Zapraszamy Państwa na dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku, gdzie od dzisiaj (30.06.2021) można oglądać plenerową wystawę

Czytaj więcej...ARKADIUSZ ANDREJKOW • CICHY MEMORIAŁ

Arkadiusz Andrejkow urodził się w 1985 roku w Sanoku. Jest absolwentem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2010 uzyskał dyplom w pracowni malarstwa Marka Pokrywki. Obecnie mieszka i tworzy w Sanoku. W 2017 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Cichy Memoriał”. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych na terenie kraju.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

 

Czytaj więcej...BEKSIŃSKI MULTIMEDIA EXHIBITION
Szanowni Państwo,
Miło nam zaprosić Was po dwóch latach przerwy do Muzeum Historycznego w Sanoku gdzie już od 3 czerwca rusza wystawa Beksiński Multimedia Exhibition. W jej ramach będą Państwo mogli uczestniczyć w trzydziestominutowym spektaklu wyświetlanym na wielkoformatowym ekranie, który łączy twórczość artystyczną Zdzisława Beksińskiego z jego działalnością hobbystyczną czyli słuchaniem muzyki. Doskonała muzyka połączona z fotografią i obrazami tworzonymi przez artystę działają na każdego widza niezwykle emocjonalnie. Drugi ważny element tej wystawy to pokaz w technologii VR gdzie przy pomocy specjalnych gogli możemy wejść „do wnętrza” obrazów Zdzisława Beksińskiego. Dodatkowo wystawę uzupełnia pokaz kilku obrazów w technice 3D, gdzie można przy pomocy specjalnych okularów oglądać obrazy w formie przestrzennej.

PLAN OTWARCIA WYSTAWY
• W czerwcu: 3,4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27 od godz. 10:00 do 16:00
• Lipiec: codziennie od godz. 10:00 do 16:00, w poniedziałki nieczynne
• Sierpień: codziennie od godz. 10:00 do 16:00, w poniedziałki nieczynne
Początek spektaklu o każdej pełnej godzinie.
VR dostępne w dowolnym momencie w godzinach otwarcia wystawy.

Bilety: www.goout.net

Czytaj więcej...Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku
oraz Związek Rodu Kątskich

zapraszają na otwarcie wystawy

STEFAN KĄTSKI (1898-1978) ‒ MALARSTWO

11 czerwca 2021 (piątek), godz. 11:00
Zamek Królewski w Sanoku, Sala 25 Obrazów
Wystawa czynna do 8 sierpnia 2021

