b_180_0_16777215_00_images_stories_logo_rgb.jpgSiedziba

W sąsiedztwie zamku, w XVIII-wiecznym zajeździe przy ul. Zamkowej 2, mieści się dyrekcja muzeum oraz administracja i pracownie. Główną siedzibą muzeum jest Zamek Królewski. Pierwszy sanocki zamek wybudował na miejscu drewnianego ruskiego grodu król Kazimierz Wielki (po 1341 r.). W zamkowych komnatach odbyło się wesele króla Władysława Jagiełły z trzecią żonę Elżbietę Granowską. W okresie wdowieństwa często przebywała tu czwarta żona Jagiełły Zofia (Sonka). W latach 1523-1548 starosta sanocki Mikołaj Wolski, z polecenia królowej Bony, przebudował średniowieczny zamek w renesansową rezydencję. Kronikarze odnotowali pobyt na sanockim zamku węgierskiej królowej Izabeli, siostry króla Zygmunta Augusta (1555-1556 r.). W 1604 r. pojawił się w jego murach późniejszy car Dymitr Samozwaniec, który poślubił Marynę Mniszech córkę sanockiego starosty. Liczne przebudowy i rozbiórka części zabudowań w okresie rządów austriackich obniżyły walory architektoniczne obiektu. Dopiero prowadzona od początku lat 90. XX w. renowacja pozwoliła na odsłonięcie lub odtworzenie wielu renesansowych założeń i detali. Na wiosnę 2010 r. rozpoczęto odbudowę skrzydła południowego zamku. Prace te zakończyły się jesienią 2011 r. W odbudowanym skrzydle urządzono stałą wystawę twórczości Zdzisława Beksińskiego. 18 maja 2012 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej Galerii Zdzisława Beksińskiego. 19 maja 2012 r. Galerię otwarto dla szerokiej publiczności. W pierwszych dniach wystawę obejrzało ok. 10.000 osób. W lipcu 2013 r. zakończono rewitalizację wzgórza zamkowego, która obejmowała m.in. budowę sali konferencyjno-widowiskowej oraz magazynów posadowionych pod powierzchnię dziedzińca. Odtworzony został średniowieczny mur obronny a na reliktach średniowiecznej wieży z czasów Kazimierza Wielkiego wybudowano taras widokowy. Dziedziniec zamkowy wyłożono granitową kostką. Wzorując się na renesansowych założeniach urządzono zamkowe ogrody.

Zamek Królewski w Sanoku siedziba muzeum

Emanuel von Kronbach, Widok zamku w Sanoku, 1825 r. Południowe skrzydło zamku - siedziba ck starostwa, pocz. XX w. Zamek przed odbudową skrzydła południowego, 2008 r. Widok sanockiego zamku po odbudowie skrzydła południowego, 2011 r.
Zamek sanocki nocą, po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego, lipiec 2013 r. Mury zamkowe i fragment wieży nocą, po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego, lipiec 2013 r. Zamek sanocki nocą, po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego, lipiec 2013 r. Skrzydło południowe zamku nocą, po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego, lipiec 2013 r.
Dziedziniec sanockiego zamku po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego, lipiec 2013 r. Widok na ogrody zamkowe po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego, lipiec 2013 r. Widok na taras widokowy wybudowany na reliktach średniowiecznej wieży z czasów Kazimierza Wielkiego, lipiec 2013 r. Widok na ogrody zamkowe po zakończeniu rewitalizacji wzgórza zamkowego. W głębi widoczna Diana, rzeźba Romana Tarkowskiego, lipiec 2013 r.

 

Historia instytucji

W 1934 r. sanocki zamek przekazano nowo powołanemu Muzeum Ziemi Sanockiej. We wrześniu 1939 r. zamek został splądrowany. W 1940 r. z polecenia Kreisschulrata Willy'ego Hubera przeniesiono z plebani greckokatolickiej do zamku zbiory "Muzeum Łemkiwszczyna". W 1943 r. niemieccy urzędnicy zabrali z kolekcji muzealnej dwie cenne piętnastowieczne ikony. W sierpniu roku 1944 wycofujący się okupanci wywieźli z sanockiego zamku wiele cennych zabytków, część z nich została odnaleziona po wojnie w okolicach Legnicy. Pod koniec działań zbrojnych w zamku umieszczono szpital wojskowy a następnie, do roku 1946, działała w nim rusznikarnia. Po opuszczeniu zamku przez wojsko muzeum wznowiło działalność. W roku 1968 zmieniono nazwę instytucji na Muzeum Historyczne w Sanoku. Placówką kierowali kolejno: dr Bolesław Skwarczyński (1934-1939), Leon Getz (1939-1944), Stefan Stefański (1944-1968), Janina Lewandowska (1968-1970) i Edward Zając (1970-1990), Wiesław Banach (1990-31.01.2020). Od 1.02.2020 dyrektorem jest dr Jarosław Serafin.

