

2001

Apokalipsa Beksińskiego: lubimy się bać / Antoni Adamski // Nowiny.- 27.II.2001

Barwy czterech pór roku / Czesław A. Skrobała // Tygodnik Sanocki.- 2001, nr 33, s. 1, 6 (wystawa Anny Turkowskiej)

Beksiński: granice intymności / Anna Fara // Super Nowości.- 16-18.II.2001, s. 17

Malarstwo urzekające prostotą / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2001, nr 20, s. 5 (wystawa Janiny Dobrzyńskiej)

Malarstwo wymaga ciszy / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2001, nr 37,s. 4 (wystawa Grzegorza Pabla)

Zamek tętni życiem / jot // Tygodnik Sanocki.- 2001, nr 26, s. 4

2002

"Beksiński 2" w Bibliotece Narodowej / Marian Struś // Nowiny .- 2002, nr 117, s. 12

Beksiński jak stare wino / (czak) // Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 24, s. 1, 7

Madonny w obiektywie Rosikonia / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 49, s. 7

Muzeum nad przepaścią / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 14, s. 1, 3

Pół świata w Sanoku / Jolanta Ziobro, Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 39, s. 1, 3

Zajazd pod kluczem / (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 10, s. 1

Z legendę Montparnesse w tle / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2002, nr 21, s. 4

2003

Beksiński dojechał: wernisaż w muzeum / abi // Gazeta Wrocławska.- 7.XI.2003

Beksiński w Głogowie / Elwira J. Skalska // Tygodnik Głogowski.- 19.XI.2003, s. 13

Boznańska, Cybis i inni / (z) // Tygodnik Sanocki.- 2003 nr 36, s. 4

Czas kwitnących kasztanów (we wspomnieniach): Wiesław Banach - Miał zostać matematykiem / (jot) i (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 19, s. 6

Duch Beksińskiego: otwarto wystawę sławnego artysty / DON // Gazeta Wrocławska.- 9. XI. 2003

Fenomen Beksińskiego / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 43, s. 4

Komputerowo i tradycyjnie: kolejny wernisaż w głogowskim muzeum / zico // Gazeta Lubuska.- 3. XI. 2003 (dot. wystawy Zdzisława Beksińskiego)

Królewski dar mistrza / (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 28, s. 4

Mistrz z Sanoka: spotkania ze sztuką / Antoni Mak // Gość Niedzielny.- 2003, nr 18, s. 26, 27 (dot. Zdzisława Beksińskiego)

Obrazy i wspomnienia / (jz) // Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 41, s. 4 (wystawa Ryszarda Rogowskiego)

Otwarcie w południe: prezentacja znakomitego artysty / Anna Białęcka // Gazeta Wrocławska.- 8.XI 2003 (dot. wystawy Zdzisława Beksińskiego)

Perełka prowincjonalna / (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2003 nr 32, s. 5

Zabytek na skarpie: album o królewskim zamku / (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 5, s. 4 (album "Zamek Królewski w Sanoku")

Zamek plastyków, zamek muzyków / Grzegorz Demel // Tygodnik Sanocki.- 2003, nr 25, s. 4

2004

Ambasador Sanoka / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2004, nr 31, s. 6

Jałmużna dla muzeum / ( jz) // Tygodnik Sanocki.- 2004, nr 46, s. 1

Muzeum w próżni / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2004, nr 8, s. 7

Radosna Polana Mistrza / (z) // Tygodnik Sanocki.- 2004, nr 7, s. 2

2005

Artystyczny świat za kalkę techniczną / Józef Matusz // Rzeczpospolita.- 2005, nr 46, s. 5 (o Zdzisławie Beksińskim)

Beksiński podbił Wielkopolskę: dwie wystawy sanoczanina / (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 46, s. 4

Beksiński spocznie w Sanoku / Dorota Mękarska // Nowiny.- 2005, nr 39, s. 3

Dwa pomniki / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 9, s. 1, 7

Można oględać obrazy Beksińskiego: dziś wielkie wydarzenie w kieleckiej galerii / nieb. // Echo Dnia.- II. 2005, s. III

Na zawsze w Sanoku: pogrzeb Zdzisława Beksińskiego / BH // Dziennik Polski.- 9. III. 2005, s. I, III