Wystawa zorganizowana pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP

OBRAZY UTKANE Z KOLORU I ŚWIATŁA...
W ostatnich miesiącach Muzeum Historyczne w Sanoku wzbogaciło swe zbiory o szesnaście obrazów Stefana Kątskiego, artysty pochodzącego z Sanoka, którego dalsze ścieżki życia związały głównie z Francją oraz Kanadą. Zaprezentowane prace znakomicie oddają wrażliwość i kulturę plastyczną twórcy, który znaczną część swojej aktywności zawodowej poświęcił sztuce i pasji poszukiwania bliskich sobie wartości malarskich.
Pomimo że wystawa prezentuje dorobek z różnych okresów życia, można odnieść wrażenie niezwykłej jednorodności i kontynuacji wizji malarskiej. Obrazy stanowią świadectwo tego, jak ważne były doświadczenia wyniesione ze studiów w Paryżu i Florencji, ale przede wszystkim jak duże znaczenie odegrały studia w pracowni m.in. Józefa Pankiewicza. Zauważalne są w tej twórczości fascynacje postimpresjonizmem, koloryzmem, szczególnie twórczością Cézanne'a i Bonnarda – artystów, którzy wnieśli do sztuki trwałe wartości, intensywnie oddziałując na kolejne generacje twórców. Tkanka malarska obrazów budowana jest w sposób tradycyjny, z głębokim poszanowaniem uznanych wartości malarskich, realizowanych poprzez najbardziej uniwersalne, wdzięczne dla kolorystów tematy, jak martwa natura, portret czy krajobraz.
Kątski to artysta, który inspiracje czerpie przede wszystkim z natury. Ważnym elementem, mającym niewątpliwie wpływ na kształtowanie kultury plastycznej artysty były podróże. Najwcześniejszy z zaprezentowanych obrazów „Pejzaż z budynkiem ze Szkocji” pochodzi z 1941 roku, okresu, kiedy artysta, służąc w I Korpusie Polskich Sił Zbrojnych, uzyskał przydział jako konserwator do Archiwum i Muzeum w Gask House w Szkocji. Dzieło jest prawdopodobnie jednym z wielu „zapisów” zachwytu nad urzekającymi krajobrazami. Utrzymane w ciepłych barwach ziemi emanuje melancholijnym nastrojem, odległym jeszcze od późniejszej, przepojonej zmysłową feerią barw, twórczości. Malowane zdecydowanymi, rytmicznymi pociągnięciami pędzla, zdradza wyraźne dążenie do porządkowania kompozycji, myślenia o budowaniu zwartej konstrukcji obrazu.
W podobnej, nieco bardziej rozświetlonej palecie brązów, ugrów i ochry utrzymany jest jedyny zaprezentowany na wystawie portret – „Portret Jerzego Korwina-Piotrowskiego”. Ujęta frontalnie postać dyplomaty siedzącego w fotelu, z głową ukazaną en trois quarts, malowana jest swobodnymi pociągnięciami pędzla. Skrzyżowane na kolanach dłonie, zamyślony wyraz twarzy potęgują kameralną aurę skupienia i powagi, pozwalając przypuszczać, iż sposób przedstawienia w pewnym stopniu odzwierciedla rys psychologiczny modela.
Uwagę zwracają również obrazy ukazujące krajobrazy Hiszpanii – kraju, który twórca kilkakrotnie odwiedzał, chłonąc pejzaże i odnajdując tam nieustanne inspiracje do własnych malarskich poszukiwań. Doświadczał urzekających widoków o ulubionej gamie kolorów, niezwykłej świetlistości barw, na które nie mógł pozostać obojętny. Artysta dążył do uchwycenia intymnego piękna czystej natury, jej soczystej intensywności, swobodnej ekspresji, jak w pejzażu z 1972 roku czy w pracy z 1975 roku, gdzie bujna, nasycona zieleń drzew harmonijnie kontrastuje z niskimi budynkami o opromienionych słońcem dachach, tak charakterystycznych dla śródziemnomorskich klimatów. Autor afirmuje urodę i piękno świata, transponując swe przeżycia na prostokąt płótna. W utkanych z koloru i światła obrazach odzwierciedlona jest indywidualnie potraktowana inspiracja całą tradycją koloryzmu.
Artysta pozornie przypadkowy kadr, uchwycony z lotu ptaka gwar uliczny, jak na obrazie „Pejzaż miejski – Ottawa” z 1949 roku, rozstrzyga w sposób malarski. Obraz, który tworzył, nigdy nie był fotograficznym odbiciem obserwowanego świata, ale osobistą, subiektywną jego interpretacją; odpowiedzią na ten świat, przefiltrowany przez własną wrażliwość.
Motywem, który w sposób wyraźny dominuje na ekspozycji, jest martwa natura. To temat, który artystom wszystkich epok dostarczał niewyczerpanych źródeł inspiracji. Artysta nigdy nie poszukiwał rewolucyjnych rozwiązań w sztuce, do końca pozostawał wiernym własnej poetyce, realizując naczelne hasło Jana Cybisa, iż „płótno powinno być rozstrzygnięte po malarsku”. Niemal każda z jego martwych natur – jakby wbrew nazwie gatunku – sprawia wrażenie niezwykle sensualnej, pełna życia, witalności, zmysłowej radości. Niezaprzeczalnie to kolor, zależność plam barwnych stanowią najważniejszy, elementarny budulec starannie przemyślanych kompozycji. Barwa i światło uwypuklają detale, kreują relacje między zestawionymi w odpowiednim porządku przedmiotami, kształtują rytm i strukturę całej kompozycji.
Twórczość malarska Kątskiego jest świadectwem talentu artysty, skupiającego w sobie, jak w soczewce, uniwersalne jakości plastyczne w duchu sztuki Pankiewicza. Malarz w pogłębianiu świadomości malarskiej czerpał z najlepszych wzorców. Niemal od początku obecna fascynacja kolorem, poszukiwaniem barwnego porządku plastycznego, stanowi esencję tej sztuki.
Wystawa czasowa trwać będzie do 8 sierpnia 2021 roku, dając możliwość osobistej, bezpośredniej kontemplacji sztuki artysty w szerszej odsłonie. Po jej zakończeniu obecność sanoczanina zaakcentowana zostanie na stałe w mieszczącej się w piwnicach zamkowych Galerii Malarstwa XX wieku im. Marii i Franciszka Prochasków, wśród dzieł takich artystów jak: Józef Pankiewicz, Franciszek Prochaska, Tadeusz Makowski, Olga Boznańska, Józef Czapski, Eugeniusz Eibisch, Wacław Zawadowski czy Mieczysław Janikowski. Wachlarz eksponowanych prac systematycznie się powiększa, umożliwiając zaprezentowanie szerszej publiczności również dzieła artystów mniej znanych, równie wiernie i gorliwie oddanych sztuce i poszukiwaniu głębokich wartości malarskich.