Uroczyste otwarcie nowej Galerii Zdzisława Beksińskiego, 18-19.05.2012 r.

Publiczność oczekująca przed sanockim zamkiem na otwarcie nowej Galerii Beksińskiego, 19.05.2012 r. Tłum gości w Pracowni Sanockiej, 19.05.2012 r. Uroczyste otwarcie nowej Galerii Zdzisława Beksińskiego - zwiedzający w Sali 25 Obrazów, 19.05.2012 r. Zwiedzający w Sali 25 Obrazów, 19.05.2012 r.
Zwiedzający w Pracowni Sanockiej, 19.05.2012 r. Uroczyste otwarcie Galerii Beksińskiego - dyskusja panelowa poświęcona twórczości Zdzisława Beksińskiego, 19.05.2012 r. Zwiedzający Poddasze przeglądają szuflady z rysunkami Mistrza, 19.05.2012 r. Otwarcie Galerii Beksińskiego - w zamkowych podziemiach gospodarzą rycerze i mieszczanie w strojach sprzed wieków, 19.05.2012 r.

 

Zbiory

Szczególne miejsce w zbiorach sanockiego muzeum zajmuje kolekcja sztuki cerkiewnej. Jej najstarsze zabytki to XII-wieczne enkolpiony odkryte podczas badań archeologicznych na przycerkiewnym cmentarzysku w pobliskiej Trepczy. Do arcydzieł malarstwa ikonowego zaliczają znawcy zbiór dobrze zachowanych ikon z XV w. i XVI w. (m.in. Chrystus Pantokrator z 2. poł. XV w., z Nowosielc i Matka Boska Hodegetria z XVI w. z Paniszczowa). Całość ekspozycji, obejmująca kilkaset obiektów i chronologicznie dochodząca po początków wieku XX., doskonale ilustruje ewolucję sztuki Kościołów Wschodnich.

Jedną z zamkowych komnat poświęcono sztuce Kościoła Katolickiego. Szczególną uwagę warto zwrócić na kilka zabytków z XV i XVI w. oraz na rokokowe rzeźby "szkoły lwowskiej". Znajdziemy tu również obraz G. Paganiego "Opłakiwanie Chrystusa", którego pierwowzór pędzla Rubensa znajduje się w Muzeum Królewskim w Brukseli. Dzięki darom państwa Margaret i Alberta Sługockich z USA, obejrzeć możemy kolekcję 27 krucyfiksów hiszpańskich, niemieckich i francuskich datowanych od XVII do XIX w. oraz siedemnastowieczną francuską kopię słynącej cudami figury Matki Bożej z Altötting z końca XIII wieku.

Eksponowane "sali renesansowej" portrety to obrazy po części pochodzące z pinakoteki rodu Załuskich. Niewątpliwą ozdobę tego zbioru jest "Dama z wachlarzem" pędzla Gijsberta Sibilli (1598-1652), Holendra, pozostającego pod wpływem Rembrandta Van Rijn.

Ponad 500 eksponatów liczy kolekcja ceramiki pokuckiej. Zimę 2013 roku po wieloletniej przerwie udostępniono stałą wystawę tej części zbiorów.

12.08.2016 r. w podziemiach południowego skrzydła zamku otwarto zamkową "Zbrojownię" ze stałą wystawę militariów i udostępnionym dla publiczności poniemieckim schronem, który zbudowano na zamkowym wzgórzu w latach 40. XX w. Podkreślić należy, ze w muzealnym archiwum znajduje się tysiące cennych dokumentów i fotografii związanych z regionem.

Zbiory archeologiczne obejmują znaleziska począwszy do epoki kamienia po czasy nowożytne. Ważne miejsce zajmują w nim artefakty odkryte na grodzisku Horodyszcze w Trepczy oraz złota moneta celtycka z wyobrażeniami Ateny i Nike. 27 czerwca 2015 r. w zamkowych piwnicach otwarto stałą ekspozycję archeologiczną "Historie w ziemi zapisane".