Notatnik Beksińskiego / (cz) // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 31, s. 4

O powrotach do rodzinnego gniazda / (czak) // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 50, s. 6 (dot. książki "Zdzisław Beksiński w Muzeum Historycznym w Sanoku"

Rokita na zamku / jot // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 38, s. 5

Sanoczanie pożegnali swego artystę / czak // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 10, s. 1, 7

Sanok płacze za Beksińskim: Sanok był mu drogi // Nowiny.- 2005, nr 38, s. 1

Śmierć wyprzedziła urodziny / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 8, s. 1

Tylko kilka milionów / (jz) // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 19, s. 1

Wybudują galerię Beksińskiego: artysta w testamencie zapisał cały swój majątek muzeum w swoim rodzinnym mieście / Dorota Mękarska // Nowiny.- 2005, nr 40, s. 3

Wystawa już w wakacje // Gazeta Wyborcza .- 22.III.2005, s. 3

Z posłami na królewskich pokojach /Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2005, nr 24, s. 1

2006

Beksiński w Gdańsku / Tadeusz Skutnik // Dziennik Bałtycki.- 17. II. 2006, s. 3

Fatum Beksińskiego / Bogdan Sanisławski //Magazyn.- 24-26. II. 2006, s. 13

Poezja w obrazach / emes // Tygodnik Sanocki.- 2006, nr 27, s. 4 (promocja tomiku wierszy Barbary Bandurki - Zieleń Veronese'a)

Testament Beksińskiego zatwierdzony / k(Raj) // Gazeta Sanocka.- nr 3, s. 6

Wełnę malowane: sceny z życia Jezusa według Anny Turkowskiej / j // Tygodnik Sanocki.- 2006, nr 36, s. 4 (wystawa Anny Turkowskiej - Sceny z życia Jezusa)

W labiryncie rzeczy ostatecznych / Tadeusz Skutnik // Dziennik Bałtycki.- 21. II. 2006, s. 12, 13 (dot. wystawy dzieł Zdzisława Beksińskiego)

2007

Beksiński - Warhol: niezwykła wystawa / emes // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 9, s. 4

Beksiński w cenie: sądowy pojedynek paryskiego marszanda z dyrektorem sanockiego muzeum / Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 6, s. 1, 7

Dar Ariki i jej córki / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 32, s. 4

Domek lalki Barbie? / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 44, s. 6

Jak czuję się w roli żony VIP-a : Joanna Banach - żona dyrektora Muzeum Historycznego // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 51/52, s. 10

Kasa dla muzeum / jot // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 13, s. 7

Manchard kontra muzeum - odsłona druga / joko // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 26, s. 1, 7

Muzeum wydawcą / Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 14, s. 6

Muzeum wygrało batalię / joko // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 28, s. 7

Obrazy zostaną w Sanoku / joko // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 45, s. 6

Skarby za milion / Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2007, nr 35, s. 3

2008

Lepszy rydz jak nic / emes // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 5, s. 3

Minister kultury w mieście kultury / Joanna Kozimor, Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 25, s. 1, 6

Załuscy upomnieli się o swoje / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 40, s. 7

Zmienię chociaż opakowanie / z // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 39, s. 5 (dot. remontu Zajazdu)

Znawcy ostrzą sobie zęby / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2008, nr 48, s. 7 (t. III - Zdzisław Beksiński)

2009

Kasa na skrzydło / joko // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 28, s. 1

Kolekcja wróciła do Załuskich / joko // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 1, s. 4

Malarstwo postaci - postacie malarstwa / joko // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 24, s. 4 (wystawa Artura Nacht-Samborskiego)

Marszałku, weź muzeum! / emes // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 38, s. 5

Milion dla muzeum / B. Błażewicz // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 2, s. 4

Pod portalem przodków / joko // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 27, s. 7 (ugoda z Załuskimi)

Requiem dla Mistrza / joko // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 41, s. 4 (Beksiński w filharmonii krakowskiej)

Requiem dla Mistrza / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 45, s. 7 (uczczenie 5. rocznicy śmierci Zdzisława Beksińskiego w Krakowie)

Załuscy na sanockim zamku / joko // Tygodnik Sanocki.- 2009, nr 26, s. 4

2010

Beksiński pojedzie do Brukseli / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 24, s. 5