Dorota Szomko-Osękowska

Czytaj więcej...Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie Agencja Zegart oraz Muzeum Historyczne w Sanoku
zapraszają do obejrzenia wystawy

HENRYK CZEŚNIK
Niebezpieczne zabawy

21 maja ‒ 8 czerwca 2021
poddasze Zamku Królewskiego w Sanoku

Finisaż wystawy odbędzie się 8 czerwca 2021  (wtorek) o godz. 17:00
na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku

Henryk Cześnik urodził się 12 kwietnia 1951 r., w Sopocie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni Kazimierza Ostrowskiego, w 1977 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1994 r., a od 2003 r. jest profesorem zwyczajnym na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi malarską pracownię dyplomującą, na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych i indywidualnych, w renomowanych galeriach, na całym świecie. Wystawa pt. Niebezpieczne zabawy składa się z prac powstałych – w większości ‒ w ostatnich 15-tu latach. Jej ekspozycja w Muzeum Historycznym w Sanoku przygotowana została przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, we współpracy z Agencją Zegart.

Rysowanie/malowanie/pisanie/obrazowanie. To malarstwo z ducha rysunku ‒ tak chyba najprościej można zdefiniować technikę, ale i energię artystyczną Henryka Cześnika. W jego sztuce to kreska jest nośnikiem treści, znaczeń i dramaturgicznych zwrotów akcji. Zatem jest Cześnik rysownikiem, ale częściej pracującym na płótnach niż papierach. Lubi rozmach i duże formaty, najchętniej wielkości prześcieradła, czyli na przykład 200 x 130 cm. Cześnik w swej sztuce opowiada się całkowicie po stronie treści, narracji, historii; nawet jeśli są one fragmentaryczne, urwane, nieciągłe, nadal pozostają opowieściami. Te obrazowe narracje mają bardzo różnorodne źródła ‒ najwięcej tu chyba przygód własnych, wspomnień, zasłyszanych opowieści. Są liczne cytaty z rzeczywistości, rzeczy zobaczone na ulicy czy w telewizji, ale są również jawne i częste odniesienia do historii malarstwa, do historii sztuki.