Bogato przedstawia się dział sztuki współczesnej. Jego podstawę stanowią dzieła artystów polskich tworzęcych we Francji. Wśród nich trzeba wymienić m.in.: Olgę Boznańską, Józefa Pankiewicza, Tadeusza Makowskiego, Wacława Zawadowskiego, Wacława Żaboklickiego, Ludwika Lille, Hannę Rudzką-Cybisową, Jana Cybisa, Artura Nachta-Samborskiego, Emila Krchę, Jana Ekierta, Józefa Jaremę, Marię Sperling, Jana Lebensteina, Arikę Madeyską i Edwarda Barana. Początek tej kolekcji stanowił dar Marii i Franciszka Prochasków z lat 60. i 70. XX w. Zbiory wzbogaciły także obrazy Juliusza Studnickiego, Otto Axera, Marii Szulczewskiej de Regibus, Józefa Natansona, Hanny Zawy-Cywińskiej, Janiny Dobrzyńskiej. Z ziemią sanocką wiążą się nazwiska wielu wybitnych artystów m.in. Leona Getza, Izabeli Rapf-Sławikowskiej, Anny i Tadeusza Turkowskich, Romana Tarkowskiego, Stanisława Batrucha, Kazimierza Starościaka, Eugeniusza Wańka, Stanisława Puchalika, Adama Konieczko. Swoją galerię w zamkowych podziemiach ma pochodzący z Płowiec k. Sanoka Marian KruczekPoczesne miejsce wśród artystów sanockich zajął Zdzisław Beksiński. Dzięki sporadycznym zakupom i licznym darom malarza uwieńczonych testamentowym zapisem – muzeum stało się po tragicznej śmierci darczyńcy właścicielem tysięcy jego prac. Rysunki, grafiki, fotografia artystyczna, reliefy, rzeźby, obrazy i fotomontaże komputerowe – dokumentują wszystkie okresy twórczości artysty. Muzeum posiada także szereg nagrań, filmów, zapisków i dokumentów związanych z jego życiem i twórczością. Wiele z nich, łącznie z wyposażeniem warszawskiej pracowni malarza, trafiło na stałą wystawę w odbudowanym skrzydle.

Wystawy z naszych zbiorów organizowane poza siedzibą Muzeum

Otwarcie wystawy dzieł Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, 4 marca 1998 r. Od lewej stoję: ks. bp. Józef Pazdur, o. Roman Pałaszewski OFMConv, dyr. Wiesław Banach oraz grupa studentów z wrocławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Otwarcie wystawy dzieł Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, 4 marca 1998 r. Otwarcie wystawy dzieł Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, 4 marca 1998 r. Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Galerii pod Atlantami w Wałbrzychu, 22 października 1999 r.
Wystawa obrazów i grafik Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie, 2003 r. Telekonferencja z artystą podczas wystawy Zdzisława Beksińskiego w Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL CK Zamek w Poznaniu, 2003 r. Wystawa Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, 2004 r. Dariusz Szuwalski i Ewa Kasprzak z sanockiego Muzeum na wernisażu wystawy MARIA JAREMIANKA, WITOLD GOMBROWICZ, JÓZEF JAREMA w Galerii ZPAP w krakowskich Sukiennicach - w tle obrazy Józefa Jaremy ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, 24 marca 2004 r.
Montaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Historii Miasta Łodzi, 2004 r. Wystawa Zdzisława Beksińskiego w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 2004 r. Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, 2006 r. Przygotowania do montażu największej wystawy retrospektywnej Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2006 r.
Jedna z sal z dziełami Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2006 r. Sala z obrazami Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2006 r. Wernisaż wystawy retrospektywnej Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Pierwszy z lewej: dyrektor sanockiego Muzeum Wiesław Banach, drugi z prawej: dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku Krzysztof Izdebski, 2006 r. Wernisaż wystawy retrospektywnej Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2006 r.
Dorota Szomko z sanockiego Muzeum obok ostatniego dzieła Zdzisława Beksińskiego ukończonego w dniu śmierci, prezentowanego na wielkiej wystawie retrospektywnej artysty w Muzeum Narodowym w Gdańsku, 2006 r. Gmach Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku z reklamą wystawy Zdzisława Beksińskiego, 2006 r. Afisze rozwieszone na gdańskiej starówce, reklamujące wystawę Zdzisława Beksińskiego w Muzeum Narodowym, 2006 r. Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby Mariana Kruczka w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie, październik 2009 r.
Wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego w klubie Pod Jaszczurami w Krakowie, październik 2009 r. Alfabet Zdzisława Beksińskiego - wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego w poznańskiej galerii 2PiR, 4.04.2012 r. Wystawa fotografiii i fotomontaży komputerowych w Dolnośląskim Centrum Fotografii DOMEK ROMAŃSKI we Wrocławiu, 2012 r. Wystawa fotografii i grafiki komputerowej Zdzisława Beksińskiego w Galerii Zamkowej w Lubinie, 2012 r.
Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Phantastenmuseum w Wiedniu, 25.05.2013 r. Przemawia prof. Gerhard Habarta - kurator Phantastenmuseum w Wiedniu Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Phantastenmuseum w Wiedniu, 25.05.2013 r. Wystąpienie Justyny Golińskiej - dyrektor Instytutu Polskiego w Wiedniu. W głębi: dyrektor Phantastenmuseum Erich Peischl Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Phantastenmuseum w Wiedniu, 25.05.2013 r. Publiczność słucha wystąpień prof. Gerharda Habarty i dyrektora Wiesława Banacha Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w Phantastenmuseum w Wiedniu, 25.05.2013 r. Sale wystawowe Phantastenmuseum wypełniła międzynarodowa publiczność
Kolejka oczekujących na wejście na wystawę Zdzisława Beksińskiego w Nowohuckim Centrum Kultury, 5.10.2014 r. Wystawa Zdzisława Besksińskiego w Nowohuckim Centrum Kultury, 5.10.2014 r. Publiczność zgromadzona na wykładzie dyrektora Wiesława Banacha, DLACZEGO BEKSIŃSKI?, NCK, 4.10.2014 r. Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku Wiesław Banach przed gmachem w Nowohuckiego Centrum Kultury, 5.10.2014 r.