Beksiński zrobił fururę w Brukseli / jz // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 40, s. 2

Dzieła Beksińskiego w Brukseli / drm // Nowiny.- 14.VI.2010, s. 4

Noc Muzeów - nie dla nas / joko // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 19, s. 2

Rusza budowa skrzydła zamku / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 14, s. 3

Wreszcie mogli podziękować / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 18, s. 6 (pamięci Romualda Biskupskiego, pracownika MHS)

Wybudujemy Mistrzowi galerię / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2010, nr 7, s. 1, 4

Z pogranicza snu i jawy / Teresa Stokłosa // Wiadomości Zagłębia.- 2010, nr 21, s. 6

2011

Dali kasę na muzeum / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 5, s. 6

Jesteśmy to winni Beksińskiemu / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 18, s. 5

Los muzeum w rękach polityków / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 44, s. 7

Marszałek przecierał oczy / Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 6, s. 1, 8

Na progu zamkowego skrzydła / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 7, s. 8

Niewybuchy na zamku / emes // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 14, s. 14

Po pierwsze - fotograf / Anna Żakiewicz // Nowe Książki.- 2011, nr 12, s. 42, 43 (dot. księżki "Foto Beksiński")

Rusza rewitalizacja / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 41, s. 6

Skrzydło na finiszu / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 26, s. 4

Śladami Beksińskiego / bart // Tygodnik Sanocki.- 2011, nr 38, s. 7

Wzgórze zamkowe będzie pięknieć // Tygodnik Sanocki: dodatek bezpłatny.- 2011, nr 51, s. IV

2012

A mury rosną / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 43, s. 4

Beksiński jest wdzięczny i szczęśliwy / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 17, s. 8

Beksiński przez wszystkie przypadki / jz // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 18, s. 6

Beksińskiego się kocha albo nienawidzi / Dorota Mękarska // Nowiny.- 25-27 V. 2012, s. 9, 10

Beksiński z brązu zaprasza do swej galerii / Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 20, s. 8

Dyrektora też zakuli w dyby / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 20, s. 9

Filharmonia pękała w szwach / jz // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 9, s. 5

Inny niż wszystkie / jz // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 23, s. 5

Luty pod znakiem Beksińskiego / jz // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 8, s. 6

Muzeum na wszystkich falach ( i podczas EURO! ) / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 26, s. 5

Nieznane arcydzieło z Sanoka / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 7, s. 9

Oscary dla Sanoka / Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 20, s. 1, 8

Profesorze dziękujemy za ten mur! / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 29, s. 6 (prof. Zbigniew Pianowski)

Pulsowanie koloru / joko // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 27, s. 5 (wystawa Mariana Waldemara Kuczmy)

Sanok przyciąga turystów / Joanna Kozimor // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 40, s. 10

Testament Mistrza wykonany! // Tygodnik Sanocki: dodatek bezpłatny.- 2012, nr 19, s. I

Wzgórze zamkowe wypięknieje /z // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 1, s. 6

Zmory i marzenia Beksińskiego / Jan Bończa-Szabłowski // Rzeczpospolita.- 2012, nr 126 (dot. albumu - Zdzisław Beksiński 1929-2005)

Mocni tylko w kulturze / jz // Tygodnik Sanocki.- 2012, nr 50, s. 8 ( II miejsce w rankingu "Najbardziej wpływowi Podkarpacia 2012")

2013

Beksińskiego podróż do Wiednia / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 2, s. 5

Austriacy obejrzą w Wiedniu, Polacy przyjadą do Sanoka / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 17, s. 9

Chcą zatrzymać Beksińskiego w Wiedniu / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 21, s. 5

Sanok docenił /Marian Struś // Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 23, s. 8 (Wiesław Banach - Człowiekiem Roku)

Beksiński niczym celebryta /jz // Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 26, s. 5

Zamek z najpiękniejszym widokiem / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 28, s. 10

Zamek wśród pereł Podkarpacia / Jolanta Ziobro //.Tygodnik Sanocki.- 2013, nr 49, s. 6

Wiesław Banach: życie wpisane w Muzeum Historyczne w Sanoku / Antoni Adamski // VIP Biznes&Styl.- 2013, nr 4, s. 30-33

2014

Panowie, dość muzealnej komedii / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 6, s. 1, 10