Bogusław Deptuła

Wystawa zorganizowana została przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, we współpracy z Agencją Zegart

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...OD 1 CZERWCA PRZYWRACAMY USŁUGĘ OPROWADZANIA

Szanowni Zwiedzający
Od dnia 1 czerwca 2021 Muzeum Historyczne w Sanoku przywraca usługę oprowadzania w rygorze sanitarnym. Oprowadzanie możliwe będzie po wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacje przyjmowane będą co godzinę telefonicznie pod nr telefonu 13 46 413 66 w. 35 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w grupach nie większych niż 20 osób. Maksymalny czas oprowadzania wynosi 70 minut. Jeżeli grupa będzie większa niż 20 osób ‒ zostanie podzielona na dwie grupy i w tym samym czasie oprowadzona przez dwóch przewodników. Nie ma możliwości w jednym czasie oprowadzenia trzeciej i ewentualnie czwartej grupy danej wycieczki. Trzecia i czwarta grupa będą mogły być oprowadzone w kolejnej godzinie rezerwacji.

Wszyscy zwiedzający zobowiązani są do noszenia maseczek.
Obowiązku noszenia maseczek nie stosuje się do:
1) dziecka do ukończenia 5 roku życia
2) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;
b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu sierpniu br. w Muzeum Historycznym w Sanoku wdrożony zostanie system audio-guide do indywidulanego oprowadzania.  

Zakup systemu audio-guide do oprowadzania po ekspozycjach Muzeum Historycznego
w Sanoku został dofinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego.
Czytaj więcej...

 

 

 

 

Czytaj więcej...4 MAJA 2021 PONOWNIE OTWIERAMY MUZEUM
Szanowni Państwo,
informujemy, że stosownie do decyzji Rządu RP, od 4 maja 2021 ekspozycje muzealne będą dostępne z zachowaniem obostrzeń sanitarnych.
Poniedziałek od 8.00 do 12.00 (bezpłatnie)
Wtorek – niedziela od 9.00 do 17.00
Limit osób zwiedzających jednocześnie nie może przekroczyć 120 osób. W maju 2021 Muzeum nie będzie świadczyć usług oprowadzania. Przypominamy o obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz zachowaniu dystansu 2 m pomiędzy zwiedzającymi. Płyny do dezynfekcji dostępne są dla zwiedzających, zaś toalety i miejsca dotykane systematycznie dezynfekowane.

Z wielką radością oczekujemy na pierwszych zwiedzających. Serdecznie zapraszamy!
Do 3 maja br. ekspozycje muzealne będą nieczynne. W piątek, 30 kwietnia, także nasz sklep stacjonarny (kasa muzeum) będzie nieczynny.

Czytaj więcej...Wystawa plenerowa na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sanoku, zorganizowana w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, przypomina okoliczności przyjęcia Ustawy Rządowej a także realia zdrady narodowej związanej z konfederacją targowicką, upadkiem Konstytucji 3 maja i Rzeczpospolitej. Zasadnicza część ekspozycji poświęcona jest sanockim obchodom kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja na przestrzeni stulecia ‒ począwszy od końca XIX wieku po lata 90. wieku XX. Wymownym dowodem znaczenia Trzeciomajowej spuścizny był zakaz świętowania obchodów rocznicowych, obowiązujący w czasach największego ucisku polskości, najpierw w okresie zaborów, a następnie również pod okupacją hitlerowską i sowiecką, wreszcie w czasach komunistycznych. Mimo to, kolejne rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja stwarzały okazję do żywiołowej manifestacji uczuć patriotycznych i przywiązania do idei niepodległości. Wstawę ilustrują liczne reprodukcje dzieł sztuki, fotografie i archiwalia.
Uroczyste otwarcie wystawy, z udziałem Władz Samorządowych, zaplanowano na 3 maja 2021 r. o godz. 10:00 na dziedzińcu sanockiego zamku. Ekspozycja będzie dostępna bezpłatnie dla wszystkich chętnych przez kolejne dwa miesiące. Serdecznie zapraszamy! 