Działalność naukowo-badawcza, popularyzatorska i wydawnicza

Muzeum poza udostępnianiem zbiorów zajmuje się także systematyczną ich konserwacją i naukowym opracowaniem. Wyniki pracy naukowo-badawczej są publikowane w katalogach zbiorów. Do chwili obecnej pojawiły się m.in.: 3 tomy poświęcone Zdzisławowi Beksińskiemu oraz katalogi zbiorów: Leona Getza, Franciszka Prochaski, Mariana Kruczka, Tadeusza M. Turkowskiego, Ariki Madeyskiej, Hanny Zawy-Cywińskiej, Anny Turkowskiej. Kilka ważnych dla regionu tytułów przygotował dział historyczny są to m.in. katalogi: "Medaliony, medale i plakiety", "2. Pułk Strzelców Podhalańskich z Sanoka" oraz "Fotografie archiwalne, Sanok, tom I i II". Dział archeologiczny we współpracy z Polskę Akademią Umiejętności w Krakowie a także Uniwersytetami Rzeszowskim a obecnie Wrocławskim redaguje i publikuje tomy ogólnopolskiego rocznika "Acta Militaria Mediaevalia". W roku 2013 muzeum wydało katalogi zbiorów ikon z XV I XVI w. Ponadto odrębnym katalogiem lub informatorem wzbogacona zostaje niemal każda wystawa czasowa. Okazjonalnie muzeum wydaje też niskonakładowe pozycje bibliofilskie, tomiki poezji i prozy. Pracownicy muzeum a także osoby upoważnione przez dyrektora mogą korzystać z muzealnej biblioteki posiadającej prócz literatury fachowej z dziedziny archeologii, historii i historii sztuki, cenny dział starodruków i regionaliów. Działalność popularyzatorska obejmuje lekcje muzealne organizowane we współpracy z placówkami oświatowymi regionu a także wykłady dla grup zorganizowanych. W ciągu 20. ostatnich lat Muzeum Historyczne w Sanoku kilkakrotnie było współorganizatorem międzynarodowych sesji i konferencji naukowych z dziedziny historii sztuki cerkiewnej i archeologii.

Świat Mistrza Beksińskiego – cykl wydarzeń w Filharmonii Krakowskiej (2009)
oraz Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie (2012)

Wernisaż wystawy towarzyszącej cyklowi imprez Świat Mistrza Beksińskiego w Filharmonii Krakowskiej, 23.10.2009 r. Publiczność w przerwie koncertu po wykonaniu Adagio z X Symfonii Gustava Mahlera - jednego z ulubionych utworów Zdzisława Beksińskiego, Filharmonia Krakowska, 23.10.2009 r. W środku, od prawej stoją: prof. Franciszek Ziejka i ks. kard. Franciszek Macharski. Publiczność zwiedzająca wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej, 24.10.2009 r. Świat Mistrza Beksińskiego - koncert Kameralny w wykonaniu kwartetu Art Deco w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej, 25.10.2009 r.
Świat Mistrza Beksińskiego - pracownicy Muzeum Historycznego oraz przedstawiciele Fundacji Beksiński z kwartetem Art Deco w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej, 25.10.2009 r. Świat Mistrza Beksińskiego - koncert symfoniczny w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, 22.02.2012 r. Przerwa w koncercie Świat Mistrza Beksińskiego w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, 22.02.2012 r. Wernisaż wystawy Zdzisława Beksińskiego w holu Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, 22.02.2012 r.