Mamy nawet Picassa! / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 20, s. 8

Czy Kraków przekona się do Beksińskiego? / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 40, s. 9

Beksiński podbił Kraków, ludzie stali w kolejkach / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2014, nr 41, s. 6

Starostwo nie ma pieniędzy na muzeum /Krzysztof Lubomski // Gazeta Sanocka.- 2014, nr 03, s. 7

Głośniej o Zawado /Dorota Mękarska// Gazeta Sanocka.- 2014, nr 06, s. 17

2015

Gobeliny, święci i miecze /Krzysztof Lubomski// Gazeta Sanocka.- 2015, nr 02, s. 17

Triumwirat burmistrza, starosty i marszałka /Krzysztof Lubomski// Gazeta Sanocka.- 2015, nr 02, s. 17

Beksiński maluje słowem / Krzysztof Lubomski // Gazeta Sanocka.- 2015, nr 09, s.16

Miejskie nagrody rozdane / no // Gazeta Sanocka.- 2015, nr 16, s. 6

Nagrody od rady i burmistrza / (b) // Tygodnik Sanocki.- 2015, nr 27, s. 8

Banach trzyma rękę na pulsie / Jolanta Ziobro // Tygodnik Sanocki.- 2015, nr 41, s. 9

Filmowi Beksińscy / Martyna Sokołowska // Gazeta Sanocka.- 2015, nr 32, s. 22

2016

W filmowym świecie Beksińskich / Martyna Sokołowska // Korso Gazeta Sanocka.- 2016, nr 06, s. 22

Beksiński w Lublinie / jz // Tygodnik Sanocki.- 2016, nr 10, s. 11

Beksiński naprawdę: najnowsza publikacja o sanockim artyście / jz // Tygodnik Sanocki.- 2016, nr 11, s. 8

Film, który będziemy pamiętać / msw // Tygodnik Sanocki.- 2016, nr 40, s. 1, 9

Szulc, Banach i akwarele / msw // Tygodnik Sanocki.- 2016, nr 41, s. 9

2017

Dyrektor z charyzmą / Anna Twardy // Korso Gazeta Sanocka.- 2017, nr 20, s. 18

Peregrynacje Zdzisława Beksińskiego: wernisaże w Chicago i Katowicach // Tygodnik Sanocki.- 2017, nr 25, s. 9

Nowy album trafił do księgarń / msw // Tygodnik Sanocki.- 2017, nr 37, s. 8 /

Promocja ostatniego albumu / Monika Garbowska // Korso Gazeta Sanocka.- 2017, nr 38, s. 20

„Album wideofoniczny” i inne / msw // Tygodnik Sanocki.- 2017, nr 46, s. 9 /Zdzisław Beksiński/

2018

Mówić o Romku… / Wiesław Banach, Maria Zielińska, Janusz Szuber; wysłuchała msw // Tygodnik Sanocki.- 2018, nr 5, s.9

Muzeum Historyczne współprowadzone przez województwo / msw // Tygodnik Sanocki.- 2018, nr 20, s. 2

Muzeum będzie żądać odszkodowania / Dorota Mękarska // Tygodnik Sanocki.- 2018, nr 29, s. 5

Kulturalny VIP dla Banacha / Martyna Sokołowska // Korso Gazeta Sanocka.- 2018, nr 46, s. 6

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

od 16 kwietnia do 15 listopada
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 17:00
pt. 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 17:00
niedz. 9:00 – 17:00

 

od 16 listopada do 15 kwietnia
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 16:00
śr. 9:00 – 16:00
czw. 9:00 – 16:00
pt. 9:00 – 16:00
sob. 9:00 –15:00
niedz. 9:00 – 15:00

 

Bilety:

normalny – 28 zł
ulgowy – 18 zł
rodzinny 2+1 – 69 zł
rodzinny 2+2 – 84 zł
rodzinny 2+3 i więcej – 95 zł
Bilet na 1 wystawę czasową
(dla osób które nie zwiedzają ekspozycji stałych) – 5 zł
audioprzewodnik – 12 zł

tutaj instrukcja obsługi audioprzewodnika...
przewodnik w języku polskim – 80 zł
(1 przewodnik może oprowadzać grupę do 25 osób)
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 100 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie 
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)

 

Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Wydarzenia