UKAZAŁ SIĘ XVICzytaj więcej... TOM ROCZNIKA ACTA MILITARIA MEDIAEVALIA
Acta Militaria Mediaevalia, tom XVI, red. Piotr N. Kotowicz, Kraków – Wrocław – Sanok 2020 r., ISSN 1895-4103.
Publikacja wydana wspólnie przez Komisję Prehistorii Karpat PAU, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego i Muzeum Historyczne w Sanoku. Książkę można nabyć w kasie Muzeum Historycznego w zamku lub w sklepie internetowym muzeum w cenie 50 zł.
Acta Militaria Mediaevalia jest rocznikiem naukowym poświęconym historii wojskowości okresu średniowiecza. Skierowane jest szczególnie do historyków wojskowości, bronioznawców, historyków, archeologów, historyków sztuki i architektury, a także pasjonatów uzbrojenia i kolekcjonerów. Periodyk ukazuje się od 2005 roku, początkowo dzięki współpracy Muzeum Historycznego w Sanoku z Polską Akademią Umiejętności, a obecnie również z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych numerach Acta Militaria Mediaevalia prezentowane są najnowsze znaleziska i analizy uzbrojenia średniowiecznego z całej Europy, ale i Bliskiego Wschodu. Redakcja współpracuje z wybitnymi naukowcami zarówno z Polski, jak i Bułgarii, Czech, Estonii, Gruzji, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Artykuły publikowane są w języku polskim, angielskim lub innych językach słowiańskich, z obszernymi streszczeniami w językach polskim lub angielskim. Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa, wyprzedane nakłady poszczególnych numerów są udostępniane w formacie pdf na stronie Muzeum Historycznego w Sanoku. Redaktorem Naczelnym rocznika jest dr Piotr N. Kotowicz

 

 

Informacje podstawowe

Godziny otwarcia:

od 16 kwietnia do 15 listopada
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 17:00
śr. 9:00 – 17:00
czw. 9:00 – 17:00
pt. 9:00 – 17:00
sob. 9:00 – 17:00
niedz. 9:00 – 17:00

 

od 16 listopada do 15 kwietnia
pon. 8:00 – 12:00
wt. 9:00 – 16:00
śr. 9:00 – 16:00
czw. 9:00 – 16:00
pt. 9:00 – 16:00
sob. 9:00 –15:00
niedz. 9:00 – 15:00

 

Bilety:

normalny – 28 zł
ulgowy – 18 zł
rodzinny 2+1 – 69 zł
rodzinny 2+2 – 84 zł
rodzinny 2+3 i więcej – 95 zł
Bilet na 1 wystawę czasową
(dla osób które nie zwiedzają ekspozycji stałych) – 5 zł
audioprzewodnik – 12 zł

tutaj instrukcja obsługi audioprzewodnika...
przewodnik w języku polskim – 80 zł
(1 przewodnik może oprowadzać grupę do 25 osób)
przewodnik w języku angielskim, francuskim lub niemieckim – 100 zł
(po wcześniejszym ustaleniu w kasie 
lub tel. + 48 13 46 306 09 wew. 35)

AKCJA „POCIĄG DO KULTURY” BEZPŁATNE BILETY DO MUZEUM HISTORYCZNEGO W SANOKU DLA PASAŻERÓW WEEKENDOWEGO POCIĄGU RELACJI RZESZÓW – MEDZILABORCE – RZESZÓW Więcej o akcji...

 

Rezerwacje przewodników (oprowadzanie indywidualne i grupowe) prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kasa muzeum nie prowadzi sprzedaży biletów on-line.

 

W muzeum funkcjonuje winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

JAK DO NAS DOJECHAĆ? GDZIE SPAĆ?...  Więcej o możliwościach dojazdu i zakwaterowania

 

© Muzeum Historyczne w Sanoku jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich do dzieł Zdzisława Beksińskiego

Wydarzenia