 

"Zdzisław Beksiński – Mroki podświadomości"
wystawa w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli (2010)

Wystąpienie dyrektora Wiesława Banacha podczas wernisażu wystawy ZDZISŁAW BEKSIŃSKI - MROKI PODŚWIADOMOŚCI w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, obok tłumaczka Diana Bilińska, 5.10.2010 r. Wernisaż wystawy ZDZISŁAW BEKSIуSKI - MROKI PODŚWIADOMOŚCI w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 5.10.2010 r. Dyrektor Wiesław Banach i Tomasz Poręba - poseł do Parlamentu Europejskiego - organizator i sponsor wystawy ZDZISŁAW BEKSIŃSKIƒ - MROKI PODŚWIADOMOŚCI, gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 5.10.2010 r. Wernisaż wystawy ZDZISŁAW BEKSIŃSKIƒ - MROKI PODŚWIADOMOŚCI w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 5.10.2010 r.
Wernisaż wystawy ZDZISŁAW BEKSIŃSKIƒ - MROKI PODŚWIADOMOŚCI w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 5.10.2010 r. Dyrektor Wiesław Banach udziela wywiadu przedstawicielom mediów - wystawa ZDZISŁAW BEKSIŃSKIƒ - MROKI PODŚWIADOMOŚCI w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 5.10.2010 r. Goście zwiedzający wystawę ZDZISŁAW BEKSIŃSKIƒ - MROKI PODŚWIADOMOŚCI w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 6.10.2010 r. Występ akordeonisty Bartosza Głowackiego - wystawa ZDZISŁAW BEKSIŃSKIƒ - MROKI PODŚWIADOMOŚCI, gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli, 6.10.2010 r.

 

Zwiedzający, wystawy czasowe oraz organizowane poza siedzibę muzeum

Muzeum Historyczne w Sanoku odwiedza rocznie ok. 60-80. tys. osób. Wśród nich są turyści z Francji, Włoch, Niemiec, W. Brytanii, USA, Belgii, Holandii, Japonii, Ukrainy, Rosji, Węgier, Słowacji. 150 tys. internautów z całego niemal świata odwiedza naszą stronę internetową muzeum.sanok.pl. Nasza instytucja posiada też własny profil na facebooku. Podhalanie – 2. Pułk Strzelców Podhalańskich z Sanoka, Sanoczanie pod Monte Cassino, Polityczni 1944-1956, Gdy Szwejk w Sanoku Bawił...  to tylko niektóre z niezwykle ważnych dla miejscowego środowiska wystaw przygotowanych przez dział historyczny. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w naszych salach wystawowych prezentowaliśmy czasowe wystawy malarstwa m.in. Mieczysława Janikowskiego, Otto Axera, Jana Ekierta, Jana Cybisa, Józefa Jaremy, Marii Sperling, Mariana Kruczka, Leszka Mądzika, Artura Nachta-Samborskiego, Marii Szulczewskiej de Regibus, Juliusza Studnickiego, Edwarda Barana, Grzegorza Pabla, Janiny Dobrzyńskiej, Arki Madeyskiej, Hanny Zawy-Cywińskiej, Krystyny Sieraczyńskiej, Waldemara Kuczmy, Izabeli Rapf-Sławikowskiej, Anny i Tadeusza Turkowskich. Artyści związani z ziemią sanocką pokazywali swoje dzieła na wystawach indywidualnych albo grupowych w cyklu "Salonów Artystów Sanockich". Muzeum zorganizowało kilkadziesiąt wystaw w znaczących ośrodkach kulturalnych kraju i Europy. Warto przypomnieć, że od grudnia 1991 do marca 1992 roku w holenderskim Muzeum Sztuki Religijnej w Uden zaprezentowano wybrane ikony z kolekcji sanockiego Muzeum Historycznego. Nasze ikony pokazywano także na Węgrzech. W Krakowie eksponowano kolekcje dzieł Mariana Kruczka, Józefa Jaremy i Leona Getza. W warszawskiej "Kordegardzie" wystawiane były dzieła Józefa Jaremy. Obrazy z naszych kolekcji wielokrotnie wzbogacały rozmaite wystawy czasowe w najważniejszych placówkach muzealnych m.in.: Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania, Szczecina, Lublina, Wrocławia, Białegostoku. W minionym 20-leciu nasze Muzeum, we współpracy rozmaitymi instytucjami, zorganizowało w wielu dużych miastach Polski dziesiątki wystaw Zdzisława Beksińskiego. Jak dotychczas największą poza Sanokiem wystawę sztuki sanockiego twórcy pokazano w roku 2006 w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Tysiące zwiedzających przyciągnęły wystawy sztuki Zdzisława Beksińskiego zorganizowane w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury (2014 r.), w bydgoskiej Galerii Miejskiej BWA (listopad 2015 r. – styczeń 2016 r.) a także w Muzeum Lubelskim na Zamku (2016 r.). Niecodzienne wydarzenie pt. „Świat Mistrza Beksińskiego” odbyło się w 2009 r. w Filharmonii Krakowskiej. Podczas kilku wieczorów, w tym szacownym gmachu, można było obejrzeć obrazy Zdzisława Beksińskiego a także posłuchać ulubionej muzyki Mistrza, wzbogaconej multimedialnymi prezentacjami stworzonymi na motywach jego dzieł. Podobne imprezy zrealizowano w roku 2012 w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie oraz w 2016 r. Filharmonii Łódzkiej. Kolejne odbyły się w roku 2019 w Filharmonii Narodowej w Warszawie i ponownie w Krakowie – tym razem w Auditorium Maximum UJ. W listopadzie 2021 r. „Świat Mistrza Beksińskiego” zrealizowano w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu a w roku 2022 w katowickim „Spodku”. W roku 2010 w gmachu Parlamentu Europejskiego w Brukseli zaprezentowano wystawę „Zdzisław Beksiński – Mroki podświadomości”. Druga po śmierci artysty wystawa poza granicami kraju miała miejsce w dniach 25.05. – 22.06.2013 r. w Phantastenmuseum w Wiedniu. 24 lipca 2013 r. Muzeum Historyczne w Sanoku zostało wpisane do Europejskiego Rejestru Renomowanych / European Register of Reputables i otrzymało stosowny certyfikat o numerze ANC 14060. Na ważny, wschodni akcent ogólnopolskiej wystawy "Imagines Medii Aevi", uświetniającej w roku 2016 obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, jej organizatorzy z Muzeum Narodowego w Poznaniu, wybrali piętnastowieczną ikoną Ukrzyżowania z Owczar z kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku. We wrześniu 2016 r. odbyła się oficjalna premiera „Ostatniej Rodziny” – filmu fabularnego o Beksińskich. Dzieło Jana P. Matuszyńskiego zebrało kilkadziesiąt nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych (m.in. w Locarno i Gdyni) i cieszyło się wielkim zainteresowaniem publiczności. Nasze muzeum udostępniło twórcom filmu wielu materiałów źródłowych i elementów scenografii a rolę konsultanta merytorycznego ekipy filmowców pełnił dyrektor Wiesław Banach. 

Rok 2019 Rada Miasta Sanoka ogłosiła Rokiem Zdzisława Beksińskiego. Rok ten obfitował w wydarzenia związane z 90. rocznicą urodzin artysty. W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się koncert „Świat Mistrza Beksińskiego” połączony wystawą obrazów Mistrza. Impreza ta została powtórzona także w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kulminacja obchodów przypadła na 16-18 sierpnia, kiedy to w Muzeum Historycznym w Sanoku zorganizowano szereg koncertów, wystaw i projekcji filmowych poświęconych Zdzisławowi Beksińskiemu i jego rodzinie. Wtedy też premierę miała sztuka „Wywiad, którego nie będzie” z udziałem Wiesława Banacha oraz Rafała Szałajki w roli Zdzisława Beksińskiego. Przedstawienie odegrano także w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenie „Zdzisław Beksiński – Apokaliptyczne sny” z udziałem dyrektora Wiesława Banacha i dr Jarosława Serafina odbyło się 27 kwietnia 2019 w Galerii KONSTART w Sztokholmie. Ogromna frekwencja zainteresowanych słuchaczy towarzyszyła wykładom Wiesława Banacha poświęconym Beksińskiemu w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Artur Olechniewicz 

Fotografie dawnych ekspozycji muzealnych
oraz relacje fotograficzne z niektórych wystawy czasowych organizowanych w Muzeum Historycznym w Sanoku

Urządzanie ekspozycji muzealnej w sanockim zamku, 1935 r. W głębi Aleksander Rybicki - jeden z założycieli Muzeum
Ekspozycja muzealna w sanockim zamku w roku 1941 Stefan Stefański oprowadza grupę młodzieży, 1963 r.
Wystawa zorganizowana w zamkowych wnętrzach z okazji obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego, 1966 r.
Wystawa NABYTKI ROKU 1972 Wystawa NABYTKI ROKU 1972 Wystawa Jadwigi Lorenc, 1973 r. Wystawa Jadwigi Lorenc, 1973 r.
Wystawa NABYTKI ROKU 1973 Wystawa NABYTKI ROKU 1973 Wystawa Bogny Perz-Kruczek, 1975 r. Wystawa malarstwa Jerzego Wojtowicza, 1979 r.
Wernisaż wystawy Grupy Sanok, 1981 r. Wernisaż wystawy Grupy Sanok, 1981 r. Grupa Sanok w składzie: Jerzy Wojtowicz, Tadeusz Turkowski, Władysław Szulc, Ryszard Rogowski, Anna Turkowska, Jacek Rogowski, Wiesław Banach, 1981 r. Wystawa Mieczysław Janikowski - malarstwo, 1983 r.
Otwarcie wystawy PODHALANIE - 2. Pułk Strzelców Podhalańskich z Sanoka, 1993 r. Widoczny sztandar 2. PSP wypożyczony na wystawę z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Otwarcie wystawy, Józef Winiecki, FOTOGRAFIE WOJENNE, 1994 r. Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Otto Axera, 1994 r. Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Otto Axera, 1994 r.
Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Jaremy i Marii Sperling, 1995 r. Stoją od prawej: dyrektor Wiesław Banach, Christian Leprette, Carina Leprette oraz Irena Śnieżek (tłumacz) Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Jaremy i Marii Sperling, 1995 r. Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Jaremy i Marii Sperling, 1995 r. Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Jaremy i Marii Sperling, 1995 r. Po prawej Stefan Stefański dyrektor Muzeum w latach 1944-1968
Wernisaż wystawy malarstwa Józefa Jaremy i Marii Sperling, 1995 r. Stoją od lewej: Maciej Harna, Artur i Barbara Olechniewiczowie Happening towarzyszący otwarciu wystawy Leszka Mądzika Z MROKU, 1996 r. Fragment wystawy Leszka Mądzika Z MROKU, 1996 r. Wernisaż wystawy Salon Artystów Sanockich '99, 1999 r. Od lewej stoją: Władysław Szulc, Artur Olechniewicz, Jerzy Wojtowicz, Katarzyna Winnicka, Wiesław Banach, Anna Turkowska, Tadeusz Turkowski
Wernisaż wystawy Salon Artystów Sanockich '99, 1999 r. Otwarcie wystawy Śląska Rzeźba Gotycka ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, 1999 r. Wernisaż wystawy Salon Artystów Sanockich, 2000 r. Wernisaż wystawy Salon Artystów Sanockich, 2000 r.
Wernisaż wystawy Salon Artystów Sanockich, 2000 r. Po prawej Anna Maria Pilszak Wernisaż wystawy ANNA TURKOWSKA - TKANINA ARTYSTYCZNA. Artystka (w środku) w otoczeniu rodziny, 2001 r. Wernisaż wystawy ANNA TURKOWSKA - TKANINA ARTYSTYCZNA, 2001 r. Zdzisław Beksiński zwiedza monograficzną wystawę Tadeusza Turkowskiego w komnatach sanockiego zamku, 2000 r.
Artysta podczas wernisażu monograficznej wystawy TADEUSZ TURKOWSKI - RYSUNEK, GRAFIKA, MALARSTWO, 2000 r. Hanna Zawa-Cywińska i Elżbieta Dzikowska (autorki) na wernisażu wystawy MEGALITY, 2002 r. Wernisaż wystawy MEGALIY, 2002 r. Wernisaż wystawy MEGALIY, 2002 r. Elżbieta Dzikowska w rozmowie z dyrektorem Wiesławem Banachem i poetą Januszem Szuberem
Arika Madeyska podczas wizyty w Muzeum Historycznym w Sanoku, 2003 r. Wernisaż wystawy ARIKA MADEYSKA - MAŁE FORMATY, 2003 r. Wernisaż wystawy ARIKA MADEYSKA -  MAŁE FORMATY, 2003 r. Wernisaż wystawy KOLORYŚCI ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 2003 r.
Wernisaż wystawy KOLORYŚCI ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 2003 r. Otwarcie wystawy RADOSNA POLANA BAZI zorganizowanej w 20. rocznicę śmierci Mariana Kruczka, 2004 r. Na zdjęciu Katarzyna Winnicka i Paweł Kruczek - syn artysty Otwarcie wystawy RADOSNA POLANA BAZI zorganizowanej w 20. rocznicę śmierci Mariana Kruczka, 2004 r. Na otwarcie wystawy GDY SZWEJK W SANOKU BAWIŁ... przybył wnuk Jaroslava Haška - Richard Hašek, 2004 r.
Otwarcie wystawy GDY SZWEJK W SANOKU BAWIŁ..., 2004 r. (Wcześniejsza realizacja tego wydarzenia miała miejsce w roku 1996) Otwarcie wystawy WOJOWIE i RYCERZE towarzyszącej Międzynarodowej sesji naukowej SZTUKA WOJENNA na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu, 2004 r. Otwarcie wystawy WOJOWIE i RYCERZE towarzyszącej Międzynarodowej sesji naukowej SZTUKA WOJENNA na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu, 2004 r. Otwarcie wystawy APARAT REPRESJI NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1944-1956, 2004 r. Stoją od prawej: dyrektor Wiesław Banach, Andrzej Romaniak (kierownik Działu Historycznego Muzeum), dr Krzysztof Kaczmarski (IPN Oddział w Rzeszowie)
Otwarcie wystawy APARAT REPRESJI NA RZESZOWSZCZYŹNIE W LATACH 1944-1956, 2004 r. Otwarcie wystawy MIĘDZY WARHOLEM A BEKSIŃSKIM zorganizowanej we współpracy z muzeum Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji, 2007 r. Otwarcie wystawy MIĘDZY WARHOLEM A BEKSIŃSKIM zorganizowanej we współpracy z muzeum Andy'ego Warhola w Medzilaborcach na Słowacji, 2007 r. Wernisaż wystawy malarstwa Izabeli Rapf-Sławikowskiej, 2006 r.
Izabela Rapf-Sławikowska podczas otwarcia swojej wystawy w Muzeum Historycznym w Sanoku, 2006 r. Wernisaż wystawy retrospektywnej ARIKA MADEYSKA - MALARSTWO, 2007 r. Pierwsza z prawej siedzi córka artystki Honorata Madeyska-Jonquière, która przkazała Muzeum kolekcję dzieł zmarłej matki Wystawa Ariki Madeyskiej w zamkowych podziemiach, 2007 r. Honorata Madeyska-Jonquière w rozmowie z dyrektorem Wiesławem Banachem podczas wernisażu wystawy Ariki Madeyskiej, 2007 r.
Krystyna Sieraczyńska (w środku) podczas otwarcia swojej wystawy w Muzeum Historycznym w Sanoku, 2007 r. Otwarcie wystawy malarstwa Krystyny Sieraczyńskiej w sanockim zamku, 2007 r. Otwarcie wystawy SKARBY KLASZTORÓW FRANCISZKAŃSKICH zorganizowanej w 630. rocznicę przybycia franciszkanów do Sanoka, 2007 r. Otwarcie wystawy SKARBY KLASZTORÓW FRANCISZKAуSKICH zorganizowanej w 630. rocznicę przybycia franciszkanów do Sanoka, 2007 r. Od lewej: ks. bp Adam Szal, ks. prałat Feliks Kwaśny oraz współorganizator wystawy o. Stanisław Glista OFMConv
Wernisaż wystawy ARTUR NACHT-SAMBORSKI, MALARSTWO POSTACI - POSTACIE MALARSTWA, 2007 r. Wernisaż wystawy ARTUR NACHT-SAMBORSKI, MALARSTWO POSTACI - POSTACIE MALARSTWA, 2007 r. Wernisaż wystawy ARTUR NACHT-SAMBORSKI, MALARSTWO POSTACI - POSTACIE MALARSTWA, 2007 r. Otwarcie wystawy Barbary Bandurki VIA CRUCIS, 2008 r.
Otwarcie wystawy Wofgannga Hofera, ZIEMIĄ I WODĄ MALOWANE, 2010 r. Waldemar Kuczma podczas wernisażu swojej wystawy w sanockim zamku, 2012 r. Wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Kuczmy w sanockim zamku, 2012 r. Wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Kuczmy w sanockim zamku, 2012 r.

 

Więcej o historii sanockiego zamku przeczytasz tutaj...

Strona muzeum na facebooku

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

od 16 kwietnia do 15 listopada
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 17:00
pt. 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 17:00
niedz. 9:00 – 17:00

 

od 16 listopada do 15 kwietnia
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 16:00
śr. 9:00 – 16:00
czw. 9:00 – 16:00
pt. 9:00 – 16:00
sob. 9:00 –15:00
niedz. 9:00 – 15:00

 

Bilety:

normalny – 28 zł
ulgowy – 18 zł
rodzinny 2+1 – 69 zł
rodzinny 2+2 – 84 zł
rodzinny 2+3 i więcej – 95 zł
Bilet na 1 wystawę czasową
(dla osób które nie zwiedzają ekspozycji stałych) – 5 zł
audioprzewodnik – 12 zł

tutaj instrukcja obsługi audioprzewodnika...
przewodnik w języku polskim – 80 zł
(1 przewodnik może oprowadzać grupę do 25 osób)
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 100 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie 
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)

 

Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Wydarzenia